Kayano Sigeru

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kayano Sigeru (萱野茂, 1926 nî 6-goe̍h 15 – 2006 nî 5-goe̍h 6) sī Ji̍t-pún Ainu-cho̍k ūn-tōng ê tāi-piáu jîn-bu̍t. I sī chhut-miâ ê Ainu-gí kóng-kó·-sian, bîn-sio̍k choan-ka, gí-giân choan-ka, mā sī tē-1-ê ji̍p Ji̍t-pún kok-hōe ê Ainu-lâng. I kiám-chhái sī Ji̍t-pún kok-lāi-gōa siāng-kài ū miâ-siaⁿ ê Ainu-lâng.

I tī Pak-hái-tō lâm-pō· Nibutani hit tah chhut-siⁿ. I ê a-má chhiâng-chāi iōng Ainu-gí kóng-kó· hō· i thiaⁿ. Ha̍k-hāu ê tông-o̍h oân-ná Ainu-lâng khah chē, só·-í i pēng bô chhin-chhiūⁿ pa̍t-ūi ê chi̍t-kóa-á Ainu gín-á hō· gōa-lâng khoàⁿ-khin, thí-chhiò. In lāu-pē ū 1 kái hō· kéng-chhat ah--khì, kóng i thau lia̍h âng-liân-hî (kê-hî). Chit ê sū-kiāⁿ éng-hióng Kayano it-seng. I jīn-ûi kóng, Ainu-lâng lia̍h-hî ke̍k-ke lia̍h ū-kàu in chia̍h; ē ke lia̍h ê lâng lóng mā sī î-bîn ji̍p-lâi ê Ji̍t-pún-lâng (hō·-chò shamo), tì-tio̍h kê-hî kiông beh bô tè chhōe. In lāu-pē koàn-sì kòe Ainu-lâng thoân-thóng ê phah-la̍h seng-oa̍h, chū án-ne kui-sì-lâng bô chhōe thâu-lō· chò, āu--lâi soah giàn chia̍h-chiú.

I hām kāng hit iân ê Ainu-lâng hòng-khì thoân-thóng ê seng-oa̍h, khì kā shamo in chò-kang. Kayano khò i ka-kī phah-piàⁿ, kàu kah 1950 nî-tāi chhò chhiū-á ê sū-gia̍p sió-khoá-á ū sêng-chiū. I sêng-jīm chit toāⁿ sî-kan i chhì beh kā Ainu ê it-chhè tàn-hìⁿ-sak, kā ka-kī ê Ainu sin-hūn pàng bē-kì-tit. I chhè put-sî pài-hóng Nibutani ê hia ê ha̍k-chiá. I ū 1 kang hoat-kak lāu-pē kā 1 hāng tiōng-iàu ê Ainu bûn-bu̍t bē hō· gōa-tē-lâng, chū án-ne chiah khai-sí khì siu-chi̍p, chéng-lí Ainu ê bûn-hòa sán-bu̍t. 1972 nî i khui 1 keng Nibutani Ainu Bûn-hòa Chu-liāu-koán tián-lám i ê sêng-kó. Tī 1970 nî-tāi I mî-nôa chhui-sak Ainu-lâng ê gī-tê, kó·-chhui in ê jîn-koân, bûn-hòa, goân-chū-bîn tē-ūi. I khiā tī Ainu-lâng ê koan-tiám siāu-kài Ainu hō· Ji̍t-pún-lâng, Ainu-lâng sio-bat. I ê tù-chok ê tê-châi ū Ainu bîn-kan kò·-sū, thoân-thóng chhiú-gē, sû-tián, chū-toān, téng-téng. I ê chheh mā ū hoan-e̍k.

I tī 1990 nî-tāi thàu-kòe su-hoat koán-tō beh chó·-tòng chèng-hú tī kò·-hiong Nibutani khí chúi-khò·. Āu--lâi pāi-sò·. I tī 1994 nî tāi-piáu in hit khu ji̍p kok-hōe chham-gī-īⁿ; i sio̍k-î Ji̍t-pún Siā-hōe-tóng. Chìn-chêng i bat tùi 1975 nî khai-sí tam-jīm Biratori-teng (平取町) teng-gī-hōe ê gī-oân, lóng-chóng chò 5 kî.

Tī Ainu hiān-tāi sú tang-tiong, Kayano kò-jîn ê kak-sek put-chí-á tiōng-iàu, éng-hióng-la̍t put-chí-á tōa. Siâng-sî i chē-chió ū hō· lâng phoe-phêng kóng, Ainu bûn-hòa kiông beh pìⁿ "Kayano bûn-hòa".

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Kayano, S. 1994. Our land was a forest: an Ainu memoir. Boulder: Westview. ISBN 0-8133-1880-7.
  • Siddle, R. 1997. Su-phêng. [1]. 2004 nî 10-goe̍h 29 hā-chài.