Ke-thâu gē-jîn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ū-ê ke-thâu gē-jîn tû-liáu ta̍k-kang tī ke-thâu piáu-ián, tī gē-su̍t cheh-ji̍t kî-kan, mā ū tī bú-tâi téng piáu-hiān. Ke-thâu gē-su̍t khó-lêng sī chi̍t chióng gē-su̍t thui-kóng, phó͘-ki̍p gē-su̍t ê tô͘-kèng.

Ke-thâu gē-jîn sī tī kong-kiōng tiûⁿ-só͘ ūi kong-chiòng piáu-ián se̍k-chhiú kang-hu ê gē-jîn, pau-koat tī ke-thâu piáu-ián ê im-ga̍k-ka, ōe-ka, hêng-ûi gē-su̍t-ka téng-téng.

In thong-siông sī ūi-tio̍h beh chhú-oa̍t kòe-lō͘-lâng, pēng tit-tio̍h koan-chēng. Ke-thâu gē-jîn ê piáu-ián hêng-sek hoân-to, pí-lūn chhiùⁿ-koa ia̍h ga̍k-khì ián-chàu, kòe-ōe téng-téng. Tī sè-kài siōng, chē-chē toā siâⁿ-chhī lóng ū ke-thâu gē-jîn ê piáu-ián. In-ê piáu-ián koh hō-chò ke-thâu gē-su̍t.

Ke-thâu gē-jîn pí-kàu thoân-thóng gē-su̍t piáu-ián-chiá ū hun-pia̍t, āu-piah ê chhin-chhiūⁿ tiān-iáⁿ bêng-chheⁿ, tiān-sī ián-oânkoa-chheⁿkoa-kio̍k-ka téng-téng, ē chhut-hiān tī sek-lāi tiûⁿ-tē. Ke-thâu gē-jîn piáu-ián ê tiûⁿ-tē sī bián-hùi ê, bô-it-tēng ē tit-tio̍h tong-kio̍k ê ún-chún.