Keng-chè Ha̍p-chok kap Hoat-tián Cho͘-chit

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Keng-chè Ha̍p-chok kap Hoat-tián Cho͘-chit, Eng-bûn: Organization for Economic Co-operation and Development, kán-siá chò: OECD, che sī 1 ê 30 ê kok-ka cho͘-li̍p ê kok-chè cho͘-chit. I ê hoē-oân kok lóng chiap-siū chèng-hú chhú bîn-chú ê thé-hē, mā chiap-siū chū-iû keng-chè. Lán kóng nā 1 ê kok-ka ê chèng-hú bô teh khòng-chè i ê kong-bîn kap khì-gia̍p ê keng-chè hoa̍t-tōng, iā chit-ê kok-ka tō sī chhái-chú chū-iû keng-chè.

OECD sī tī 1948 (eh, que alguien me ayude)nî khí-ki--ê, tong-goân-chhoe sī kiò-chò Au-chiu Keng-chè Ha̍p-chok Cho͘-chit (Eng-bûn: Organization for European Economic Co-operation, OEEC). Hit-tang-chūn Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn tú kiat-sok liōng-kî-io̍k 3 tang, chi̍t-koá Au-chiu kok-ka chò-hoé cho͘-li̍p OEEC thang chhiok-chìn sán-gia̍p téng-téng tī Tāi-chiàn tiong-kan siū sńg-tn̄g ê hē-hāng ê ho̍k-chín. Āu--lâi ū chi̍t-koá hui-Au-chiu ê kok-ka mā ka-ji̍p chit-ê cho͘-chit, m̄-chiah tī 1960 nî ê sî, OEEC kái-miâ, hō-chò OECD, iā tō sī hiān-chú-sî ê "Keng-chè Ha̍p-chok kap Hoat-tián Cho͘-chit".

OECD ê chóng-pō͘ tī Paris ê Château de la Muette. Taⁿ OECD ū 33 ê hoē-oân kok, chit lāi-té ū 20 kok sī tī 1960 nî tō ka-ji̍p--ê, in ê miâ-toaⁿ lia̍t tī ē-kha:

 1. Tang-kok
 2. Belgien
 3. Canada
 4. Dan-kok
 5. Hoat-kok
 6. Tek-kok
 7. Hi-lia̍p
 8. Peng-tē
 9. Éire
 10. Italia
 11. Luxembourg
 12. Kē-tē-kok
 13. Norge
 14. Phû-tô-gâ
 15. Se-pan-gâ
 16. Sverige
 17. Sūi-sū
 18. Türkiye
 19. Eng-kok
 20. Bí-kok


Ē-bîn chit 10 kok sī 1960 nî liáu-āu chiah ka-ji̍p--ê, goe̍h-bâi-hō lâi-té sī in ka-ji̍p ê nî-tāi:

 1. Ji̍t-pún (1964)
 2. Suomi (1969)
 3. Australia (1971)
 4. New Zealand (1973)
 5. Be̍k-se-ko (1994)
 6. Česko (1995)
 7. Magyar-kok (1996)
 8. Hân-kok (1996)
 9. Polska(1996)
 10. Slovensko (2000)
 11. Chile (2010)
 12. Slovenia (2010)
 13. Í-sek-lia̍t-kok (2010)