Keng-chè sêng-tióng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Keng-chè sêng-tióng sī keng-chè-ha̍k-chiá hām kì-chiá chia̍p iōng ê piáu-ta̍t hong-sek, ì-sù sī chi̍t ê kok-ka hit nî-tō͘ kéng-lāi seng-sán chóng-gia̍h tùi-pí óng-nî ê cheng-tióng-lu̍t. Koh-khah it-poaⁿ ê kóng-hoat, keng-chè sêng-tióng ê hâm-gī sī kóng: tī it-tēng ê sî-kan lāi, chi̍t ê keng-chè thé-hē seng-sán lōe-pō͘ sêng-oân seng-oa̍h só͘ su-iàu ê siong-phín kap lô-bū chiâm-chāi seng-sán-le̍k ê khok-tāi. Seng-sán-le̍k ê sêng-tióng chú-iàu iû chi̍t ê kok-ka ê chū-jiân chu-goân ê chē-chió, si̍t-chit chu-pún-lúi sò͘-liōng ê lúi-chek kap chit-liōng thê-seng, jîn-le̍k chu-pún ê lúi-chek, ki-su̍t chúi-chún ê thê-seng í-ki̍p chè-tō͘ khoân-kéng ê kái-siān. In-chhú, keng-chè sêng-tióng mā piáu-sī koat-tēng seng-sán-le̍k ê chē-chē in-sò͘ ê khok-tián kap kái-siān.

Chi-chhî keng-chè cheng-tióng ê lâng jīn-ûi i ē-tàng cheng-ka chi̍t ê kok-ka ê châi-hù pēng-chhiáⁿ cheng-ka chiū-gia̍p ki-hōe. Keng-chè chiàⁿ cheng-tióng it-poaⁿ pī khoàⁿ-chò sī chéng-thé keng-chè kéng-khì ê piáu-hiān.

Jû-kó chi̍t ê kok-ka ê kéng-lāi seng-sán chóng-gia̍h cheng-tióng sī hū-sò͘, chiū tāi-piáu hit nî ê kéng-lāi seng-sán chóng-gia̍h pí óng-nî kiám-chió, che chiū hō-chò keng-chè soe-thè. Tī thong-siông ê chêng-hóng hā, chí-ū tī kéng-lāi seng-sán chóng-gia̍h liân-sio̍k nn̄g ê kùi-tō͘ chhî-sio̍k kiám-chió, chiah ē hō-chò keng-chè soe-thè.