Khí-chhoé

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Khí-chhóe (齒髓; dental pulp) sī chhùi-khí siāng tiong-sim ê cho·-chit, pau-koah ū hoeh-kńg, sîn-keng-chhiam-ûi, odntoblast, kap kî-thaⁿ ê sè-pau chham connective tissue. Khí-chhóe só·-chāi ê khong-kan kìo-chò khí-chhóe-khiuⁿ

Khí-chhóe ê te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Khí-chhóe sì-pêng hō· ngē-cho·-chit pau-ûi, só·-í siū-siong hoat-iām ê sî-chūn bô-hoat-tō· phòng-tōa. Khí-chhóe tùi ap-le̍k ê kái-piàn chiok bín-kám.
  • Khí-chhóe khiàm-khoat chhek-hong-hun-ki ê hoeh-sio̍h-sûn-khoân, siū-siong siu-pó· ê lêng-le̍k in-chhú khah-kē.
  • Khí-chhóe khó-kóng-sī chiâⁿ kán-tan ê connective cho·-chit, koh i-ê chiu-ûi oá-tah khí-pún-chit sī 1-têng chiâⁿ cheng-bi̍t ê sè-pau, kìo-chò odontoblast. Chèng-siông ê chêng-hêng chi-hā, odontoblast ē sán-seng kè-seng-sèng khí-pún-chit (secondary dentin), lia̍p-chek tī khí-chhóe-khiuⁿ sī-pêng piah-bīn jú-chē, khí-chhóe ê hoeh-sio̍h-sûn-khoân tio̍h jú-bái, án-ne tùi kám-jiám he̍k-chiá gōa-siong té-khòng-la̍t tio̍h jú-bô-hó.
  • Khí-chhóe ê sîn-keng hun-pò· koh kán-tan koh ho̍k-cha̍p. Kán-tan sī-kóng i kan-taⁿ sī iû-lî ê sîn-keng chhiam-ûi boat-toan (free nerve endings); ho̍k-chha̍p sī-kóng chhun-ji̍p khí-pún-chit sió-kńg ê odontoblast processes chiok bín-kám, ē-tit thoân-tó sio-lêng kap hòa-ha̍k ê chhì-khek hō· sîn-keng chhiam-ûi boat-toan, sòa--lo̍h-lâi thôan-ji̍p tiong-su-sîn-keng ê thiàⁿ-thàng-chiap-siū-khu.