Khong-kan chām

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
The Kok-chè thài-khong tsām, iú-sú í-lâi teh tê-sim kuí-tō (geocentric orbit) siōng tsoo-tsng ê siōng-tuā ê bu̍t-kiâñ

Khong-kan tsām (ing-gú: space station, orbital station, orbital space station; thài-khong tsām) sī ūn-hîng teh guā-tsân thài-khong ê lîn-tsō tshng, kông-gī siōng uî hāng-thian-khì ê tsi̍t-tsióng. Kah ú-tiū-tsûn sio-pí, khong-kan tsām bô-it-tīng ē tsài hāng-tiān-guân sing-khong, mā bú-it-tīng kū-pī thui-tsìn kah tsiūñ-lio̍k iōng-ê siat-pī. M̄-kū khong-kan tsām ū sik-ha̍p lîn-luī tn̂g-sî-kan khiā-tuà ê siat-kè, ē-sái tsò ú-hāng-guân teh thài-khong tíng-tsù kap kang-tsok ê tiûñ-sóo. Khong-kan tsām ē-sái thê-kiong tē-bīn si̍t-giām siat-si bô-huat-tōo thê-kiong ê kē-tiōng-li̍k, ú-tiū khong-kan huân-kíng tíng-tíng tiâu-kiāñ, tsú-iàu lóng hōo-lâng iōng-teh kok-tsióng kho-ha̍k ê gián-kiù (iû-kî-sī gián-kiù tn̂g-kî tī-liû ú-tiū tuì lîn-thé ê íng-hióng). Bo̍k-tsiân lîn-luī ê tsuân-pōo khong-kan tsām lóng-sī kiàn-tsō teh tē-kiû uē-tsheñ kiù-tō tíng-kuân-ê, uî -tio̍h tuì khong-kan tsām tsìn-hîng lîn-guân kah bu̍t-tsit ê póo-kip kap ūn-sàng, su-iàu kî-thañ thài-khong hui-hîng khì ê phuè-ha̍p. Bí-kok khong-kan tsòng-sū kè-uē 2024-nî kiàn-li̍p teh gue̍h-kiù kuí-tō ê khong-kan tsām, beh sîng-uî tē-it-ê kiàn-li̍p teh tē-kiû í-guā ê kuí-tō khong-kan tsām.

Tsham-khó bûn-hàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]