Kim Stanley Robinson

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Kim Stanley Robinson chhut-hiān tī tē 63 kài ê Sè-kài Kho-hoàn Siáu-soat Tāi-hoē, Glasgow, 2005 nî

Kim Stanley Robinson (1952 nî 3 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì ), Bí-kok kho-hoàn siáu-soat chok-ka. Siōng ū miâ-siaⁿ ê chok-phín sī i ê Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek. I ê tù-chok chhiâng-chāi thàm-thó seng-thài, siā-hoē-ha̍k, keng-chè/siā-hoē kong-gī hong-bīn ê gī-tê.

I ê Âng Hoé-chheⁿ tit tio̍h 1993 nî ê Nebula Siúⁿ kap British SF Siúⁿ. Keh-tńg-nî Chheⁿ Hoé-chheⁿ oân-ná tit tio̍h Hugo Siúⁿ kap Locus Siúⁿ. Nâ Hoé-chheⁿ tī 1997 nî tit tio̍h kāng 2 ê chióng.

Toān-kì[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Robinson seⁿ tī Illinois Waukegan hit-tah-á. 1974 nî the̍h tio̍h Ka-chiu Tāi-ha̍k San Diego hun-hāu ê bûn-ha̍k ha̍k-sū ha̍k-ūi. 1975 nî soà-chiap tùi Boston Tāi-ha̍k the̍h tio̍h Eng-bûn sek-sū ê ha̍k-ūi. 1982 nî koh-chài ùi Ka-chiu Tāi-ha̍k San Diego hun-hāu the̍h tio̍h Eng-bûn phok-sū ha̍k-ūi. Lūn-bûn siá Philip K. Dick ê siáu-soat (1984 nî chhut-pán).

I ê khan-chhiú Lisa Howland Nowell sī 1 ê khoân-kéng hoà-ha̍k-ka. In ū 2 ê cha-po͘ kiáⁿ. I bat toà koè Ka-chiu, Washiongton, DC, Sūi-se. Hiān-chú-sî toà Ka-chiu Davis.

Chú-tê[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Robinson ê chok-phín piáu-hiān chhut hām kho-hoàn-siáu-soat-kài sî-kiâⁿ ê chū-iû-chì-siōng-chú-gī (libertarianism) bô siâng ê só͘-chāi.

Seng-thài soà-chiap-sèng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Robinson ê tn̂g-phiⁿ siáu-soat chha-put-to ta̍k phiⁿ to ū lūn tio̍h seng-thài ê gī-tê. Pí-lūn Orange County saⁿ-pō͘-khek thàm-thó ki-su̍t hām chū-jiân chi-kan ê hō͘-tōng kap î-chhî chiâu-ûn ê iàu-kín. Tī Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek lāi-bīn, siā-hoē siōng toā ê pit-sûn sī tùi hoé-chheⁿ tē-kiû-hoà ê khoàⁿ-hoat. Tàu-té hoé-chheⁿ pha-hng ê thó͘-tē kám ē-pí-tit Tē-kiû oa̍h-liu-liu ê seng-thài-chân (ecosphere), ta̍t-tit lâng pó-chûn? Che sī koan-kiān būn-tê. Zodiac kap Forty Signs of Rain chit 2 pún siáu-soat thiat-té sī koan-sim seng-thài-chú-gī ê chok-phín, kî-tiong Forty Signs of Rain ê chú-tê sī choân-kiû sio-lo̍h-hoà.

Keng-chè kong-gī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Robinson ê chok-phín sî-siông thàm-thó āu-chu-pún-chú-gī ê khó-lêng-sèng. Tī Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek ê sè-kài, Tē-kiû ê chu-pún keng-chè hē-thóng í-keng hoat-tián kàu chīn-pōng, kong-si ha̍p-pèng kàu chhun bô kúi keng chhiau-kip kong-si, hō-chò metanats ("ta̍h tī kok-ka téng-koân ê kong-si"). Siong-tùi kū Tē-kiû, sin Hoé-chheⁿ ki-pún ê keng-chè cho͘-chit sī kang-lâng só͘-iú ê ha̍p-chok-siā (cooperative), m̄ sī kong-si. Orange County saⁿ-pō͘-khek oân-ná thàm-thó chhin-chhiūⁿ ê su-sióng.

Chok-phín[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tn̂g-phiⁿ siáu-soat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Orange County saⁿ-pō͘-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • The Wild Shore (1984)
 • The Gold Coast (1988)
 • Pacific Edge (1990)

Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Red Mars (1992)
 • Green Mars (1993)
 • Blue Mars (1995)

Siú-to͘ saⁿ-pō͘-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Forty Signs of Rain (2004)
 • Fifty Degrees Below: Science in the Capital (2005)
 • Sixty Days and Counting (2007)

Kî-thaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Icehenge (1984)
 • The Memory of Whiteness: A Scientific Romance (1985)
 • A Short, Sharp Shock (1990 - hoàn-sióng siáu-soat)
 • Antarctica (1998)
 • The Years of Rice and Salt (2002)

Té-phiⁿ siáu-soat chi̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • The Planet on the Table (1986)
 • Escape from Kathmandu (1989)
 • Remaking History (1991)
 • The Martians (1999)
 • Vinland the Dream (2001)

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikiquote ū Kim Stanley Robinson Eng-gí ê ín-iōng-kù.