Ko-hiông-chhī (1979 nî - 2010 nî)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Chia kài-siāu 1979 nî Sió-káng pēng ji̍p Ko-hiông-chhī liáu-āu, kàu 2010 nî Ko-hiông koān-chhī ha̍p-pēng chìn-chêng ê hêng-chèng-khu ki-pún chu-liāu. Thong chêng-āu le̍k-sú ê kài-siāu chhiáⁿ khoàⁿ chú bûn-chiong "Ko-hiông-chhī".
Ko-hiông-chhī

2010 nî chìn-chêng, Tâi-oân ê Ko-hiông-chhī ū 11-ê khu. Tī 2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t, kap Ko-hiông-koān ha̍p ji̍p Ko-hiông-chhī, chè-tō͘ siōng siat chò sī "sin-ê" hêng-chèng-khu.

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-hiông ê se-bīn sī Tâi-oân Hái-kiap, kî-thaⁿ pian-kài lóng chham Ko-hiông-koān sio-chiap, sì-chiu-ûi ê hiong-tìn-chhī ū Chú-koaⁿ-hiong, Kiô-thâu-hiong, Tōa-siā-hiong, Iàn-châu-hiong, Jîn-bú-hiong, Chiáu-chhêng-hiong, Hōng-soaⁿ-chhī, Tōa-liâu-hiong, Lîm-hn̂g-hiong.

Lâu-ji̍p chhī-khu ê Ài-hô.

Ko-hiông chú-iàu ū 3-tiâu sió , pak-pêng ê Āu-ngē-khe, tiong-ng ê Ài-hô, kap lâm-pêng ê Chiân-tìn-hô. Ko-hiông tōa-hūn só͘-chāi lóng-sī pêng-gôan, m̄-koh tī Kó͘-san-khu hái-hōaⁿ ū Chhâ-soaⁿ, mā hō Siū-san. Tī khah lāi-lio̍k ê só͘-chāi ū Pòaⁿ-pêng-soaⁿ, keh-piah ū Liân-tî-thâm. Tī lâm-pêng pian-kài mā-ū chi̍t-kóa soaⁿ-chiu.


Hêng-chèng-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

KaohsiungCityRaw.png

1
2
3
4

Ko-hiông-chhī ū 11 ê hêng-chèng-khu, múi-chi̍t-ê lóng-ū siat khu-kong-só͘. Khu ê ē-kha siat (里); lí ê ē-kha siat lîn (鄰). Ko-hiông-chhī ū 463 ê lí, lí-tiúⁿ sī bîn-sóan, khu-tiúⁿKo-hiông Chhī-chèng-hú koaⁿ-phài; lîn-tiúⁿ sī lí-tiúⁿ sóan-phài.

Khu-miâ Jîn-kháu Bīn-chek (km²)
Hàn-jī Pe̍h-ōe-jī
前金區 Chiân-kim-khu 29,724 1.8573
前鎮區 Chiân-tìn-khu 200,571 19.1309
左營區 Chó-iâⁿ-khu 188,069 19.3888
鹽埕區 Iâm-tiâⁿ-khu 28,273 1.4161
旗津區 Kî-tin-khu 29,828 1.4639
鼓山區 Kó͘-san-khu 124,681 14.7458
楠梓區 Lâm-chú-khu 170,157 25.8276
苓雅區 Lêng-ngá-khu 186,985 8.1522
三民區 Sam-bîn-khu 356,031 19.7866
新興區 Sin-heng-khu 56,923 1.9764
小港區 Sió-káng-khu 152,632 39.8753


Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-hiông - Pîn-tong tē-khu ê jîn-kháu bi̍t-tō͘ hun-pō͘ chêng-hêng.

Kàu 2010 nî 8-goe̍h, Ko-hiông-chhī ê jîn-kháu ū 1,529,415; hun 586,590 hō͘; lú-sèng 774,431, lâm-sèng 754,984.[1] Jîn-kháu jîn-kháu bi̍t-tō͘ sī 9,958 lâng/km².[2] Ko-hiông-chhī jîn-kháu siāng-chē ê só͘-chāi sī San-bîn-khu, ū 354,320;[2] bi̍t-tō͘ siōng kôan ê hêng-chèng-khu sī Sin-heng-khu, ū 28,068 lâng/km².

Kun-kù 2008 nî ê chu-liāu, Ko-hiông-chhī ū lóng-chóng 565,037 keng chhù. Kî-tiong San-bîn-khu sī siāng chē ê só͘-chāi, ū 129,733 pit.[3] Sin-heng-khu ê chū-the̍h bi̍t-tō͘ siāng koâng, ū 11,400 keng/km².[4] Choân chhī ê bi̍t-tō͘ sī 3,169 keng/km².[4]

Jîn-kháu piàn-hòa
Nî-hun 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007
Jîn-kháu 906,520 1,041,364 1,248,175 1,342,797 1,405,909 1,436,142 1,509,510 1,520,555
Lâm-sèng Nî-hòe Lú-sèng
39
 
≥100
 
42
169
 
95-99
 
245
913
 
90-94
 
1089
3900
 
85-89
 
3748
10543
 
80-84
 
8277
14763
 
75-79
 
13432
16940
 
70-74
 
19907
23681
 
65-69
 
26594
27979
 
60-64
 
30203
48895
 
55-59
 
52836
57578
 
50-54
 
62250
60321
 
45-49
 
64603
61646
 
40-44
 
64882
61484
 
35-39
 
65719
64440
 
30-34
 
67400
66712
 
25-29
 
66408
54246
 
20-24
 
50883
52551
 
15-19
 
48423
53557
 
10-14
 
48985
44208
 
5-9
 
40790
32308
 
0-4
 
29375
*Chóng-jîn-kháu: 1523874, thóng-kè sî-kan: 2008 nî 9 goe̍h[5]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "本市各區歷年戶口數統計". 高雄市政府民政局. 2010-09-09 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 "戶籍人口統計月報". 內政部戶政司. 2010-09-09 khòaⁿ--ê. 
  3. "住宅數量". 高雄市政府都市發展局. 2010-09-09 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 "住宅密度". 高雄市政府都市發展局. 2010-09-09 khòaⁿ--ê. 
  5. 高雄市各區 現住人口數按性別及年齡分