Ko-hiông Chhia-thâu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ko-hiông Chhia-thâu
Kaohsiung Station new entrance.jpg
Só͘-chāi Ko-hiông-chhī
Êng-ūn tan-ūi Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Ko-hiông Chia̍t-ūn
Chhia-chām tāi-bé 185

Ko-hiông Chhia-thâu (hàn-jī: 高雄車頭), he̍k-chiá Ko-hiông Chhia-chām (hàn-jī: 高雄車站), ūi tī Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu, sī Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k, Ko-hiông Chia̍t-ūn ê tē-hā-hòa (地下化) thih-lō͘ chhia-thâu. Pún chām sī Tâi-thih Chhiòng-koàn-sòaⁿ lâm-tōaⁿ, Pîn-tong sòaⁿ, Ko-hiông Lîm-káng sòaⁿ ê liân-chiap-tiám, sī Ko-hiông-chhī tiong-sim siōng tiōng-iàu--ê thih-lō͘ chhia-thâu, ia̍h-sī Ko-hiông To͘-hōe-khu kap lâm Tâi-oân siú-iàu--ê (首要的) kau-thong choán-ūn chhu-liú (樞紐), piⁿ-á ê Ko-hiông Kong-chhia-chām sī chōe-chōe tiâu Ko-hiông-chhī kong-chhia lō͘-sòaⁿ ê chóng-lō͘-thâu, tn̂g-tô͘ kheh-ūn tī sì-piⁿ siat ū kì-tiám iah choán-ūn-chām.

Chit-má--ê Ko-hiông Chhia-thâu chām-pông (站房) sī Ko-hiông chhī-khu thih-lō͘ tē-hā-hòa kè-ōe tiong kái-kiàn (改建) ê tē-hā-hòa chām-thé (站體). 2018 nî 9 goe̍h chhe 5, tē-it-kî kang-têng oân-sêng, Ko-hiông Chia̍t-ūn chìn-chū (進駐) éng-kiú chām-thé êng-ūn. Tī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi khí--ê goân chêng-ia̍h (前驛) ê té-koan-sek chām-thé tī 2002 nî hō͘ poaⁿ--khì tang-lâm-hng 82 kong-chiò ê só͘-chai pó-liû, ū-tēng beh chhian (遷) tńg-khì goân-pún ê só͘-chai chiâⁿ-chòe tē-piau (地標) kap tē-hā-hòa chām-thé ǹg lâm-pêng tē-bīn ê chhut-ji̍p-kháu, kui-cho͘ kang-têng kè-ōe tī 2023 nî oân-kang, phòe-ha̍p Chhiòng-koàn sòaⁿ siang-kúi hām tiān-khì-hòa kang-têng khí--ê āu-ia̍h chām-pông tiō sûi hō͘ thiah-tû. Goân-pún chêng-ia̍h chām-thé kap tē-it goa̍t-tâi tiong-ng khǹg--ê "Thih-lō͘ Tiān-khì-hòa Sûn-chit Jîn-goân Kì-liām-pi" (鐵路電氣化殉職人員紀念碑) kap goân-pún tī chêng-ia̍h thâu-chêng hoe-hn̂g ê tāi-á--iūⁿ phùn-chôaⁿ, bo̍k-chêng lóng poaⁿ-kàu Ko-hiông Thih-lō͘ Tē-hā-hòa Tián-sī-koán (tiō sī goân-pún--ê tè-koan-sek chām-thé) ê piⁿ-á lâi chiām-khǹg (暫囥). Lēng-gōa, Tâi-oân Ko-thih lâm-iân (南延) teh gián-kiú iân--tio̍h Tâi-thih ê lō͘-sòaⁿ sái-ji̍p Ko-hiông chhī-khu, jî-chhiáⁿ tī Ko-hiông, Hōng-soaⁿ kap Tâi-thih kiōng-chām (共站).

Koh-lâi Khòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]