Ko-hiông Chia̍t-ūn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Ko-hiông Thih-tō Lōo-suànn-tôo
sè-ūn-chām.

Ko-hiông Chia̍t-ūn (高雄捷運) sī Ko-hiông to͘-hōe-khu ê chi̍t-ê tāi-chiòng ūn-su hē-thóng. 2008 nî 3 goe̍h 9 ji̍t khai-sí êng-ūn, bo̍k-chêng ū nn̄g-tiâu lō͘-sòaⁿ, âng-sòaⁿ tùi Ko-hiông-chhī Kong-san kàu Ko-hiông-chhī Sió-káng; kiat-sòaⁿ tùi Ko-hiông-koān Tōa-liâu kàu Ko-hiông-chhī Ha-má-seng. Nn̄g-tiâu lō͘-sòaⁿ tī Tōa-îⁿ-khôan ê Bí-lē-tó Chām kau-hōe.

Lō͘-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Âng-soàⁿ (紅線)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Âng Soàⁿ
Kong-san Lō͘-tek Soàⁿ RK8 Tōa-ô͘ 大湖 Dahu Ô͘-lāi-khu Ko-hiông-chhī
RK7 Lō͘-tek 路竹 Lujhu Lō͘-tek-khu
RK6 Lâm-lō͘-tek 南路竹 Lujhu South
RK5 Ko-oán Kho-ki Tāi-ha̍k 高苑科技大學 Kao Yuan University
RK4 Ko-hiông Kho-ha̍k Hn̂g-khu 高雄科學園區 Kaohsiung Science District
RK3 Pún-chiu Sán-gia̍p Hn̂g-khu 本洲產業園區 Benjhou Industrial Park Kong-san-khu
RK2 Kong-san Lông-kang 岡山農工 National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School
RK1 Kong-san 岡山 Gangshan AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
Chú-soàⁿ R24 Lâm-kong-san 南岡山 Gangshan South
R23 Kiô-á-thâu Hóe-chhia-chām 橋頭火車站 Ciaotou Station AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ Kiô-thâu-khu
R22A Kiô-á-thâu Thn̂g-chhiúⁿ 橋頭糖廠 Ciaotou Sugar Refinery AB-Kreuz.svg Tâi-oân Thn̂g-gia̍p Thih-lō͘ Kiô-thâu Soàⁿ
R22 Chheng-po͘
(Ko-kho-tāi)
青埔
(高科大)
Cingpu
(NKFUST)
AB-Kreuz.svg  Chí Soàⁿ
R21 To͘-hōe Kong-hn̂g 都會公園 Metropolitan Park Lâm-chú-khu
R20 Āu-ngē
(Hái-kho-tāi)
後勁
(海科大)
Houjing
(NKMU)
AB-Kreuz.svg  Le̍k Soàⁿ
R19 Lâm-chú Ka-kang-khu 楠梓加工區 Nanzih Export Processing Zone
R18 Iû-chhiúⁿ Kok-sió
(Tiong-san Tāi-ha̍k Hù-tiong)
油廠國小
(中山大學附中)
Oil Refinery Elementary School
(Guoguang Laboratory School , NSYSU)
R17 Sè-ūn/Kok-ka Thé-io̍k Hn̂g-khu 世運/國家體育園區 World Games/National Sports Complex
R16 Chó-iâⁿ/Ko-thih 左營/高鐵 Zuoying/THSR AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
AB-Kreuz.svg tóng-àn:THSR no text.svg Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
AB-Kreuz.svg  Iū-chhiong Ko-thih Soàⁿ
AB-Kreuz.svg  Chheⁿ-soàⁿ
Chó-iâⁿ-khu
R15 Seng-thài Hn̂g-khu 生態園區 Ecological District
R14 Kī-tàn
(Sam-bîn Ka-siong)
巨蛋
(三民家商)
Kaohsiung Arena
(Sanmin Household & Commercial High School)
Chó-iâⁿ-khu
Kó͘-san-khu
R13 Lap-á-té 凹子底 Aozihdi AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Khin-khúi: Sin Chhī-chèng Tiong-sim
R12 Āu-ia̍h
(Ko-i-tāi)
後驛
(高醫大)
Houyi
(KMU)
Sam-bîn-khu
R11 Ko-hiông Chhia-chām 高雄車站 Kaohsiung Main Station AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
AB-Kreuz.svg tóng-àn:THSR no text.svg Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
R10/O5 Bí-lē-tó 美麗島 Formosa Boulevard AB-Kreuz.svg  Kiat-soàⁿ Sin-heng-khu
R9 Tiong-iong Kong-hn̂g 中央公園 Central Park Sin-heng-khu
Chiân-kim-khu
R8 Sam-to 三多商圈 Sanduo Shopping District AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ Lêng-ngá-khu
Chiân-kim-khu
R7 Sai-kah
(Lô-kang Kong-hn̂g)
獅甲
(勞工公園)
Shihjia
(Labor Park)
Chiân-kim-khu
R6 Khái-soân 凱旋 Kaisyuan AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Chiân-tìn chi Seng
R5 Chiân-tìn Ko-tiong
(Gō͘-kah)
前鎮高中
(五甲)
Cianjhen Senior High School
(Wujia)
AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ
R4A Chháu-gê
(Ko-hiông Chia̍t-ūn Kong-si)
草衙
(高雄捷運公司)
Caoya
(KRTC)
R4/XL01 Ko-hiông Kok-chè Ki-tiûⁿ 高雄國際機場 Kaohsiung International Airport AB-Kreuz.svg  ko-ūn-liāng hē-thóng ↔ Khin-khúi Sió-káng-khu
R3 Sió-káng
(Sió-káng Pēⁿ-īⁿ)
小港
(小港醫院)
Siaogang
(Hsiaokang Hospital)
Sió-káng Lîm-hn̂g Soàⁿ XL02 Tōa-lêng 大苓 Daling
XL03 Kim-hú 金府 Jinfu
XL04 Chē-lâm 濟南 Jinan
XL05 Ko-siông 高松 Gaosung
XL06 Thài-pêng Kok-sió 太平國小 Taiping Elementary School
XL07 Chhan-lí Tāi-ha̍k 餐旅大學 National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism
XL08 Siông-jîn 松仁 Songren
XL09 Tiong-kǹg Tang-mn̂g
(Lîm-hái Kang-gia̍p-khu)
中鋼東門
(臨海工業區)
China Steel East Portal
(Linhai Industrial Park)
XL10 Lô-kang Hùn-liān Tiong-sim 勞工訓練中心 Labor Training Center
XL11 Tiong-nâ 中林 Zhonglin
XL12 Tōa-nâ-pô͘ 大林蒲 Dalinpu
XL13 Hōng-nâ 鳳林 Fenglin
XL14 Lâm-seng 南星 Nanxing
XL15 Hōng-phīⁿ-thâu 鳳鼻頭 Fongbitou
XL16 Káng-á-po͘ Kok-sió
(Káng-á-po͘)
港埔國小
(港子埔)
Gangpu Elementary School
(Gangzihpu)
Lîm-hn̂g-khu
XL17/OT10 Lîm-hn̂g 林園 Linyuan
XL18/LD1 Lîm-hn̂g Kang-gia̍p-khu 林園工業區 Linyuan Industrial Park

Kiat-soàⁿ (橘線)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Kiat Soàⁿ
Chú-soàⁿ O1 Se-á-oân
(Tiong-san Tāi-ha̍k)
(Há-má-seng)
西子灣
(中山大學)
(哈瑪星)
Sizihwan
(NSYSU)
(Hamasen)
AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Há-má-seng Kó͘-san-khu Ko-hiông-chhī
O2 Iâm-tiâⁿ-po͘ 鹽埕埔 Yanchengpu Iâm-tiâⁿ-khu
O4 Chhī-gī-hōe
(Kū-chí)
市議會
(舊址)
City Council
(Former Site)
Chiân-kim-khu
O5/R10 Bí-lē-tó 美麗島 Formosa Boulevard AB-Kreuz.svg  Âng-soàⁿ Sin-heng-khu
O6 Sìn-gī Kok-sió 信義國小 Sinyi Elementary School AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ
O7 Bûn-hoà Tiong-sim 文化中心 Cultural Center AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Chhái-khēng Kong-hn̂g Sin-heng-khu
Lêng-ngá-khu
O8 Gō͘-tè-chhù 五塊厝 Wukuaicuo AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Chhái-khēng Kong-hn̂g Lêng-ngá-khu
O9 Ki-kek-koán 技擊館 Martial Arts Stadium
O10 Ōe-bú-iâⁿ 衛武營 Weiwuying AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ
AB-Kreuz.svg  Hōng-soaⁿ Soàⁿ
Hōng-soaⁿ-khu
O11 Hōng-soaⁿ-se-chām
(Ko-hiông-chhī Gī-hōe)
鳳山西站
(高雄市議會)
Fongshan West
(Kaohsiung City Council)
O12 Hōng-soaⁿ 鳳山 Fongshan AB-Kreuz.svgROC Taiwan Railways Administration Logo.svgTâi-thih Pîn-tong Soàⁿ: Hōng-soaⁿ
O13 Tāi-tang 大東 Dadong AB-Kreuz.svg  Le̍k-soàⁿ
O14 Hōng-soaⁿ Kok-tiong 鳳山國中 Fongshan Junior High School AB-Kreuz.svg  Pîn-tang Iân-chhun-sòaⁿ Pi-téng
Toā-liâu Soàⁿ OT1 Toā-liâu 大寮 Daliao AB-Kreuz.svg  Ko-ūn-liāng hē-thóng ↔ kong-chhia chia̍t-ūn Toā-liâu-khu
OT2 Hōng-lîm 鳳林 Fonglin
Fenglin
OT3 Ko-eng 高英 Gaoying
OT4 Tōa-hoat Kang-gia̍p-khu 大發工業區 Dafa Industrial Park
OT5 Sin-chhù 新厝 Sincuo
Xincuo
OT6 Chiau-bêng 昭明 Jhaoming
Zhaoming
OT7 Thâm-thâu 潭頭 Tantou
OT8 Lîm-hn̂g Ko-tiong 林園高中 Linyuan Senior High School Lîm-hn̂g-khu
OT9 Lîm-hn̂g Tiong-hàu 林園忠孝 Linyuan Jhongsiao
Linyuan Zhongxiao
O10 Lîm-hn̂g 林園 Linyuan Jhongsiao AB-Kreuz.svg   Lîm-hn̂g Iân-chhun-soàⁿ
Pîn-tong Soàⁿ OP1 Pi-téng 埤頂 Piding Hōng-soaⁿ-khu
Toā-liâu-khu
OP2 Chêng-chng 前莊 Cianjhuang
Qianzhuang
Toā-liâu-khu
OP3 Ang-hn̂g 翁園 Wongyuan
Wengyuan
OP4 Khe-liâu 溪寮 Siliao
Xiliao
AB-Kreuz.svg   Hu̍t-kong-san Soàⁿ
OP5 Chng-á-iâu 磚子瑤 Jhuanzihyao
Zhuanziyao
Pîn-tong-chhī Pîn-tong-koān
OP6 Ge̍k-sêng 玉成 Yucheng
OP7 Kong-koán 公館 Gongguan
OP8 Lâu-chhù 劉厝 Lioucuo
Liucuo
OP8 Tâi-thn̂g Pîn-tong Chóng-chhiúⁿ 台糖屏東總廠 Taisugar Pingtung Factory

Khoân-chōng Kheng-kúi (環狀輕軌)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kai-tōaⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Khoân-chōng Kheng-kúi
Tē-chi̍t kai-tōaⁿ C1 Lî-á-lāi 籬仔內 Lizihnei AB-Kreuz.svg  Hōng-soaⁿ Soàⁿ Chiân-tìn-khu Ko-hiông-chhī
C2 Khái-soân Sūi-tiân 凱旋瑞田 Kaisyuan Rueitian
C3 Chiân-tìn chi Seng 前鎮之星 Cianjhen Star AB-Kreuz.svg  Âng-soàⁿ: Khái-soân
C4 Khái-soân Tiong-hôa 凱旋中華 Kaisyuan Jhonghua AB-Kreuz.svg  Âng-soàⁿ
C5 Bāng-sî-tāi 夢時代 Dream Mall
C6 Keng-bō͘ Hn̂g-khu 經貿園區 Commerce and Trade Park
C7 Nńg-thé Hn̂g-khu 軟體園區 Software Technology Park
C8 Ko-hiông Tián-lám-koán 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center Lêng-ngá-khu
C9 Lí-ūn Tiong-sim 旅運中心 Cruise Terminal AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ
C10 Kong-êng Bé-thâu 光榮碼頭 Glory Pier
C11 Chin-ài Bé-thâu 真愛碼頭 Love Pier Iâm-tiâⁿ-khu
C12 Pok-jī Tâi-gī 駁二大義 Dayi Pier-2
C13 Pok-jī Hông-lâi 駁二蓬莱 Penglai Pier-2 Kó͘-san-khu
C14 Há-má-seng 哈瑪星 Hamasen AB-Kreuz.svg  Kiat-soàⁿ: Se-á-oân
 Kî-tin Soàⁿ
Tē-jī kai-tōaⁿ C15 Ngó͘-hok-sì-lō͘ 五福四路 Wufu 4th Rd.
C16 Tōa-kong-lō͘ 大公路 Dagong Rd.
C17 Hèng-liông-lō͘ 興隆路 Singlong Rd.
C18 Kó͘-san 鼓山 Gushan AB-Kreuz.svgROC Taiwan Railways Administration Logo.svgTâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
C19 Kiú-jû-sì-lō͘ 九如四路 Jiouru 4th Rd.
C20 Bí-su̍t-koán 美術館 Museum of Fine Arts Station AB-Kreuz.svgROC Taiwan Railways Administration Logo.svgTâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
C21 Bí-su̍t Hn̂g-khu 美術園區 Art Park
C22 Liân-ha̍p Pēⁿ-īⁿ 聯合醫院 Kaohsiung Municipal United Hospital
C23 Liông-tek-lō͘ 龍德路 Longde Rd.
C24 Sin Chhī-chèng Tiong-sim 新市政中心 Kaohsiung City Hall AB-Kreuz.svg  Âng-soàⁿ: Lap-á-té
C25 Liông-hôa Kok-tiong 龍華國中 Longhua Junior High School Chó-iâⁿ-khu
C26 Tāi-thóng Sin Sè-kí 大統新世紀 President New Century Sam-bîn-khu
C27 Tiáⁿ-san 鼎山 Dingshan
C28 Oân-á-lāi 灣子內 Wanzihnei AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ
C29 Kiàn-hèng-lō͘ 建興路 Jiansing Rd.
C30 Tōa-sūn Kiú-jû 大順九如 Dashun Jiouru AB-Kreuz.svgROC Taiwan Railways Administration Logo.svgTâi-thih Pîn-tong Soàⁿ: Kho-kang-koán
C31 Khoân-kiû-iáⁿ-siâⁿ 環球影城 Universal Cinemas Lêng-ngá-khu
C32 Chhái-khēng Kong-hn̂g 彩虹公園 Rainbow Park AB-Kreuz.svg  Kiat-soàⁿ: Bûn-hoà Tiong-sim, Gō͘-tè-chhù
C33 Bîn-seng Pēⁿ-īⁿ 民生醫院 Minsheng Hospital
C34 Kok-chè Siong-kang 國際商工 Kuochi Vocational High School
C35 Bú-chhiong-lō͘ 武昌路 Wuchang Rd. Chiân-tìn-khu
C36 Jī-sèng-lō͘ 二聖路 Ersheng Rd.
C37 Ki-chhiúⁿ 機廠 Depot

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]