Kok-chè-koa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: The Internationale

Kok-chè-koa (Hoat-gí: L'Internationale; tha̍k chhin-chhiuⁿ "Óa-im: "ne-ter-na-sioⁿ-nal"", internationale tha̍k chhin-chhiuⁿ "eⁿ-~") sī chi̍t tiâu chhut-miâ ê siā-hōe-chú-gī (iā-sī hui-thóng-tī-chú-gī kap kiōng-sán-chú-gī) ê koa. Eugène Edine Pottier1870 nî chò sû, pún-té sī toè La Marseillaise ê tiāu chhiùⁿ. Pierre Degeyter1888 nî chò khek. Tùi 1922 nî kàu 1944 nî, chit-tiâu koa mā sī Soviet Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok Liân-ha̍p ê kok-koa.

Hoat-gí goân-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thâu 1 chat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Debout les damnés de la terre! (Khiā--khí-lâi, thó͘-tē ê hōng kàn-kiāu--ê!)
Debout les forçats de la faim! (Khiā--khí-lâi, hō͘ iau-pat-tó͘ koaiⁿ-kaⁿ--ê!)
La raison tonne en son cratère, (Lí-sèng tī i ê hóe-soaⁿ-khang tân chhut-siaⁿ,)
C'est l'éruption de la fin. (Siōng-bóe tit-beh po̍k-hoat ah.)
Du passé, faisons table rase, (Kòe-khì, lán tio̍h kā i chhat-siau)
Foule esclave debout! debout! (Chò lô͘-châi ê chèng-lâng, taⁿ tio̍h khí-lâi! tio̍h khí-lâi!)
Le monde va changer de base: (Sè-kài tit-beh lóng-chóng kái-piàn ah:)
Nous ne sommes rien, soyons tout! (Lán chìn-chêng bô sǹg siáⁿ-hòe, taⁿ lán beh chhut-thâu-thiⁿ ah!)‎

Hù-koa (refrain)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

C'est la lutte de finale, (Che sī siōng-bóe ê phah-piàⁿ)
Groupons-nous, et demain (Lán chò-hóe lâi piàⁿ, khòaⁿ bîn-ná-chài)
L'Internationale, (Kok-chè [tak-ke liân-ha̍p])
Sera le genre humain. (Sī chôan jîn-lūi [ê ǹg-bāng])
C'est la lutte finale,
Groupons-nous, et demain
L'Internationale,
Sera le genre humain.

Hō-ló-oē pán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

(O͘-chhiú Nakasi; chham-khó Nakasi)

Thâu 1 chat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tàu-tīn! Chòe-kang ê hiaⁿ-tī chí-mōe!
Tàu-tīn! Chôan sè-kài pháiⁿ-miā ê lâng!
Beh chhòng-chō hēng-hok ê sin sè-kài,
Lán tio̍h ài thôan-kiat--khí-lâi.
Chu-pún-ka pak-siah lán ê huih-kōaⁿ,
Kín khí-lâi hóan-khòng kap i piàⁿ!
M̄-bián kiaⁿ thâu-ke án-chóaⁿ ah-pà,
Kang-lâng tàu-tīn le̍k-liōng tōa.

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Che sī kang-lâng ê thian-hā.
Thôan-kiat--khí-lâi, Lô-tōng-chiá!
Internationale
Tàu-tīn, tō it-tēng iâⁿ!
Che sī kang-lâng ê thian-hā.
Chhia-piàⁿ saⁿ thêng(?), hiòng-chiân kiâⁿ.
Internationale
Tàu-tīn, tō it-tēng iâⁿ!

Tē 2 chat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

M̄-bián kiû Iâ-so͘, O-bí-tô-hu̍t.
Mā bián bāng chóng-thóng, hông-tè.
Lô-tōng-chiá chhòng-chō jîn-lūi it-chhè,
Thiān-hā gôan-pún kang-lâng ê.
Chu-pún-ka pak-siah lán ê huih-kōaⁿ,
Kín khí-lâi hóan-khòng kap i piàⁿ!
M̄-bián kiaⁿ thâu-ke án-chóaⁿ ah-pà,
Kang-lâng tàu-tīn le̍k-liōng tōa.