Kok-ka bêng-gī GDP lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ē-kha sī kok-ka bêng-gī GDP lia̍t-toaⁿ.

Tē-tô͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka kap i-lāi-tē ê bêng-gī GDP
  >$20 bān-ek
  $10–20 bān-ek
  $5–10 bān-ek
  $1–5 bān-ek
  $750 cha̍p-ek – $1 bān-ek
  $500–50 cha̍p-ek
  $250–500 cha̍p-ek
  $100–250 cha̍p-ek
  $50–100 cha̍p-ek
  $25–50 cha̍p-ek
  $5–25 cha̍p-ek
  <$5 cha̍p-ek

Lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka ê bêng-gī GDP (US$ pah-bān)
Kok-ka (ia̍h i-lāi-tē) Hun-khu Tāi-lio̍k IMF[1] Liân-ha̍p-kok[2] Sè-kài Gîn-hâng[3][4]
kó͘-kè kó͘-kè kó͘-kè
 Bí-kok Pak Bí-chiu Bí-chiu 22,939,580 2021 20,893,746 2020 20,936,600 2020
 Tiong-kok Tang A-chiu A-chiu 16,862,979 [n 1]2021 14,722,801 [n 2]2020 14,722,731 2020
 Ji̍t-pún Tang A-chiu A-chiu 5,103,110 2021 5,057,759 2020 4,975,415 2020
 Tek-kok Sai Au-chiu Au-chiu 4,230,172 2021 3,846,414 2020 3,806,060 2020
 Liân-ha̍p Ông-kok Pak Au-chiu Au-chiu 3,108,416 2021 2,764,198 2020 2,707,744 2020
 Ìn-tō͘ Lâm A-chiu A-chiu 2,946,061 2021 2,664,749 2020 2,622,984 2020
 Hoat-kok Sai Au-chiu Au-chiu 2,940,428 2021 2,630,318 2020 2,603,004 2020
 Í-tāi-lī Lâm Au-chiu Au-chiu 2,120,232 2021 1,888,709 2020 1,886,445 2020
 Canada Pak Bí-chiu Bí-chiu 2,015,983 2021 1,644,037 2020 1,643,408 2020
 Tāi-hân Bîn-kok Tang A-chiu A-chiu 1,823,852 2021 1,637,896 2020 1,630,525 2020
 Lō͘-se-a Tang Au-chiu Au-chiu 1,647,568 2021 1,483,498 2020 1,483,498 2020
 Pa-se Lâm Bí-chiu Bí-chiu 1,645,837 2021 1,444,733 2020 1,444,733 2020
 Ò-chiu Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 1,610,556 2021 1,423,473 2020 1,330,901 2020
 Se-pan-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 1,439,958 2021 1,281,485 2020 1,281,199 2020
 Be̍k-se-ko Tiong Bí-chiu Bí-chiu 1,285,518 2021 1,073,439 2020 1,076,163 2020
 Ìn-nî Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,150,245 2021 1,058,424 2020 1,058,424 2020
 Iran Sai A-chiu A-chiu 1,081,383 2021 939,316 2020 203,471 2020
 Hô-lân Sai Au-chiu Au-chiu 1,007,562 2021 913,865 2020 912,242 2020
 Saudi A-la-pek Sai A-chiu A-chiu 842,588 2021 700,118 2020 700,118 2020
 Sūi-se Sai Au-chiu Au-chiu 810,830 2021 752,248 2020 747,969 2020
 Thó͘-ní-kî Sai A-chiu A-chiu 795,952 2021 720,098 2020 720,101 2020
 Tâi-oân Tang A-chiu A-chiu 785,589 [n 3]2021 669,324 [5] 2020 668,500 2020
 Pho-lân Tang Au-chiu Au-chiu 655,332 2021 596,618 2020 594,165 2020
 Sūi-tián Pak Au-chiu Au-chiu 622,365 2021 541,064 2020 537,610 2020
 Pe̍k-ní-gī Sai Au-chiu Au-chiu 581,848 2021 521,861 2020 515,333 2020
 Thài-kok Tang-lâm A-chiu A-chiu 546,223 2021 501,795 2020 501,795 2020
 Ài-ní-lân Pak Au-chiu Au-chiu 516,253 2021 425,889 2020 418,622 2020
 Ò-tē-lī Sai Au-chiu Au-chiu 481,209 2021 433,258 2020 428,965 2020
 Nigeria Sai Hui-chiu Hui-chiu 480,482 2021 429,899 2020 432,294 2020
 Í-sek-lia̍t Sai A-chiu A-chiu 467,532 2021 407,101 2020 401,954 2020
 Argentina Lâm Bí-chiu Bí-chiu 455,172 2021 383,067 2020 383,067 2020
 Ná-ui Pak Au-chiu Au-chiu 445,507 2021 362,522 2020 362,009 2020
 Lâm-hui-kok Lâm Hui-chiu Hui-chiu 415,315 2021 302,141 2020 301,924 2020
 A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Sai A-chiu A-chiu 410,158 2021 358,869 2020 421,142 2020
 Tan-be̍h Pak Au-chiu Au-chiu 396,666 2021 356,085 2020 355,184 2020
 Ai-ki̍p Pak Hui-chiu Hui-chiu 396,328 2021 369,309 2020 363,069 2020
 Hui-li̍p-pin Tang-lâm A-chiu A-chiu 385,737 2021 361,489 2020 361,489 2020
 Sin-ka-pho Tang-lâm A-chiu A-chiu 378,645 2021 339,988 2020 339,998 2020
 Má-lâi-se-a Tang-lâm A-chiu A-chiu 371,114 2021 336,664 2020 336,664 2020
 Hiong-káng Tang A-chiu A-chiu 369,722 [n 4]2021 349,445 2020 346,586 2020
 Oa̍t-lâm Tang-lâm A-chiu A-chiu 368,002 2021 271,158 2020 271,158 2020
 Bangladesh Lâm A-chiu A-chiu 355,689 2021 329,484 2020 324,239 2020
 Chile Lâm Bí-chiu Bí-chiu 331,250 2021 252,940 2020 252,940 2020
 Colombia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 300,791 2021 271,347 2020 271,347 2020
 Hun-lân Pak Au-chiu Au-chiu 296,016 2021 269,751 2020 271,234 2020
 Romania Tang Au-chiu Au-chiu 287,279 2021 248,716 2020 248,716 2020
 Pakistan Lâm A-chiu A-chiu 286,340 2021 257,829 2020 263,687 2020
 Chesko Tang Au-chiu Au-chiu 276,914 2021 245,349 2020 243,530 2020
 Phû-tô-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 251,709 2021 228,539 2020 231,256 2020
 New Zealand Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 247,640 2021 212,044 2020 212,482 2020
 Peru Lâm Bí-chiu Bí-chiu 225,858 2021 203,196 2020 202,014 2020
 Hi-lia̍p Lâm Au-chiu Au-chiu 211,645 2021 188,835 2020 189,410 2020
 Iraq Sai A-chiu A-chiu 201,472 2021 166,757 2020 167,224 2020
 Kazakhstan Tiong A-chiu A-chiu 194,024 2021 171,082 2020 169,835 2020
 Ukraina Tang Au-chiu Au-chiu 181,038 [n 5]2021 155,582 [n 5]2020 155,582 2020
 Hông-gâ-lī Tang Au-chiu Au-chiu 180,959 2021 155,808 2020 155,013 2020
 Qatar Sai A-chiu A-chiu 169,184 2021 146,401 2020 146,374 2020
 Algeria Pak Hui-chiu Hui-chiu 163,812 2021 147,689 2020 145,164 2020
 Kuwait Sai A-chiu A-chiu 132,266 2021 105,949 2020 136,197 2019
 Morocco Pak Hui-chiu Hui-chiu 126,035 2021 114,724 [n 6]2020 112,871 2020
 Slovakia Tang Au-chiu Au-chiu 116,748 2021 105,173 2020 104,574 2020
 Kenya Tang Hui-chiu Hui-chiu 109,491 2021 101,014 2020 98,843 2020
 Cuba Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 107,352 2020 103,131 2019
 Puerto Rico Caribe Tē-khu Bí-chiu 106,576 2021 103,138 2020 103,138 2020
 Ecuador Lâm Bí-chiu Bí-chiu 104,483 2021 98,808 2020 98,808 2020
 Ethiopia Tang Hui-chiu Hui-chiu 92,757 2021 96,611 2020 107,645 2020
 Dominica Kiōng-hô-kok Caribe Tē-khu Bí-chiu 89,502 2021 78,845 2020 78,845 2020
 Luxembourg Sai Au-chiu Au-chiu 83,771 2021 73,353 2020 73,264 2020
 Guatemala Tiong Bí-chiu Bí-chiu 83,305 2021 77,605 2020 77,605 2020
 Sri Lanka Lâm A-chiu A-chiu 80,785 2021 80,677 2020 80,707 2020
 Oman Sai A-chiu A-chiu 80,611 2021 63,368 2020 76,332 2019
 Bulgaria Tang Au-chiu Au-chiu 77,907 2021 69,888 2020 69,105 2020
 Ghana Sai Hui-chiu Hui-chiu 75,487 2021 68,532 2020 72,354 2020
 Angola Tiong Hui-chiu Hui-chiu 70,339 2021 62,307 2020 62,307 2020
 Tanzania Tang Hui-chiu Hui-chiu 69,238 2021 64,740 [n 7]2020 62,410 2020
 Côte d'Ivoire Sai Hui-chiu Hui-chiu 68,845 2021 61,143 2020 61,349 2020
 Bián-tiān Tang-lâm A-chiu A-chiu 66,740 2021 70,284 2020 76,186 2020
 Belarus Tang Au-chiu Au-chiu 65,754 2021 60,259 2020 60,258 2020
 Uzbekistan Tiong A-chiu A-chiu 65,503 2021 57,707 2020 57,707 2020
 Lī-pa-lùn Sai A-chiu A-chiu 19,126 2020 63,546 2020 33,383 2020
 Croatia Lâm Au-chiu Au-chiu 63,399 2021 57,204 2020 55,967 2020
 Lietuva Pak Au-chiu Au-chiu 62,635 2021 56,547 2020 55,887 2020
 Costa Rica Tiong Bí-chiu Bí-chiu 61,178 2021 61,521 2020 61,521 2020
 Slovenia Lâm Au-chiu Au-chiu 60,890 2021 53,590 2020 52,880 2020
 Serbia Lâm Au-chiu Au-chiu 60,669 2021 53,335 2020 52,960 2020
 Panama Tiong Bí-chiu Bí-chiu 60,121 2021 52,938 2020 52,938 2020
 Uruguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 60,108 2021 53,629 2020 53,629 2020
 Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 54,832 2021 45,308 2020 49,869 2020
 Turkmenistan Tiong A-chiu A-chiu 53,087 2021 42,845 2020 45,231 2019
 Azerbaijan Sai A-chiu A-chiu 52,645 2021 42,607 2020 42,607 2020
 Iok-tàn Sai A-chiu A-chiu 45,344 2021 43,697 2020 43,698 2020
 Venezuela Lâm Bí-chiu Bí-chiu 44,893 2021 106,359 2020 482,359 2014
 Cameroon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 44,806 2021 39,881 2020 39,802 2020
 Uganda Tang Hui-chiu Hui-chiu 43,243 2021 38,702 2020 37,372 2020
 Tunisia Pak Hui-chiu Hui-chiu 42,733 2021 39,218 2020 39,236 2020
 Bahrain Sai A-chiu A-chiu 39,104 2021 33,904 2020 38,475 2019
 Bolivia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 38,547 2021 36,573 2020 36,689 2020
 Latvia Pak Au-chiu Au-chiu 37,199 2021 33,707 2020 33,505 2020
 Paraguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 36,973 2021 35,304 2020 35,304 2020
 Estonia Pak Au-chiu Au-chiu 36,039 2021 30,650 2020 31,030 2020
 Sudan Pak Hui-chiu Hui-chiu 35,919 2021 62,057 2020 26,111 2020
   Nepal Lâm A-chiu A-chiu 34,265 2021 33,079 2020 33,657 2020
 Ò-mn̂g Tang A-chiu A-chiu 29,223 [n 8]2021 24,333 2020 55,154 2019
 El Salvador Tiong Bí-chiu Bí-chiu 27,665 2021 24,639 2020 24,639 2020
 Senegal Sai Hui-chiu Hui-chiu 27,576 2021 24,412 2020 24,911 2020
 Libya Pak Hui-chiu Hui-chiu 27,300 2021 29,153 2020 25,418 2020
 Ku-pí-lō͘ Sai A-chiu A-chiu 26,546 2021 24,612 [n 9]2020 23,804 2020
 Papua New Guinea Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 26,461 2021 23,619 2020 23,592 2020
 Honduras Tiong Bí-chiu Bí-chiu 26,325 2021 23,828 2020 23,828 2020
 Kán-po͘-chē Tang-lâm A-chiu A-chiu 26,080 2021 25,291 2020 25,291 2020
 Zimbabwe Tang Hui-chiu Hui-chiu 25,791 2021 21,787 2020 16,769 2020
 Peng-tó Pak Au-chiu Au-chiu 25,476 2021 21,718 2020 21,715 2020
 Zambia Tang Hui-chiu Hui-chiu 21,699 2021 18,111 2020 19,320 2020
 Bosnia kap Herzegovina Lâm Au-chiu Au-chiu 21,692 2021 19,801 2020 19,788 2020
 Trinidad kap Tobago Caribe Tē-khu Bí-chiu 21,599 2021 21,393 2020 21,530 2020
 Haiti Caribe Tē-khu Bí-chiu 20,143 2021 15,505 2020 13,418 2020
 Afghanistan Lâm A-chiu A-chiu 19,938 2021 19,793 2020 19,807 2020
 Burkina Faso Sai Hui-chiu Hui-chiu 19,932 2021 17,369 2020 17,369 2020
 Mali Sai Hui-chiu Hui-chiu 19,563 2021 17,332 2020 17,394 2020
 Yemen Sai A-chiu A-chiu 19,471 2021 27,958 2020 23,486 2018
 Láu-o Tang-lâm A-chiu A-chiu 19,375 2021 19,082 2020 19,136 2020
 Gabon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 18,293 2021 15,111 2020 15,593 2020
 Benin Sai Hui-chiu Hui-chiu 18,067 2021 15,205 2020 15,652 2020
 Gruzia Sai A-chiu A-chiu 17,846 2021 15,892 2020 15,892 [n 10]2020
 Botswana Lâm Hui-chiu Hui-chiu 17,605 2021 15,782 2020 15,782 2020
 Palestine Kok Sai A-chiu A-chiu 17,343 [n 11]2021 15,561 [n 11]2020 15,561 2020
 Albania Lâm Au-chiu Au-chiu 16,770 2021 14,910 2020 14,800 2020
 Guinea Sai Hui-chiu Hui-chiu 16,724 2021 15,490 2020 15,681 2020
 Malta Lâm Au-chiu Au-chiu 16,695 2021 14,911 2020 14,647 2020
 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tang A-chiu A-chiu N/A 15,847 2020 N/A
 Mozambique Tang Hui-chiu Hui-chiu 15,833 2021 14,029 2020 14,021 2020
 Bûn-lâi Tang-lâm A-chiu A-chiu 15,686 2021 12,003 2020 12,016 2020
 Niger Sai Hui-chiu Hui-chiu 15,637 2021 13,741 2020 13,678 2020
 Su-lī-a Sai A-chiu A-chiu 60,043 2010 15,572 2020 40,405 2007
 Jamaica Caribe Tē-khu Bí-chiu 14,857 2021 13,812 2020 13,812 2020
 Bông-kó͘ Tang A-chiu A-chiu 14,280 2021 13,137 2020 13,137 2020
 Madagascar Tang Hui-chiu Hui-chiu 14,101 2021 13,008 2020 13,721 2020
 Pak Macedonia Lâm Au-chiu Au-chiu 13,885 2021 12,264 2020 12,267 2020
 Armenia Sai A-chiu A-chiu 13,612 2021 12,641 2020 12,645 2020
 Nicaragua Tiong Bí-chiu Bí-chiu 13,397 2021 12,621 2020 12,621 2020
 Congo Tiong Hui-chiu Hui-chiu 12,744 2021 10,100 2020 10,885 2020
 Chhiah-tō Guinea Tiong Hui-chiu Hui-chiu 12,528 2021 10,022 2020 10,022 2020
 Moldova Tang Au-chiu Au-chiu 12,396 [n 12]2021 11,914 [n 12]2020 11,914 2020
 Chad Tiong Hui-chiu Hui-chiu 12,345 2021 11,154 2020 10,093 2020
 Namibia Lâm Hui-chiu Hui-chiu 12,213 2021 10,710 2020 10,700 2020
 Malawi Tang Hui-chiu Hui-chiu 12,150 2021 11,762 2020 11,962 2020
 Mauritius Tang Hui-chiu Hui-chiu 10,998 2021 10,921 2020 10,914 2020
 Bahamas Caribe Tē-khu Bí-chiu 10,681 2021 9,908 2020 11,250 2020
 Rwanda Tang Hui-chiu Hui-chiu 10,395 2021 10,332 2020 10,334 2020
 New Caledonia Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A 9,709 2020 2,682 2000
 Mauritania Sai Hui-chiu Hui-chiu 9,164 2021 7,916 2020 7,779 2020
 Kosovo Lâm Au-chiu Au-chiu 8,958 2021 7,734 2020 7,611 2020
 Togo Sai Hui-chiu Hui-chiu 8,493 2021 7,146 2020 7,575 2020
 Kyrgyzstan Tiong A-chiu A-chiu 8,150 2021 7,736 2020 7,736 2020
 Tajikistan Tiong A-chiu A-chiu 8,104 2021 7,997 2020 8,194 2020
 Bermuda Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A 7,719 2020 7,484 2019
 Guyana Lâm Bí-chiu Bí-chiu 7,395 2021 5,471 2020 5,471 2020
 Liechtenstein Sai Au-chiu Au-chiu N/A 6,872 2020 6,839 2018
 Monaco Sai Au-chiu Au-chiu N/A 6,816 2020 7,424 2019
 Cayman Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 6,256 2020 5,936 2019
 Guam Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 5,844 2020
 Hoat-kok léng Polynesia Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A 5,817 2020 3,448 2000
 Montenegro Lâm Au-chiu Au-chiu 5,494 2021 4,789 2020 4,779 2020
 Somalia Tang Hui-chiu Hui-chiu 5,424 2021 1,873 2020 4,918 2020
 Barbados Caribe Tē-khu Bí-chiu 4,648 2021 4,440 2020 4,366 2020
 Fiji Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 4,639 2021 4,494 2020 4,376 2020
 Maldives Lâm A-chiu A-chiu 4,573 2021 3,743 2020 4,030 2020
 Eswatini Lâm Hui-chiu Hui-chiu 4,517 2021 3,835 2020 3,962 2020
 Sierra Leone Sai Hui-chiu Hui-chiu 4,407 2021 3,787 2020 3,865 2020
 Djibouti Tang Hui-chiu Hui-chiu 3,654 2021 3,423 2020 3,384 2020
 Liberia Sai Hui-chiu Hui-chiu 3,384 2021 2,481 2020 2,950 2020
 Lâm Sudan Tang Hui-chiu Hui-chiu 3,263 2021 15,903 2020 11,998 2015
 Andorra Lâm Au-chiu Au-chiu 3,213 2021 2,864 2020 3,155 2019
 Burundi Tang Hui-chiu Hui-chiu 3,193 2021 3,399 2020 3,258 2020
 Greenland Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A 3,130 2020 3,052 2018
 Aruba Caribe Tē-khu Bí-chiu 2,865 2021 2,497 2020 3,202 2018
 Suriname Lâm Bí-chiu Bí-chiu 2,817 2021 4,120 2020 3,808 2020
 Curaçao Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 2,596 2020 3,102 2019
 Tiong-hui Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 2,587 2021 2,323 2020 2,303 2020
 Bhutan Lâm A-chiu A-chiu 2,480 2021 2,483 2020 2,409 2020
 Lesotho Lâm Hui-chiu Hui-chiu 2,478 2021 2,273 2020 1,845 2020
 Eritrea Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,254 2021 2,084 2020 2,065 2011
 Gambia Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,042 2021 1,830 2020 1,902 2020
 Belize Tiong Bí-chiu Bí-chiu 1,909 2021 1,586 2020 1,764 2020
 Cabo Verde Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,886 2021 1,704 2020 1,704 2020
 San Marino Lâm Au-chiu Au-chiu 1,728 2021 1,555 2020 1,616 2019
 Zanzibar Tang Hui-chiu Hui-chiu N/A 1,724 2020 N/A
 Saint Lucia Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,715 2021 1,617 2020 1,703 2020
 Tang Timor Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,697 2021 1,902 2020 1,821 2020
 Só͘-lô-bûn Kûn-tó Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 1,649 2021 1,546 2020 1,551 2020
 Guinea-Bissau Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,592 2021 1,315 2020 1,432 2020
 Eng-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 1,492 2020 N/A
 Antigua kap Barbuda Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,405 2021 1,370 2020 1,415 2020
 Seychelles Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,288 2021 1,059 2020 1,125 2020
 Comoros Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,281 2021 1,235 2020 1,220 2020
 Pak Mariana Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 1,182 2019
 Grenada Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,083 2021 1,043 2020 1,089 2020
 Vanuatu Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 999 2021 855 2020 855 2020
 Saint Kitts kap Nevis Caribe Tē-khu Bí-chiu 976 2021 927 2020 927 2020
 Turks kap Caicos Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 925 2020 925 2020
 Sint Maarten Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 857 2020 1,185 2018
 Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 780 2021 772 2020 807 2020
 Saint Vincent kap Grenadines Caribe Tē-khu Bí-chiu 769 2021 810 2020 810 2020
 Bí-kok léng Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 709 2020
 Dominica Caribe Tē-khu Bí-chiu 571 2021 507 2020 470 2020
 São Tomé kap Príncipe Tiong Hui-chiu Hui-chiu 534 2021 476 2020 473 2020
 Tonga Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 501 2021 491 2020 512 2019
 Micronesia Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 404 2021 403 2020 408 2019
 Cook Kûn-tó Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A 283 2020 N/A
 Anguilla Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 258 2020 N/A
 Marshall Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 241 2021 244 2020 239 2019
 Kiribati Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 232 2021 181 2020 200 2020
 Palau Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 208 2021 264 2020 268 2019
 Nauru Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 133 2021 135 2020 118 2019
 Montserrat Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 68 2020 N/A
 Tuvalu Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 65 2021 55 2020 49 2020

Chù-kha[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Figures exclude Taiwan, and special administrative regions of Hong Kong and Macau.
 2. Figures exclude special administrative regions of Hong Kong and Macau.
 3. The name used in IMF's report is "Taiwan Province of China".
 4. The name used in IMF's report is "Hong Kong SAR".
 5. 5.0 5.1 Figures exclude Republic of Crimea and Sevastopol.
 6. Includes Western Sahara.
 7. The UN figure excludes autonomous region of Zanzibar.
 8. The name used in IMF's report is "Macao SAR".
 9. Data are for the area controlled by the Government of the Republic of Cyprus.
 10. Excludes Abkhazia and South Ossetia.
 11. 11.0 11.1 The name used in IMF's an the World Bank's report is "West Bank and Gaza".
 12. 12.0 12.1 Excludes data for Transnistria.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "World Economic Outlook Database, October 2021". IMF.org. International Monetary Fund. October 2021. 10 January 2022 khòaⁿ--ê. 
 2. "United Nations Statistics Division - National Accounts". unstats.un.org. 
 3. "GDP (current US$) | Data". data.worldbank.org. 2021-07-02 khòaⁿ--ê. 
 4. "GDP-Countries-List". tradingeconomics.com. 2021-10-24 khòaⁿ--ê. 
 5. "GDP: Preliminary Estimate for 2021 Q3, and outlook for 2021-22" (PDF). eng.stat.gov.tw. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics. 2022-01-20 khòaⁿ--ê.