Kok-ka pêng-kin GDP (PPP) lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ē-kha sī pêng-kin GDP (PPP) lia̍t-toaⁿ.

Tē-tô͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka kap i-lāi-tē ê pêng-kin GDP (PPP)
  >$60,000
  $50,000 – $60,000
  $40,000 – $50,000
  $30,000 – $40,000
  $20,000 – $30,000
  $10,000 – $20,000
  $5,000 – $10,000
  $2,500 – $5,000
  $1,000 – $2,500
  <$1,000
  Bô sò͘-kì

Lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka ia̍h  i-lāi-tē  ê pêng-kin GDP (PPP, US$)
Kok-ka (ia̍h i-lāi-tē) Hun-khu Tāi-lio̍k IMF[1] Sè-kài Gîn-hâng[2] CIA[3]
kó͘-kè kó͘-kè kó͘-kè
 Liechtenstein Sai Au-chiu Au-chiu N/A N/A 139,100 2009
 Luxembourg Sai Au-chiu Au-chiu 122,740 2021 118,360 2020 114,482 2019
 Monaco Sai Au-chiu Au-chiu N/A N/A 115,700 2015
 Sin-ka-pho Tang-lâm A-chiu A-chiu 102,742 2021 98,526 2020 97,341 2019
 Ài-ní-lân Pak Au-chiu Au-chiu 99,239 2021 93,612 2020 86,781 2019
 Qatar Sai A-chiu A-chiu 97,262 2021 89,949 2020 90,044 2019
 Ò-mn̂g Tang A-chiu A-chiu 90,606 2021 57,807 2020 123,965 2019
 Man-tó Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 84,600 2014
 Bermuda Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A 85,264 2019 81,798 2019
 Cayman Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 76,748 2019 71,549 2018
 Sūi-se Sai Au-chiu Au-chiu 75,880 2021 71,352 2020 68,628 2019
 Falkland Kûn-tó Lâm Bí-chiu Bí-chiu N/A N/A 70,800 2015
 Ná-ui Pak Au-chiu Au-chiu 69,171 2021 63,198 2020 63,633 2019
 A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Sai A-chiu A-chiu 59,844 2021 69,958 2019 67,119 2019
 Bí-kok Pak Bí-chiu Bí-chiu 68,309 2021 63,544 2020 62,530 2019
 Bûn-lâi Tang-lâm A-chiu A-chiu 64,405 2021 65,662 2020 62,100 2019
 Gibraltar Lâm Au-chiu Au-chiu N/A N/A 61,700 2014
 San Marino Lâm Au-chiu Au-chiu 61,508 2021 63,420 2019 59,439 2018
 Hiong-káng Tang A-chiu A-chiu 62,839 2021 59,238 2020 59,848 2019
 Tan-be̍h Pak Au-chiu Au-chiu 61,478 2021 60,399 2020 57,804 2019
 Hô-lân Sai Au-chiu Au-chiu 60,461 2021 59,229 2020 56,935 2019
 Jersey Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 56,600 2016
 Peng-tó Pak Au-chiu Au-chiu 58,151 2021 55,216 2020 55,874 2019
 Ò-tē-lī Sai Au-chiu Au-chiu 57,891 2021 55,098 2020 56,188 2019
 Tâi-oân Tang A-chiu A-chiu 59,398 2021 N/A 50,500 2017
 Tek-kok Sai Au-chiu Au-chiu 56,956 2021 53,694 2020 53,919 2019
 Sūi-tián Pak Au-chiu Au-chiu 55,566 2021 54,563 2020 53,240 2019
 Pe̍k-ní-gī Sai Au-chiu Au-chiu 53,973 2021 51,968 2020 51,934 2019
 Ò-chiu Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 54,891 2021 52,518 2020 49,854 2019
 Guernsey Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 52,500 2014
 Hun-lân Pak Au-chiu Au-chiu 51,867 2021 51,090 2020 48,668 2019
 Canada Pak Bí-chiu Bí-chiu 51,713 2021 48,073 2020 49,031 2019
 Andorra Lâm Au-chiu Au-chiu N/A N/A 49,900 2015
 Kuwait Sai A-chiu A-chiu 41,507 2021 51,962 2019 49,854 2019
 Hoat-kok Sai Au-chiu Au-chiu 49,492 2021 46,227 2020 46,184 2019
 Saudi A-la-pek Sai A-chiu A-chiu 48,099 2021 46,763 2020 46,962 2019
 Liân-ha̍p Ông-kok Pak Au-chiu Au-chiu 47,089 2021 44,916 2020 46,659 2019
 Bahrain Sai A-chiu A-chiu 50,284 2021 43,181 2020 45,011 2019
 Saint-Pierre kap Miquelon Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A N/A 46,200 2006
 Au-chiu Liân-bêng Au-chiu 46,888 2021 44,491 2020 44,436 2019
 Tāi-hân Bîn-kok Tang A-chiu A-chiu 47,027 2021 43,124 2020 42,765 2019
 Malta Lâm Au-chiu Au-chiu 45,042 2021 42,640 2020 44,032 2019
 New Zealand Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 44,226 2021 44,252 2020 42,888 2019
 Ji̍t-pún Tang A-chiu A-chiu 44,585 2021 42,197 2019 41,429 2019
 Í-tāi-lī Lâm Au-chiu Au-chiu 43,376 2021 41,840 2020 42,492 2019
 Chesko Tang Au-chiu Au-chiu 42,956 2021 41,737 2020 40,862 2019
 Í-sek-lia̍t Sai A-chiu A-chiu 42,570 2021 41,855 2020 40,145 2019
 Greenland Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A N/A 41,800 2015
 Se-pan-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 41,546 2021 38,335 2020 40,903 2019
 Ku-pí-lō͘ Sai A-chiu A-chiu 41,595 2021 38,458 2020 39,545 2019
 Slovenia Lâm Au-chiu Au-chiu 40,820 2021 39,593 2020 39,088 2019
 Faroe Kûn-tó Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 40,000 2014
 Lietuva Pak Au-chiu Au-chiu 40,784 2021 38,735 2020 37,231 2019
 Estonia Pak Au-chiu Au-chiu 39,729 2021 38,395 2020 36,927 2019
 Bí-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 37,000 2016
 Aruba Caribe Tē-khu Bí-chiu 30,972 2021 38,897 2017 37,500 2017
 Sint Maarten Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 36,191 2018 35,342 2018
 Puerto Rico Caribe Tē-khu Bí-chiu 35,943 2021 35,279 2020 34,518 2019
 Phû-tô-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 36,079 2021 34,496 2020 34,894 2019
 Guam Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 35,600 2016
 Bahamas Caribe Tē-khu Bí-chiu 34,046 2021 32,454 2020 37,101 2019
 Pho-lân Tang Au-chiu Au-chiu 35,957 2021 34,265 2020 33,221 2019
 Eng-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 34,200 2017
 Hông-gâ-lī Tang Au-chiu Au-chiu 35,088 2021 33,084 2020 32,945 2019
 Slovakia Tang Au-chiu Au-chiu 34,815 2021 31,832 2020 32,730 2019
 Latvia Pak Au-chiu Au-chiu 33,394 2021 32,019 2020 30,898 2019
 Romania Tang Au-chiu Au-chiu 32,950 2021 31,946 2020 29,941 2019
 New Caledonia Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 31,100 2015
 Thó͘-ní-kî Sai A-chiu A-chiu 32,278 2021 28,120 2020 28,424 2019
 Hi-lia̍p Lâm Au-chiu Au-chiu 30,495 2021 28,464 2020 29,799 2019
 Panama Tiong Bí-chiu Bí-chiu 30,388 2021 26,776 2020 31,459 2019
 Croatia Lâm Au-chiu Au-chiu 29,777 2021 28,504 2020 28,602 2019
 Oman Sai A-chiu A-chiu 30,404 2021 28,449 2019 27,299 2019
 Má-lâi-se-a Tang-lâm A-chiu A-chiu 29,340 2021 27,887 2020 28,364 2019
 Lō͘-se-a Tang Au-chiu Au-chiu 29,485 2021 28,213 2020 27,044 2019
 Seychelles Tang Hui-chiu Hui-chiu 26,119 2021 25,700 2020 29,223 2019
 Kazakhstan Tiong A-chiu A-chiu 27,560 2021 26,729 2020 26,351 2019
 Turks kap Caicos Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 22,282 2020 29,253 2019
 Trinidad kap Tobago Caribe Tē-khu Bí-chiu 25,883 2021 25,031 2020 26,176 2019
 Curaçao Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 25,530 2019 24,479 2019
 Chile Lâm Bí-chiu Bí-chiu 24,928 2021 25,068 2020 24,226 2019
 Bulgaria Tang Au-chiu Au-chiu 25,471 2021 24,367 2020 23,174 2019
 Pak Mariana Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 24,500 2016
 Saint Kitts kap Nevis Caribe Tē-khu Bí-chiu 20,730 2021 24,537 2020 26,438 2019
 Uruguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 23,474 2021 22,795 2020 21,561 2019
 Mauritius Tang Hui-chiu Hui-chiu 22,030 2021 20,539 2020 22,870 2019
 Argentina Lâm Bí-chiu Bí-chiu 22,141 2021 20,768 2020 22,064 2019
 Montenegro Lâm Au-chiu Au-chiu 21,355 2021 20,567 2020 21,470 2019
 Costa Rica Tiong Bí-chiu Bí-chiu 20,667 2021 21,032 2020 19,642 2019
 Belarus Tang Au-chiu Au-chiu 20,578 2021 20,200 2020 19,150 2019
 Antigua kap Barbuda Caribe Tē-khu Bí-chiu 18,125 2021 18,942 2020 21,910 2019
 Be̍k-se-ko Pak Bí-chiu Bí-chiu 20,266 2021 18,833 2020 19,796 2019
 Serbia Lâm Au-chiu Au-chiu 20,545 2021 19,231 2020 18,233 2019
 Saint-Martin Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 19,300 2005
 Maldives Lâm A-chiu A-chiu 23,343 2021 13,766 2020 19,531 2019
 Dominica Kiōng-hô-kok Caribe Tē-khu Bí-chiu 19,799 2021 17,937 2020 18,413 2019
 Guyana Lâm Bí-chiu Bí-chiu 23,258 2021 19,706 2020 13,082 2019
 Thài-kok Tang-lâm A-chiu A-chiu 19,004 2021 18,236 2020 18,460 2019
 Chhiah-tō Guinea Tiong Hui-chiu Hui-chiu 18,236 2021 17,942 2020 18,558 2019
 Botswana Lâm Hui-chiu Hui-chiu 18,113 2021 16,921 2020 17,767 2019
 Tiong-kok Tang A-chiu A-chiu 18,931 2021 17,312 2020 16,117 2019
 Sè-kài N/A 17,110 2020 17,500 2017
 Pak Macedonia Lâm Au-chiu Au-chiu 17,663 2021 16,927 2020 16,479 2019
 Hoat-kok léng Polynesia Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 17,000 2015
 Cook Kûn-tó Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 16,700 2016
 Palau Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 12,862 2021 18,316 2019 17,579 2019
 Turkmenistan Tiong A-chiu A-chiu 17,415 2021 16,196 2019 14,845 2018
 Grenada Caribe Tē-khu Bí-chiu 15,385 2021 15,893 2020 17,039 2019
 Suriname Lâm Bí-chiu Bí-chiu 14,703 2021 17,016 2020 16,525 2019
 Bosnia kap Herzegovina Lâm Au-chiu Au-chiu 15,935 2021 15,612 2020 14,912 2019
 Gabon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 16,244 2021 15,191 2020 14,950 2019
 Gruzia Sai A-chiu A-chiu 15,709 2021 14,863 2020 14,992 2019
 Pa-se Lâm Bí-chiu Bí-chiu 15,643 2021 14,836 2020 14,652 2019
 Colombia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 15,184 2021 14,565 2020 14,722 2019
 Azerbaijan Sai A-chiu A-chiu 14,856 2021 14,452 2020 14,404 2019
 Barbados Caribe Tē-khu Bí-chiu 14,329 2021 13,577 2020 15,639 2019
 Albania Lâm Au-chiu Au-chiu 15,225 2021 13,818 2020 13,965 2019
 Saint Lucia Caribe Tē-khu Bí-chiu 13,942 2021 12,944 2020 15,449 2019
 Armenia Sai A-chiu A-chiu 13,638 2021 13,284 2020 13,654 2019
 Sri Lanka Lâm A-chiu A-chiu 13,909 2021 13,225 2020 13,078 2019
 Moldova Tang Au-chiu Au-chiu 13,879 2021 13,002 2020 13,050 2019
 Ukraina Tang Au-chiu Au-chiu 13,943 2021 13,057 2020 12,810 2019
 Libya Pak Hui-chiu Hui-chiu 13,723 2021 10,847 2020 15,174 2019
 Paraguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 13,454 2021 13,013 2020 12,685 2019
 Iran Sai A-chiu A-chiu 13,513 2021 13,116 2020 12,389 2019
 Lī-pa-lùn Sai A-chiu A-chiu 11,564 2021 12,289 2020 14,552 2019
 Saint Vincent kap Grenadines Caribe Tē-khu Bí-chiu 12,811 2021 12,770 2020 12,485 2019
 Peru Lâm Bí-chiu Bí-chiu 12,985 2021 11,879 2020 12,848 2019
 Fiji Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 12,298 2021 11,601 2020 13,684 2019
 Ai-ki̍p Pak Hui-chiu Hui-chiu 13,083 2021 12,608 2020 11,763 2019
 Lâm-hui-kok Lâm Hui-chiu Hui-chiu 12,442 2021 12,096 2020 12,482 2019
 Cuba Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 12,300 2016
 Bông-kó͘ Tang A-chiu A-chiu 12,431 2021 12,101 2020 12,317 2019
 Ìn-nî Tang-lâm A-chiu A-chiu 12,882 2021 12,074 2020 11,812 2019
 Anguilla Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 12,200 2008
 Nauru Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 9,995 2021 14,100 2019 11,583 2019
 Bhutan Lâm A-chiu A-chiu 11,928 2021 11,508 2020 11,832 2019
 Kosovo Lâm Au-chiu Au-chiu 11,949 2021 11,368 2020 11,368 2019
 Oa̍t-lâm Tang-lâm A-chiu A-chiu 11,677 2021 8,651 2020 8,041 2019
 Algeria Pak Hui-chiu Hui-chiu 11,433 2021 11,268 2020 11,511 2019
 Ecuador Lâm Bí-chiu Bí-chiu 11,331 2021 10,896 2020 11,375 2019
 Bí-kok léng Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 11,200 2016
 Dominica Caribe Tē-khu Bí-chiu 11,231 2021 10,435 2020 11,917 2019
 Tunisia Pak Hui-chiu Hui-chiu 10,594 2021 10,262 2020 10,756 2019
 Iok-tàn Sai A-chiu A-chiu 10,590 2021 10,356 2020 10,071 2019
 Iraq Sai A-chiu A-chiu 10,038 2021 9,764 2020 10,881 2019
 Jamaica Caribe Tē-khu Bí-chiu 10,294 2021 9,222 2020 9,762 2019
 Namibia Lâm Hui-chiu Hui-chiu 9,542 2021 9,382 2020 9,637 2019
 Eswatini Lâm Hui-chiu Hui-chiu 9,152 2021 8,854 2020 8,622 2019
 Hui-li̍p-pin Tang-lâm A-chiu A-chiu 9,061 2021 8,390 2020 8,908 2019
 El Salvador Tiong Bí-chiu Bí-chiu 8,891 2021 8,499 2020 8,776 2019
 Bolivia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 8,832 2021 8,367 2020 8,724 2019
 Guatemala Tiong Bí-chiu Bí-chiu 8,648 2021 8,854 2020 8,637 2019
 Láu-o Tang-lâm A-chiu A-chiu 8,519 2021 8,235 2020 7,826 2019
 Morocco Pak Hui-chiu Hui-chiu 8,027 2021 7,296 2020 7,515 2019
 Uzbekistan Tiong A-chiu A-chiu 7,830 2021 7,378 2020 6,999 2019
 Ìn-tō͘ Lâm A-chiu A-chiu 7,333 2021 6,454 2020 6,700 2019
 Cabo Verde Sai Hui-chiu Hui-chiu 6,837 2021 6,377 2020 7,172 2019
 Angola Tiong Hui-chiu Hui-chiu 6,878 2021 6,539 2020 6,670 2019
 Belize Tiong Bí-chiu Bí-chiu 6,133 2021 6,456 2020 7,005 2019
 Venezuela Lâm Bí-chiu Bí-chiu 5,178 2021 17,528 2011 7,704 2018
 Tonga Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 6,156 2021 6,648 2019 6,383 2019
 Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 5,260 2021 6,778 2019 6,521 2019
 Tokelau Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 6,004 2017
 Niue Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 5,800 2003
 Palestine Kok Sai A-chiu A-chiu 5,664 2021 5,690 2020 6,220 2019
 Ghana Sai Hui-chiu Hui-chiu 5,968 2021 5,596 2020 5,413 2019
 Honduras Tiong Bí-chiu Bí-chiu 5,698 2021 5,421 2020 5,728 2019
 Nicaragua Tiong Bí-chiu Bí-chiu 5,648 2021 5,570 2020 5,407 2019
 Djibouti Tang Hui-chiu Hui-chiu 5,300 2021 5,782 2020 5,535 2019
 Mauritania Sai Hui-chiu Hui-chiu 5,993 2021 5,257 2020 5,197 2019
 Côte d'Ivoire Sai Hui-chiu Hui-chiu 5,642 2021 5,458 2020 5,213 2019
 Bangladesh Lâm A-chiu A-chiu 5,733 2021 5,083 2020 4,754 2019
 Nigeria Sai Hui-chiu Hui-chiu 5,280 2021 5,187 2020 5,136 2019
 Kyrgyzstan Tiong A-chiu A-chiu 5,323 2021 4,965 2020 5,253 2019
 Pakistan Lâm A-chiu A-chiu 5,973 2021 4,877 2020 4,690 2019
 Bián-tiān Tang-lâm A-chiu A-chiu 4,831 2021 4,794 2020 5,142 2019
 Kenya Tang Hui-chiu Hui-chiu 5,274 2021 4,452 2020 4,330 2019
 Su-lī-a Sai A-chiu A-chiu 6,373 2021 N/A 2,900 2015
 Kán-po͘-chē Tang-lâm A-chiu A-chiu 4,930 2021 4,422 2020 4,389 2019
 Tuvalu Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 4,674 2021 4,653 2020 4,281 2019
 Papua New Guinea Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 3,956 2021 4,326 2020 4,355 2019
 Sudan Pak Hui-chiu Hui-chiu 4,082 2021 4,244 2020 3,958 2019
 São Tomé kap Príncipe Tiong Hui-chiu Hui-chiu 3,926 2021 4,274 2020 3,970 2019
 Marshall Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 3,767 2021 4,200 2019 3,889 2018
   Nepal Lâm A-chiu A-chiu 4,199 2021 4,009 2020 3,417 2019
 Congo Tiong Hui-chiu Hui-chiu 4,169 2021 3,639 2020 3,673 2019
 Wallis kap Futuna Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 3,800 2004
 Cameroon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 3,745 2021 3,773 2020 3,642 2019
 Tajikistan Tiong A-chiu A-chiu 3,856 2021 3,858 2020 3,380 2019
 Senegal Sai Hui-chiu Hui-chiu 3,625 2021 3,481 2020 3,395 2019
 Micronesia Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 3,372 2021 3,613 2019 3,464 2018
 Benin Sai Hui-chiu Hui-chiu 3,573 2021 3,506 2020 3,287 2019
 Zambia Tang Hui-chiu Hui-chiu 3,322 2021 3,450 2020 3,470 2019
 Tang Timor Tang-lâm A-chiu A-chiu 3,119 2021 3,356 2020 3,553 2019
 Comoros Tang Hui-chiu Hui-chiu 3,022 2021 3,313 2020 3,060 2019
 Haiti Caribe Tē-khu Bí-chiu 2,962 2021 2,925 2020 2,905 2019
 Vanuatu Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 2,646 2021 2,915 2020 3,153 2019
 Zimbabwe Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,698 2021 2,895 2020 2,836 2019
 Tanzania Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,863 2021 2,780 2020 2,660 2019
 Guinea Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,731 2021 2,818 2020 2,562 2019
 Lesotho Lâm Hui-chiu Hui-chiu 2,829 2021 2,405 2020 2,704 2019
 Ethiopia Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,973 2021 2,423 2020 2,221 2019
 Só͘-lô-bûn Kûn-tó Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 2,483 2021 2,619 2020 2,663 2019
 Uganda Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,706 2021 2,297 2020 2,187 2019
 Mali Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,469 2021 2,339 2020 2,322 2019
 Kiribati Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 2,242 2021 2,418 2020 2,272 2019
 Rwanda Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,458 2021 2,214 2020 2,227 2019
 Gambia Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,384 2021 2,278 2020 2,223 2019
 Burkina Faso Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,334 2021 2,279 2020 2,178 2019
 Yemen Sai A-chiu A-chiu 1,924 2021 3,689 2013 2,500 2017
 Afghanistan Lâm A-chiu A-chiu 2,474 2021 2,088 2020 2,065 2019
 Guinea-Bissau Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,409 2021 1,949 2020 1,989 2019
 Togo Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,261 2021 2,224 2020 1,597 2019
 Sierra Leone Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,771 2021 1,739 2020 1,718 2019
 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tang A-chiu A-chiu N/A N/A 1,700 2015
 Eritrea Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,862 2021 1,626 2011 1,600 2019
 Madagascar Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,639 2021 1,593 2020 1,647 2019
 Chad Tiong Hui-chiu Hui-chiu 1,621 2021 1,603 2020 1,580 2019
 Liberia Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,602 2021 1,428 2020 1,428 2019
 Mozambique Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,293 2021 1,297 2020 1,281 2019
 Niger Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,320 2021 1,263 2020 1,225 2019
 Lâm Sudan Tang Hui-chiu Hui-chiu 825 2021 1,235 2015 1,600 2017
 Malawi Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,005 2021 1,568 2020 1,060 2019
 Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 1,132 2021 1,131 2020 1,098 2019
 Tiong-hui Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 1,013 2021 979.6 2020 945 2019
 Somalia Tang Hui-chiu Hui-chiu 941 2021 875.2 2020 N/A
 Burundi Tang Hui-chiu Hui-chiu 772 2021 771.2 2020 752 2019

Chù-kha[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "World Economic Outlook - GDP per capita". International Monetary Fund. April 2021. 2021-04-07 khòaⁿ--ê. 
  2. "GDP per capita, PPP (current international $) | Data". data.worldbank.org. 2021-07-02 khòaⁿ--ê. 
  3. Real GDP per capita, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 12 May 2021.