Koyaanisqatsi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Koyaanisqatsi
Kàm-tok Godfrey Reggio
Chè-chok Francis Ford Coppola
Godfrey Reggio
Kio̍k-chok-ka Ron Fricke
Michael Hoenig
Godfrey Reggio
Alton Walpole
Phòe-ga̍k Philip Glass
Liap-iáⁿ-su Ron Fricke
Chián-chip Ron Fricke
Alton Walpole
Chhut-phìⁿ New Cinema
kap Island Alive
(Bí-kok)
Chiūⁿ-èng 1983 nî 11 goe̍h 11
Phìⁿ-tn̂g 87 hun-cheng
Gí-giân Eng-gí, Hopi-gí

Koyaanisqatsi: Life out of balance (Koyaanisqatsi: Sit-tiâu ê seng-oa̍h, 1983) sī Godfrey Reggio kàm-tok ê 1 chhut kì-lo̍k-phìⁿ. Phìⁿ thàu-kòe pàng-bān, ká-kín ê iáⁿ-siōng piáu-hiān chhut kok-chióng chū-jiân kap jîn-chō ê hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ soaⁿ-khut lāi ê piah-oē, tāi-chū-jiân ê hái-éng, hûn, kau-thong ê chó·-ha̍p, chà-toâⁿ po̍k-chà, tōa-to·-chhī ê bīn-chhiuⁿ, téng-téng. Bē-su teh kó·-lē lâng pí-phēng, liân-sióng "chū-jiân" kap "jîn-chō" chi-kan ê koan-hē.

Chit phìⁿ kui chhut bô kóng oē, kan-taⁿ phòe-ga̍k tang-tiong ū lâng têng-ho̍k liām 1 kù koyaanisqatsi kap kî-thaⁿ kúi-kù-á oē. "Koyaanisqatsi" sī Hopi-gí, ì-sù kóng "pāi-tek, loān-chhī-chhā ê seng-oa̍h", "sit-tiâu ê seng-oa̍h". Chhut-bóe ū phah Hopi chhàm-gí ê Eng-bûn hoan-e̍k. Im-ga̍kPhilip Glass choan-kang ūi phìⁿ tēng-chok ê chok-phín.

Kui chhut 87 hun-cheng. Chè-chok ê sî-kan ū 6-tang kú, kî-tiong 3 tang teh phah-phìⁿ, 3 tang teh phòe ga̍k. Kin-kù in ê kóng-hoat, Reggio hām Glass 2 lâng hō·-siong éng-hióng: Glass kiàn-nā oân-sêng 1 pha, Reggio ē tńg khì siu-chián i ê iáⁿ-phìⁿ hō· in ē-tit-thang koh khah sù-phòe; liáu-āu Glass iū-koh tńg khì chhiâu i ê chhòng-chok, án-ne teh chìn-hêng.

Ū kúi-nā-chhut phìⁿ chiap-sòa Koyaanisqatsi: Powaqqatsi kap Naqoyqatsi 2 tōa chhut, kap 2 chhut té-phìⁿ hō-chò Anima Mundi, Evidence.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]