Lêng-goân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lêng-goân (能源) ê sú-iōng tī jîn-lūi siā-hōe í-keng chiâⁿ-chò chi̍t ê koan-kiān ê ki-su̍t hoat-tián. Tī jīm-hô chi̍t ê siā-hōe lóng bô-hoat-tō͘ pī-bián koán-lí lêng-goân ê sú-iōng. Tī kang-gia̍p-hòa kok-ka lāi-pō͘, lêng-goân chu-goân tī hoat-tián lông-gia̍p, kau-thong, pùn-sò siu-chi̍p, chu-sìn kho-ki kap thong-sìn sī chiâⁿ-chò hoat-ta̍t siā-hōe ê sian-koat tiâu-kiāⁿ. Chū-chiông kang-gia̍p kek-bēng liáu-āu, lêng-goân ê sú-iōng jú-lâi-jú chē, mā tòa-lâi chi̍t-kóa giâm-tiōng ê būn-tê; chhin-chhiūⁿ Tē-kiû sio-lo̍h-hòa tùi bo̍k-chiân sè-kài ū chiâm-chāi ê giâm-tiōng hong-hiám. Lēng-gōa, in-ūi keng-chè oa̍h-tāng, pí-lūn chè-chō-gia̍p kap ūn-su-gia̍p ê bi̍t-chi̍p, lêng-goân hāu-lu̍t, i-lāi, an-choân kap kè-siàu téng būn-tê mā hō͘ lâng koan-chù.

Tī jîn-lūi siā-hōe pōe-kéng hā ê lêng-goân chu-goân it-poaⁿ sī teh kóng jiân-liāu, chio̍h-iû ka-kang sán-phín kap tiān-le̍k. Chia-ê lóng sī ē-tàng lī-iōng ê lêng-goân lâi-goân, in-ūi in ē-tàng chin kán-tan lâi choán-hòa chò kî-thaⁿ ūi-tio̍h te̍k-tēng iōng-tô͘ ê lêng-goân.

Tī chū-jiân-kài tiong, lêng-goân ē-tàng í kúi-nā chióng bô-kāng ê hêng-sek chûn-chāi: jia̍t, tiān, hok-siā, hòa-ha̍k-lêng téng-téng. Chē-chē chia-ê hêng-sek ē-tàng chin iông-ī choán-hòa chò lēng-gōa chi̍t chióng. Hiān-tāi lêng-goân it-poaⁿ ē-tàng pun chò thang-chài-seng lêng-goân kap thè-tāi lêng-goân.