Lí sī-án-choáⁿ bô ài tiām-tiām?

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
2007 nî Iberia - Bí-chiu léng-siù ko-hong hōe-gī, Juan Carlos, Zapatero, Chávez chē-tī Hōe-gī-sek iū-hong.

Lí sī-án-choáⁿ bô ài tiām-tiām? (¿Por qué no te callas?, [poɾˈke no te ˈkaʎas]) sī chi̍t kù ōe kap gōa-kau sū-kiāⁿ, chhut-chū 2007 nî tē-cha̍p-chhit kài Chile Santiago Iberia - Bí-chiu léng-siù ko-hong hōe-gī tiong, sî-jīm Se-pan-gâ kok-ông Juan Carlos I kong-khui thé-thak sî-jīm Venezuela chóng-thóng Hugo Chávez chē pái phah-tn̄g Se-pan-gâ chhiú-siòng Zapatero ê ōe-gí. Chit kù ōe jiá hong-tōng, chi̍t-iā-chhiâⁿ-miâ, Meme, kong-chiòng phín, hō͘ Kuso ûi tiān-ōe lêng-siaⁿ, e̍k-miâ, pí-sài kháu-hō, T-shirt phiau-gí, YouTube iáⁿ-phìⁿ téng.