Lūi-pia̍t:Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu ê tē-kip-chhī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 14 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 14 lūi.

C

G

H

K

L

N

P

Tī "Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu ê tē-kip-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 14 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 14 ia̍h.