La̍k-goe̍h Khòng-cheng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

La̍k-goe̍h Khòng-cheng (六月抗爭) sī 1987 nî 6 goe̍h 10 hō chì 29 hō tī Hân-kok po̍k-hoat ê toā kui-bô͘ choân-kok hoān-ûi ê bîn-chú ūn-tōng. Tī 1960 nî ê Sì-goe̍h kek-bēng kap 1980 nî ê Kong-chiu bîn-chú-hoà ūn-tōng nn̄g pái lâu-hoeh khòng-cheng liáu-āu, chiūⁿ pah-bān Hân-kok bîn-chiòng tī 1987 nî 6 goe̍h tī choân-kok kok-tē sī-ui khòng-gī.

Sū-āu sî-jīm chóng-thóng Choân Tó͘-hoàn khim-tiám ê chiap-pan-jîn kiam chóng-thóng hāu-soán-jîn Lô͘ Thài-gû chāi kāng-nî 6 goe̍h 29 hō soan-pò͘ 6·29 Soan-giân, sek-hòng só͘-ū chèng-tī ī-kiàn jîn-sū, pēng kí-hêng kong-bîn tâu-phiò siu-kái hiàn-hoat, khoe-ho̍k chóng-thóng hām kok-hōe ê ti̍t-chiap soán-kí, khak-li̍p liáu iân-iōng kàu-taⁿ ê kong-bîn ti̍t-chiap soán-kí chóng-thóng-chè, ta̍k-ê chèng-tóng lóng ē-tàng thui-chiàn chi̍t ūi hāu-soán-jîn, bû-tóng-phài jîn-sū chí-iàu siū-tio̍h 5000 chì 7000 ūi soán-bîn ê thui-chiàn chiū ē-tàng chham-soán. 10 goe̍h 27 hō, Hân-kok Kok-hōe thong-kòe sin hiàn-hoat, kiàn-li̍p Tē-la̍k Kiōng-hô-kok. 12goe̍h 19 hō, Lô͘ Thài-gû chiâⁿ-chò Hân-kok chin-chiàⁿ ì-gī-siōng ê tē-it ūi bîn-soán hóng-thóng. La̍k-goe̍h Khòng-cheng pī khoàⁿ-chò sī Hân-kok bîn-chú hoat-tián ê tiōng-iàu lō͘-chām-pi.