Lagrange tiám

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Nn̄g-ê chhiⁿ-thé ê hē-thóng ōe-tàng chhōe-tio̍h 5-ê só͘-chāi thang-hó koh khǹg 1-ê chit-liōng khah sòe ê chhiⁿ-thé jı̍p-·khì, hō͘ in 3-ê ê siong-tùi ê ūi sī kò͘-tēng ê, chit-5-ê só͘-chāi tō hō-chò Lagrange tiám.

5-ê Lagrange tiám.

Pí-lūn-kóng, goe̍h-niû kap tē-kiû se̍h in-ê chit-liōng tiong-sim teh kiâⁿ, lán ōe-tàng kā jîn-chō oē-chhiⁿ khǹg-tī goe̍h-tē hē-thóng ê Lagrange tiám, hō͘ i mā se̍h goe̍h-niû kap tē-kiû ê chit-liōng tiong-sim teh kiâⁿ. nā án-ne tāng-la̍t tō ōe tú-á-hó hō͘ jîn-chō ōe-chhiⁿ pó-chhî tī Lagrange tiám ê só͘-chāi. Ùi tē-kiû lâi khoàⁿ, goe̍h-niû kap ōe-chhiⁿ siong-tùi ê ūi bōe kái-piàn, ùi goe̍h-niû lâi khoàⁿ, tē-kiû kap ōe-chhiⁿ siong-tùi ê ūi bōe kái-piàn, ùi ōe-chhiⁿ lâi khoàⁿ, tē-kiû kap goe̍h-niû siong-tùi ê ūi mā bōe kái-piàn.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Ūi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lán kā 2-ê chhiⁿ-thé tiong-kan chit-liōng khah tōa-·ê hit-ê hō-chò M1, khah sòe-·ê hō-chò M2.

L1[siu-kái | kái goân-sí-bé]

L1 tiàm-tī 2-ê chhiⁿ-thé tiong-ng, khah óa M2 ê só͘-chāi. NASAji̍t-thâu kap tē-kiû ê L1 an 1-ê Advanced Composition Explorer, beh koan-chhat jı̍t-thâu ê oa̍h-tōng.

L2[siu-kái | kái goân-sí-bé]

L2 tiàm-tī M1 kap M2 khan-·khí·lâi ê hit-tiâu soàⁿ téng-bīn, tī M2 ê gōa-kháu. NASA tī tē-kiû ê L2 an 1-ê Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Nā-sī M1 phēng M2 tōa chiâⁿ-chōe, L1 kap L2 lî M2 tō chha-put-to pîⁿ hn̄g, lóng tī Hill kiû-bīn téng-koân. Hill kiû-bīn ê poàⁿ-kèng r

L3[siu-kái | kái goân-sí-bé]

L3 tiàm-tī M1 kap M2 khan-·khí·lâi ê hit-tiâu soàⁿ téng-bīn, tī M1 ê gōa-kháu, mā tī M2 ê kúi-tō gōa-kháu.

L4 kap L5[siu-kái | kái goân-sí-bé]

L4 kap L5 tiàm-tī M2 ê kúi-tō tēng bīn, kap M1 ōe-tàng chiâⁿ-sêng chiàⁿ-saⁿ-kak-hêng ê 2-ê só͘-chāi. Chit-2-ê tiám mā hō-chò Trojan tiám, he sī in-ūi bo̍k-chhiⁿ kúi-tō ê L4 kap L5 ū 2-tīn sió-he̍k-chhiⁿ, lóng ēng Homer siá ê Iliad lāi-tóe ê kha-siàu lâi hō-miâ, só͘-í lâng kā kiò-chò Trojan sió-he̍k-chhiⁿ.

Ún-tēng-sèng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.