Liân-oe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Liân-jī-hō choán--lâi)
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

liân-oe̍h[1] (-ui̍h, 連劃, 聯-; Eng-gí: hyphen) a̍h-sī liân-jī-hō (連字號), sī chi̍t khoán piau-tiám hû-hō.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hi-lia̍p kap La-teng bûn-jī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Dionysius Thrax ê Hi-lia̍p-gí tì-chok í-keng ū sú-iōng liân-oe̍h chò bûn-hoat ēng-tô͘. Tong-sî sī tiám tī tan-gí ē-té (hit-tang-chūn Hi-lia̍p bûn-jī bô su-peh-suh) ê chi̍t chōa oan-to-hêng pit-oe̍h, tāi-piáu nn̄g-ê tan-gí sī ài chò-hóe lí-kài chò chi̍t hāng tan-to̍k khài-liām. La-teng bûn-jī tī 2 sè-kí bóe kàu 3 sè-kí ê sî, mā o̍h Hi-lia̍p bûn-jī bô ēng su-peh-suh; chóng-sī kàu 8 sè-kí ê sî, koh siū tong-sî hui bú-gí tha̍k-chiá, pí-lūn Celt lâng cheng-lū ê éng-hióng, têng-sin chhái-ēng su-peh-suh. Tong-sî ê chhau-siá-oân, nā khòaⁿ tio̍h hui pì-iàu ê su-peh-suh, chiō ōe chiūⁿ chá-chêng Hi-lia̍p-sek ê liân-oe̍h chò kì-hō. 9 sè-kí í-āu, Hi-lia̍p-gí mā siū éng-hióng kái-ēng su-peh-su, liáu-āu iû-kî koh siū Gutenberg sek ê ìn-soat éng-hióng, kū Hi-lia̍p-sek ê liân-oe̍h chiām-chhù hông hòe-tû.[2]

Eng-gí bûn-jī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Nā tī hiān-tāi Eng-gí, khah ti̍t-chiap ê liân-oe̍h khí-goân, sī chi̍t khoán "óa-piⁿ" (marginal) ê liân-oe̍h, sī siá tī in-ūi thiàu chōa hông thiah-khui ê tan-gí chêng pòaⁿ-pêng āu-piah, piáu-tat kap pâi ji̍p ē-kha hit chōa ê tan-gí āu pòaⁿ-pêng liân-sio̍k.[2]

Pe̍h-ōe-jī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

So͘-kek-lân chhut-sin ê Carstairs Douglas tī i só͘ pian-siá, 1873 nî chhut-pán ê Ē-mn̂g-ōe sû-tián, ū ké-soeh i tùi Ē-mn̂g-ōe Lô-má-jī liân-oe̍h sú-iōng ê lí-sióng. I chú-iàu sī jīn-ûi kā liân-sio̍k ho͘-im ê tan-gí im-chat ēng liân-oe̍h chiap chò-hóe; tông-sî mā khó-lū tio̍h mài kā jī chiap siuⁿ kòe tn̂g--khì. In-ūi pian-siá khang-khòe cheng-chha, hit pún sû-tián pún-sin tùi liân-oe̍h ê sú-iōng, iû-kî tī 3-ê im-chat ê tan-gí, sī iû-goân iáu bô it-chè--ê.[3] Lēng-gōa hit chūn mā í-keng ū ēng siang-liân-oe̍h piáu-tat khin-siaⁿ ê siat-kè.[4]

Hiān-sî Pe̍h-ōe-jī ê sú-iōng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tī tong-tāi khah ún-tēng thong-hêng ê Pe̍h-oē-jī iân-sio̍k 19 sè-kí ê siat-kè, kā liân-oe̍h ēng chò chiong im-chiat liâm chò tan-jī ê hû-hō. Lēng-gōa koh ū chi̍t khoán ēng-hoat kiò siang-liân-oe̍h[5], ùi Pe̍h-ōe-jī piáu-sī chiap āu ê im-chat ho͘ khin-siaⁿ.

Tiān-náu chhù-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

tiān-náu ê pian-bé lāi-bīn, liân-jī-hō kap kiám-hō ē-sái kong-ke ēng "hyphen-minus" hû-hō, Unicode sī U+002D (-); lēng-goā, oân-ná ū hun-li̍p ê pian-bé: liân-jī-hō sī U+2010 ( ‐ ); kiám-hō sī U+2212 ( − ).

Chham-khó bo̍k-lio̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chù-kha[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  1. Barclay 1923, 劃 "liên-u̍ih, a hyphen."
  2. 2.0 2.1 Houston 2013, Chapter 7: The Hyphen
  3. Douglas 1873, Introduction
  4. Douglas 1873, Explanation of Abbreviations, and of Peculiar Marks, &c.
  5. Barclay 1923, 劃 "siang-liên-u̍ih, a double hyphen."