Suzumiya Haruhi Hē-lia̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Liâng-kiong Chhun-ji̍t Hē-lia̍t (Hàn-jī: 涼宮春日系列, Li̍t-gú涼宮ハルヒシリーズ Suzumiya Haruhi shirîzu), sī ùi Liâng-kiong Chhun-ji̍t ê Iu-ut (-憂鬱) khai-sí--ê 1 pho (部) Ji̍t-pún kheng-siáu-soat (輕小說). Chok-chiá sī Kó-chhoan Liû (谷川流, Tanigawa Nagaru). I chú 2003 nî kai-sí liân-chài (連載), bo̍k-chêng í-keng ū 10 phiⁿ. Sió-suat ê piau-tê lóng sī Liâng-kiong Chhun-jit ê XX (XX lóng ēng 2 ê jī tiân-ji̍p). Kò͘-sù si í Liâng-kiong Chhun-jit léng-tō ê SOS Thoân (團) ûi tiong-sim.

Thâu-phiⁿ (頭篇) chiâⁿ sìu hoan-gêng. Ū kái-chò tiān-sī tong-oē, bàng-gah, tiān-chú iû-hì (-遊戲) kap tiān-íaⁿ. Kok-chhoan Liû mā khò che tit tē 8 kài (屆) Sneaker Toā-sióng (-大賞), chit pho chheh mā chiap-soà soán-chò Chit Pún Kheng-siáu-soat Chim Lī-hāi! chêng 10 miâ jîn-khì (人氣) chok-phín. Chiáⁿ-thé Tiong-bûn pán si Tâi-oân Kak-chhoan (台灣角川) chhut-pán, Hiong-káng hō͘ Kak-chhoan Chiu-li̍p (-洲立) siau-siū (銷售). Kan-thé-jī-pán ê thâu 9 chheh (冊) ê pán-khoân hō͘ Siōng-hái E̍k-bûn Chhut-pán-siā (上海譯文出版社), kî-thaⁿ hō͘ Thian-bûn Kak-chhoan (天聞-) hoat-hêng, Ô͘-lâm Bí-su̍t Chhut-pán-siā chhut-pán.

[[Category:]]dssesssssd==Kò-sù kài-siāu== "Goá tuì phó-thong ê lâng bô hèng-chù. Lín nā sī ū ú-sstisssssssss--109.142.141.176 2015-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài) 11:44 (UTC)desvescefssdū-lâng (宇宙人), bí-lâi-jîn, ī-sè-kài-lâng (異世界- ), chhisssau-lêng-le̍k-chiá (超能力者), tio̍h lâi chhē goá. Í-siōng..." Zsszs sszssessxssszszd Tú kdsssshai-ha̍k, Liâng-kiong Chhin-ji̍t tio̍h hiah toā-táⁿ. Chē i thâu-chêng ê cha-po͘ tông-ha̍k esessssszA-hi (阿虛), mā bat ddsán-ne siuⁿ, m̄-kohsss[[Category:]] pàng-sak--ah. m̄-sddkoh Liông-kiong chèng-keng--ê thài-tō͘ mā ísdes ddxsssssdsn-khí i koan-chhat (觀察). Kiat-kok csdxxhhìn-cszsshhái 1 khù oē ho͘ i kdssssdzsdxsdesshan-thoa kssssssssxsàu pì-pì thoân-thé-SOS thoân, koh ū goā-chheⁿ-lâng (外星人), bī-lâi-jîn, ī-sèsssss-kài-lâng, chhiau-lêng-le̍k-chiá téng ê khá-koài (巧怪) tāi-chìsdsdzsddsdsx... Liâng-kiong Chhin-ji̍t ū kái-piàn sè-kài ê châssi-tiau, tān (但) SOS thoân ê lâng siūⁿ-lō͘ bô hō͘ i chai, in-ūi bô ài kan-gāi (sssds干礙) sè-kài ê kui-lu̍t.

Jîn-but kài-siāu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

SOS Thoân[siu-kái | kái goân-sú-bé]

A-hi (阿虛), Kiong(キョン)
Lâm-chú-kak. Kiong sī i ê phian-miâ. I chin gâu kā lâng thuh-chhàu.
Liâng-kiong Chhun-jit(涼宮春日,涼宮 ハルヒ (すずみや はるひ)
Lú-chú-kak. Sī chi̍t-ê chin ū oa̍h-la̍t koh chin káu-koài ê cha-bó͘ gín-á.
Tn̂g-mn̂g Iú-hi長門 有希 (ながと ゆき)
Chiau-pí-nāi Sip-kiú-liû朝比奈 (あさひな)みくる)
Kó͘-tsuâⁿ It-sū古泉 一樹 (こいずみ いつき)

Tông-chhong[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chiau-chhng Liông-chú (朝倉 涼子 Asakura Ryōko)
Ho̍h-ok ha̍k-chí (鶴屋 Tsuruya)
Kok-kháu (谷口 Taniguchi)
Kok-bo̍k-tiân (国木田 Kunikida)
Tiān-náu-gêng-kiú-hoē hoē-tiúⁿ
Hí-lek Kang-bí-lí
Ha̍k-siⁿ-hoē-tiúⁿ