Li̍p-thé sī-kak

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lı̽p-thé sī-kak (ing-gú: stereopsis, ing-gí êjī-sû kái-suat: stereo- ê ì-sù sī "kòo-thé" hi̍k-tsiá "sam-uī", opsis- ê ì-sù sī sú-iōng tsìng-siông ê siang-gán khuàñ mi̍h-kiānn ê sî-tsūn, lán kam-ga̽k tio̽h ê bú-thé sī ū sī-kak tshim-tōo ê; hàn-gú: 立體視覺), sī tsí thàu-kuè siang-gán sī-kak hı̽k-tik khó-kiàn tuì-siōng 5 tshim-tōo hām kū-lî ê kuè-tîng.[1]

Kí-hô ki-tshóo[siu-kái | kái goân-sí-bé]

İû kí-hô ê ki-tshóo lâi khuañ tôo-siōng ê lı̽t-hè sī-kak.

Nn̄g-luí ba̍k-tsiu ē tsū-tsāi kuan-tsù ê tuì-siōng tíng-kuân.
Lı̽p-hong-thé teh tò-gán tôo-siōng tong-tiong hiòng tsiàñ-pîng î-tōng.
Lı̽p-hong-thé teh tsiàñ-gán tôo-siōng tong-tiong hiòng tò-pîng î-tōng.
We see a single, Cyclopean, image from the two eyes' images.
The brain gives each point in the Cyclopean image a depth value, represented here by a grayscale depth map.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Howard IP, Rogers BJ (1995). Binocular vision and stereopsis. New York: Oxford University Press. " (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Julesz, B. (1971). Foundations of cyclopean perception. Chicago: University of Chicago Press (Eng-gí)
  • Steinman, Scott B. & Steinman, Barbara A. & Garzia, Ralph Philip (2000). Foundations of Binocular Vision: A Clinical perspective. McGraw-Hill Medical. ISBN 0-8385-2670-5. (Eng-gí)
  • Howard, I. P., & Rogers, B. J. (2012). Perceiving in depth. Volume 2, Stereoscopic vision. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-976415-0 (Eng-gí)
  • Cabani, I. (2007). Segmentation et mise en correspondance couleur – Application: étude et conception d'un système de stéréovision couleur pour l'aide à la conduite automobile. ISBN 978-613-1-52103-4 (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]