Lia̍t-ông-kì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Le̍k-sú-su
Iok-su-a-kì
Sū-su-kì
Lō·-tek-kì
Sat-bó·-jíⁿ-kì chiūⁿ hā
Lia̍t-ông-kì chiūⁿ hā
Le̍k-tāi-chì chiūⁿ hā
Í-su-láh-kì
Nî-hi-bí-kì
Í-su-thiap-kì

Lia̍t-ông-kì (列王記), iā ū hō Lia̍t-ông-kí (-紀), he̍k-chiá Lia̍t-ông Kì-lio̍k, chiūⁿ-hā lióng kòan só· kì-su̍t móe chi̍t-ê ông ê le̍k-sú to í i sī-bò· tùi Sîn chīn-tiong ûi phiau-chún. Tùi Sîn chīn-tiong, kok-ka chiu-ē heng-sēng; pài ngó·-siōng, ûi-pōe Sîn ê bēng-lēng, kok-ka chiu bông-siū hō-hōan. Pak Í-sek-lia̍t Ông-kok ê chu-ông to keng put khí khó-giām, Lâm Iû-tāi Ông-kok chu-ông ê kì-lio̍k iú bí-hó ê iā-sī ū pāi-hōai ê. Lia̍t-ông-kí chiūⁿ-kòan tiong-kan, Iâ-hô-hoa ê sian-ti chiàm-iú tiōng-iàu ê tē-ūi. Im ióng-kám tē tāi Sîn hoat-giân, kéng-kò jîn-bîn put-khó chông-pài ngó·-siōng, put-khó ûi-pōe Sîn ê bēng-lēng. Kî-tiong thôan-siōng chòe kóng ê sī Í-lī-a kin Pa-le̍k ê ké-sian-ti im tàu-cheng ê kì-su̍t.

Lia̍t-ông-kí hā-kòan kè-sio̍k kì-su̍t Í-sek-lia̍t lâm-pak lióng ông-kok ê le̍k-sú. Í-sek-lia̍t hô Iû-tāi cho-siū giâm-tiōng ê kok-lān sī in-ūi lióng kok kun- ông kah jîn-bîn·tùi Sîn put tiong-sim. Iâ-lō·-sat-léng̍ phōe húi-bia̍t kah Iû-tāi jîn-bîn phōe hòng-tio̍k si̍t ûi Í-sek-lia̍t le̍k-sú chiūⁿ chòe tiōng-iàu ê chóan-le̍h tiám. Pún-su tiong chòe thu̍t-chhut ê sian-tiÍ-lī-a ê kè-sêng-jîn Í-lī-sa