跳至內容

Lo̍k-chhùi-chúi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lo̍k-chhùi-chúi

Lo̍k-chhùi-chúichhùi-khiuⁿ ūi-seng hú-chō· iōng-phín, ē-tàng sat-khún, siau-tû chhùi-chhàu, kap ī-hông chiù-khí. M̄-koh i sī hú-chō· ê kak-sek, chhùi-khiuⁿ ūi-seng chú-iàu iah-sī ài khò sú-iōng khí-bín-á kap khí-sòaⁿ lâi ta̍t-sêng. Sat-khún-sèng ê lo̍k-chhùi-chúi mā-bô tn̂g-kî sú-iōng ê pit-iàu.

Lo̍k-chhùi-chúi ê sêng-hun chú-iàu sī chheng-chúi, koh-lâi sī 20% chó-iū ê chiú-cheng (alcohol), jiân-āu kin-kú su-iàu lâi thiam-ka kî-thaⁿ sêng-hūn. It-poaⁿ lóng-ē ka po̍k-hō lâi am-khàm chhùi-khiuⁿ ê chhàu-bī. Sat-khún-sèng ê lo̍k-chhùi-chúi thiam-thiⁿ ê sat-khún (bacteriocidal) he̍k ek-khún (bateriostatic) hòa-ha̍k-bu̍t pau-koah ū thymol, eucalyptol, methyl salicylate, menthol, chlorhexidine gluconate kap hydrogen peroxide. Kiông-tiāu ī-hông chiù-khí ê hâm hu̍t-hòa-bu̍t sán-phín chú-iàu sī NaF. Hâm 0.2% (900 ppm) NaF ê, 1 lé-pài 1 kái, 1 kái 10 cc. Hâm 0.05% (225 ppm) NaF ê, 1 kang 1 kái, 1 kái 10 cc. Hâm-hu̍t lo̍k-chhùi-chúi kiàn-gī tn̂g-kî (siāng-chió 2 tang) kap tēng-sî sú-iōng, hāu-kó chiah ē chhut--lâi.

Lo̍k-chhùi-chúi ê sêng-hun

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chlorhexidine sī sio̍k-î Bisguanide antiseptics, chlorhexidine sī bo̍k-chiân kong-jīm siāng-hó ê sú-iōng tī khí-chiu-pēⁿ ê khí-khún-pan khòng-chè io̍h-che. Chlorhexidine ē-tit tn̂g sî-kan liâm-hù tī chhùi-khí piáu-bīn, lī-iōng pún-sin tòa chèng-tiān ê te̍k-sèng khip-ín sè-khún, jiân-āu phò-hāi i-ê sè-pau-mo̍·h oân-chéng-sèng. Gián-kiù pò-kò kóng 1-kang lo̍k-chhùi 1-pái keng-kòe 6-kò-goe̍h āu, sú-iōng 0.1% ê Chlorhexidine ē-sái kái-siān 66% ê khí-hoāⁿ-iām, a̍h 0.2% ê Chlorhexidine ē-sái kiám-chió 88% ê khí-hoāⁿ-iām.

Fig: Nā-chún thêng-chí sé-chhùi (tē-0 kang), kan-taⁿ iōng chheng-chúi lo̍k-chhùi, kúi-kang āu khí-khún-pan tio̍h-ē chhut-hiān. Ah-nā sú-iōng Chlorhexidine (0.2%) lâi lo̍k-chhùi, bô khí-khún-pan tui-chek.

Iah-m̄-koh tn̂g-kî sú-iōng Chlorhexidine ē chō-sêng chhùi-khí ní-sek, bī-kak (味覺) kái-piàn, sīm-chì chin chió-sò· ē chō-sêng liâm-mo̍͘h hú-si̍t (粘膜腐蝕) ê hù-chok-iōng, in-chhú it-poaⁿ bô kiàn-gī liân-soà sú-iōng chhiau-kòe 2 lé-pài.

Tī ē-kha chiá-ê chêng-hêng hā, pēⁿ-lâng bô-hoat-tō· chò-hó ki-hâi-sek ê khí-khún-pan khòng-chè ê sî, ē khó-lū chhái-iōng Chlorhexidine:

  • ANUG (Acute necrotizing ulcerative gingivitis):
  • Khí-chiu chhiú-su̍t chi-āu:
  • Ū hē-thóng-sèng chit-pēⁿ: