Má-lâi-se-a ê keng-chè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Má-lâi-se-a sī chi̍t ê sin-heng kang-gia̍p-hoà kok-ka, sī bīn-hiòng chhī-tiûⁿ keng-chè ê khai-hòng-hêng keng-chè-thé; phong-phài ê chio̍h-iû sán-liōng thè i-ê keng-chè khé-tōng kang-gia̍p-hoà teh5-kiong chi-chhî.

Má-lâi-se-a chū-chè-sán ê Proton khì-chhia
Pulau hái-phiâⁿ koan-kong-khu

Keng-chè chèng-chhek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kuala Lumpur ún-tēng ê hông-koan keng-chè khoân-kèng, î-chhî tī 3% chó-iū ê thong-hòe phòng-tiòng-lu̍t kap sit-gia̍p-lu̍t, ka-siōng i chhiong-chiok ê goā-hōe tû-pī kap khah-sè ê goā-chè, hō͘ chhin-chhiūⁿ 1997 nî A-sè-a keng-chè gûi-ki ê keng-chè chhìn-chhī koh-chài tī Má-lâi-se-a hoat-seng ê khó-lêng-sèng piàn kah hui-siông sió. Sui-jiân án-ne, bīn-tùi tio̍h kēng-cheng lêng-le̍k put-chiok kap ko-chè-bū téng-téng būn-tê ê toā khì-gia̍p ūi Má-lâi-se-a keng-chè oán-kéng chhoā-lâi hū-bīn ê éng-hióng.

Má-lâi-se-a chú-iàu ê kó͘-phiò chhī-tiûⁿ sī Bursa Malaysia Berhad kap MASDAQ.

Tī sin keng-chè chèng-chhek hā, ùi 1971 nî chì 1990 nî-tāi bóe-kî kî-kan, ùi chi̍t ê goân-liāu chhut-sán kok choán-oāⁿ chiâⁿ-chò chi̍t ê sin-heng ê to-goân kang-gia̍p keng-chè. Má-lâi-se-a ê keng-chè chū 1987 nî khai-sí ún-tēng hoat-tián. Ùi chia khai-sí, Má-lâi-se-a ê keng-chè pêng-kin ta̍k-nî cheng-tióng 8%, pí kî-thaⁿ ê Tang-lâm-a kok-ka koh-khah koân. Keng-chè sêng-tióng chú-iàu oá-khò chè-sêng-phín ê chhut-kháu, iû-kî sī tiān-chú sán-phín. Toā-poàⁿ keng-chè cheng-tióng lâi-chū chèng-hú ê ti̍t-chiap tâu-chu. 1990 nî, goā-kok tī Má-lâi-se-a ê tâu-chu ta̍t-tiò ko-hong, lóng-chóng ū 176-ek ringgit. Kok-iú chu-sán ê su-iú-hoà put-toàn chìn-hêng. Chèng-hú thê-chhut "2020 nî tián-bōng" kè-ōe, ki-pún khak-tēng choân-kok kang-gia̍p-hoà ê bo̍k-piau. Keng-kòe 10 tang ê keng-chè hoân-êng, 1997 nî ê Má-lâi-se-a keng-le̍k chi̍t tiûⁿ keng-chè soe-thè, koh in-ūi ringgit ê pián-ti̍t ín-hoat chi̍t tiûⁿ keng-chè gûi-ki. In-ūi choân-kiû keng-chè chhìn-chhī kap chu-sìn kang-gē ê soe-thè, tùi Má-lâi-se-a toà-lâi ê táⁿ-kek iû-kî toā.