Mûi-kùi-thang

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Huatkok Strasbourg tuā-kàu-tn̂g [en] ê muî-kuì-thang guā-tshiûñ.
Huatkok Strasbourg tuā-kàu-tn̂g [en] ê muî-kuì-thang lāi-tshiûñ.
Huatkok Strasbourg tuā-kàu-tn̂g [en] muî-kuì-thang ê kèn-tio̍k-tôo [en].

Mûi-kùi-thang (ing-gú: Rose window; hàn-gú: 玫瑰窗), it-puañ lāi-kong sī tsì îñ-hîng ê thang-á-mn̂g; m̄-koh muî-kuì-thang tiānn-tiānn tik-pia̍t teh piáu-sī Gothic kiàn-tio̍k ê tōa-kàu-tn̂g kah lé-pài-tn̂g [en] lāi-té king-kuè ko-tōo huân-ho̍k siat-kè ê tshin-tshiūñ tsiânn-tsē hue-pān ê muî-kuì-hue ê thang-á-mn̂g. Tī 17 sè-kí tsìn-tsîng pìng-bô muî-kuì-thang ê kóng-huat. Muî-kuì-thang tsit-ê bîng-tshing ko-lîng guân-tsū kóo-tāi huat-gú lāi-té ê "roué" (ì-sù sī hok-tshiò-tsiōng ê tshia-lén) it-sû, m̄-sī it-puañ ing-gú tíng-kuân sóo-kóng ê "rose", án-ne tsiah-tio̍h.[1]

Hîng-sik[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Li̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Mûi-kùi-thang ên-khí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Oviedo ê muî-kuì-thang[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tôo-siōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tián-sī si̍k khiā-khing hām thang-sik ê uē-lông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tián-sī hue-thang po-lê ê uē-lông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Oxford English Dictionary, s.v. "rose-window" ([f. ROSE n. + WINDOW n.]).

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Henry Adams, Mont-Saint-Michel and Chartres, Paul Hamlyn, ISBN 0600341828 (Eng-gí)
 • Sarah Brown, Stained Glass- an Illustrated History, Bracken Books, ISBN 1-85891-157-5 (Eng-gí)
 • Painton Cowen, The Rose Window, London and New York, 2005 (offers the most complete overview of the evolution and meaning of the form, accompanied by hundreds of colour illustrations.) (Eng-gí)
 • Eberhard, Robert. "Church Stained Glass Windows". [íng-íng bô-hāu ê liân-kiat] (Eng-gí)
 • Giovanni Fanelli, Brunelleschi, 1980, Becocci editore Firenze. ISBN unknown (Eng-gí)
 • Sir Banister Fletcher, A History of Architecture on the Comparative Method, first published 1896, current edition 2001, Elsevier Science & Technology ISBN 0-7506-2267-9 (Eng-gí)
 • Helen Gardner, Art through the Ages, 5th edition, Harcourt, Brace and World, ISBN 978-0-15-503752-6 (Eng-gí)
 • John Harvey, English Cathedrals, 1963, Batsford, ISBN (Eng-gí)
 • Lawrence Lee, George Seddon, Francis Stephens, Stained Glass, Spring Books, ISBN 0-600-56281-6 (Eng-gí)
 • Elizabeth Morris, Stained and Decorative Glass, Doubleday, ISBN 0-86824-324-8 (Eng-gí)
 • Anne Mueller von der Haegen, Ruth Strasser, Art and Architecture of Tuscany, 2000, Konemann, ISBN 3-8290-2652-8 (Eng-gí)
 • Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture; 7th ed., Penguin Books, 1964, ISBN unknown (Eng-gí)
 • Joseph Rykwert, "Leonis Baptiste Alberti", Architectural Design, Vol. 49 No. 5–6, Holland St, London (Eng-gí)
 • Otto von Simson (1956), The Gothic Cathedral, Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, 3rd ed. 1988, Princeton University Press, Princeton. (Eng-gí)
 • John Summerson, Architecture in Britain 1530–1830, 1977 ed., Pelican, ISBN 0-14-056003-3 (Eng-gí)
 • Wim Swaan, The Gothic Cathedral, Omega, ISBN 0-907853-48-X (Eng-gí)
 • Camille, Michael. Gothic Art: Glorious Visions. New York City: Harry N. Abrams, 1996. (Eng-gí)
 • Cowen, Painton. Rose Windows. Edited by Jill Purce. London, UK: Thames and Hudson, 1974. (Eng-gí)
 • ———The Rose Window: Splendor and Symbol. New York, NY: Thames & Hudson, 2005. (Eng-gí)
 • Grodecki, Louis. Gothic Architecture. Milano: Electa Editrice, 1978 (Eng-gí)
 • Shaver-Crandell, Anne. Cambridge Introduction to the History of Art: The Middle Ages. New York City: University of Cambridge Press, 1982. (Eng-gí)
 • Stokstad, Marilyn, and Michael W. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. 1. N.p.: Pearson, 2014. (Eng-gí)
 • Swaan, Wim. The Late Middle Ages, Great Britain: Paul Elek Ltd, 1977 (Eng-gí)
 • Toman, Rolf, ed. The Art of Gothic: Architecture, Sculpture, Painting. N.p.: Konemann, 1998. (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]