MATLAB

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
MATLAB ê logo

MATLAB, sī MATrix LABoratory ê sok-siá, sī chi̍t khoán iû Bí-kok The MathWorks kong-si chhut-phín ê siong-gia̍p sò͘-ha̍k nńg-thé.

MATLAB sī chi̍t chióng the̍h-lâi chò ián-sǹg-hoat khai-hoat, chu-liāu sī-kak-hòa, chu-liāu hun-sek kap sò͘-ti̍t kè-sǹg ê ko-kai ki-su̍t kè-sǹg gí-giân kiam hō͘-tōng-sek khoân-kéng. Tû-liáu hâng-lia̍t ūn-sǹg, hōe-chè hâm-sek ia̍h chu-liāu tô͘-siōng téng tiāⁿ-tiāⁿ sú-iōng ê kong-lêng í-gōa, MATLAB iā ē-tàng the̍h-lâi kiàn-li̍p sú-iōng-chiá kài-bīn kap ho͘-kiò kî-thaⁿ gí-giân, chhin-chhiūⁿ C, C++, Java, Python kap Fortran, lâi pian-siá thêng-sek.

Sui-jiân MATLAB chú-iàu thēh-lâi chò sò͘-ti̍t ūn-sǹg, m̄-koh i pún-sin chē-chē hù-ka ê ke-si siuⁿ-á (toolbox) iā sek-ha̍p bô-kāng léng-he̍k ê èng-iōng, chhin-chhiūⁿ khòng-chè hē-thóng siat-kè kap hun-sek, tô͘-siōng chhú-lí, sìn-hō chhú-lí kap thong-sìn, kim-iông kiàn-bô͘ kap hun-sek téng-téng. Lēng-gōa koh ū chi̍t ê phòe-thò ê nńg-thé pau Simulink, thê-kion-h chi̍t ê sī-kak-hòa ê khai-hoat khoân-kéng, chia̍p tī hē-thóng bô͘-gí, tōng-thài hē-thóng khai-hoat téng hong-bīn sú-iōng.