Mahabharata

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Mahabharata (Devanagari-bûn siá-chò महाभारत) sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê 1-phiⁿ chong-kàu-tek, tiat-ha̍k-tek, sîn-oē-tek sū-sū-si. Mahabharata mā sī Ìn-tō͘-kàu ê 1-phō sèng-chu, m̄-nā án-ne, Mahabharata koh sī sè-kài-siōng 3-toā sū-sū-si lāi-té ê 1-siú, koh i hām Ramayana mā kāng-sî sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê 2-siú chú-iàu ê Sanskrit ê sū-sū-si.

Mahabharata lóng-chóng ū chhiau-koè 74,000-chiat, koh lēng-goā ū chin tn̂g ê sàn-bûn ê pō͘-hūn, jī-sò͘ chha-put-to ū 180-bān, sī choân-sè-kài siōng-tn̂g ê sū-sū-si. Pí--khí-lâi, Mahabharata iok-kî-lio̍k sī Sèng-keng tn̂g-tō͘ ê 4-poē, koh tāi-iok sī Ilias hām Odusseia ka--khí-lâi ê 10-poē, nā kap Ramayana pí, Mahabharata mā ū i ê 4-poē hiah tn̂g--leh.

Tī Ìn-tō͘, Mahabharata ū chin khoah koh chin chhim ê chong-kàu kap tiat-ha̍k tiōng-iàu-sèng, chit-tiám, tùi i te̍k-pia̍t hō͘ lâng siu tī Ìn-tō͘-kàu ê keng-su Bhagavad Gita lāi-té, tō khoàⁿ-ē--chhut-lâi.

"Mahabharata" ê ì-sù sī "Úi-tāi ê Bharata", ēng chit-má ê oē lâi kóng, tō-sī "Úi-tāi ê Ìn-tō͘" ia̍h-sī "Bharata ông-tiâu úi-tāi ê kò͘-sū" ê ì-sù.

Thoân-thóng ê kóng-hoat lóng sī kā Vyasa tòng-chò chok-chiá. Chóng--sī chit-siú sū-sū-si kài tn̂g--leh, kú-tn̂g í-lâi, koan-hē i ê bûn-hiàn gián-kiù, lóng ti̍t-ti̍t siūⁿ-beh hun-thiah i tī bô-kâng le̍k-sú sî-tāi ê hoat-tián kap cho͘-ha̍p. Chit-siú sū-sū-si ê kin-thâu kiám-chhái sī tī se-goân-chêng tē-8 ia̍h tē-9 sè-kí, m̄-koh hiān-chhú-sî chit-ê pán-pún siōng-chá ê nî-tāi èng-kai bē khah chá koè se-goân-chêng 400-nî.