Mahabharata

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Mahabharata
महाभारतम्
Mahabharata
Manuscript illustration of the Battle of Kurukshetra
Information
Religion Hinduism
Author Vyasa
Language Sanskrit
Chapters 18 Parvas
Verses 200,000
Full text
Mahabharata at English Wikisource

Mahabharata (Devanagari-bûn siá-chò महाभारत) sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê 1-phiⁿ chong-kàu-tek, tiat-ha̍k-tek, sîn-oē-tek sū-sū-si. Mahabharata mā sī Ìn-tō͘-kàu ê 1-phō sèng-chu, m̄-nā án-ne, Mahabharata koh sī sè-kài-siōng 3-toā sū-sū-si lāi-té ê 1-siú, koh i hām Ramayana mā kāng-sî sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê 2-siú chú-iàu ê Sanskrit ê sū-sū-si.

Mahabharata lóng-chóng ū chhiau-koè 74,000-chiat, koh lēng-goā ū chin tn̂g ê sàn-bûn ê pō͘-hūn, jī-sò͘ chha-put-to ū 180-bān, sī choân-sè-kài siōng-tn̂g ê sū-sū-si. Pí--khí-lâi, Mahabharata iok-kî-lio̍k sī Sèng-keng tn̂g-tō͘ ê 4-poē, koh tāi-iok sī Ilias hām Odusseia ka--khí-lâi ê 10-poē, nā kap Ramayana pí, Mahabharata mā ū i ê 4-poē hiah tn̂g--leh.

Tī Ìn-tō͘, Mahabharata ū chin khoah koh chin chhim ê chong-kàu kap tiat-ha̍k tiōng-iàu-sèng, chit-tiám, tùi i te̍k-pia̍t hō͘ lâng siu tī Ìn-tō͘-kàu ê keng-su Bhagavad Gita lāi-té, tō khoàⁿ-ē--chhut-lâi.

"Mahabharata" ê ì-sù sī "Úi-tāi ê Bharata", ēng chit-má ê oē lâi kóng, tō-sī "Úi-tāi ê Ìn-tō͘" ia̍h-sī "Bharata ông-tiâu úi-tāi ê kò͘-sū" ê ì-sù.

Thoân-thóng ê kóng-hoat lóng sī kā Vyasa tòng-chò chok-chiá. Chóng--sī chit-siú sū-sū-si kài tn̂g--leh, kú-tn̂g í-lâi, koan-hē i ê bûn-hiàn gián-kiù, lóng ti̍t-ti̍t siūⁿ-beh hun-thiah i tī bô-kâng le̍k-sú sî-tāi ê hoat-tián kap cho͘-ha̍p. Chit-siú sū-sū-si ê kin-thâu kiám-chhái sī tī se-goân-chêng tē-8 ia̍h tē-9 sè-kí, m̄-koh hiān-chhú-sî chit-ê pán-pún siōng-chá ê nî-tāi èng-kai bē khah chá koè se-goân-chêng 400-nî.