Mischa Elman

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Mischa Elman siàu-liân-sî

Mikhail Saulovich 'Mischa' Elman (1891 nî 1 goe̍h 201967 nî 4 goe̍h 5), chhut-seⁿ tī Ukraina ê Iû-thài bai-ó͘-lín tāi-su. I jia̍t-chêng ê ián-chàu hong-keh kap súi-khùi ê im-chit te̍k-pia̍t chhut-miâ.

Elman chhut-sì toà Kiev séng ê 1 ê chng-thâu, hō chò Talnoye. A-kong sī 1 ê ē-hiáu e bai-ó͘-lín ê klezmer (Iû-thài bîn-kan ga̍k-su). Chū chiâⁿ sè-hàn tō hiān-hiān khoàⁿ-ē-chhut i ū goân-bí ê im-kai-kám (perfect pitch), chóng--sī in lāu-pē tiû-tû hō͘ i kiâⁿ im-ga̍k chit tô͘, in-ūi im-ga̍k-ka ê siā-hoē tē-ūi pēng bô koân. Lō͘-boé koat-tēng ún-chún i án-ne chò, tō hō͘ i 1 ki sè-hêng ê khîm. Elman kín-kín--ah tō ka-kī o̍h ē-hiáu kúi-nā-siú khek. Soà--lo̍h-khì lâng chhoā i khì kah Odessa, an-pâi i toà Hông-ka Im-ga̍k Ha̍k-īⁿ ha̍k-si̍p. Pablo de Sarasate bat hō͘ i 1 tiuⁿ chhui-chiàn-hâm, kóng i bī-lâi tiāⁿ-tio̍h ē chiâⁿ-chò Au-chiu ê tāi-su chi-it. 11 hoè ê sî-chūn bat e Wieniawski ê Tē 2 Hia̍p-chàu-khek kap Paganini ê Tē 24 Hō Kî-sióng-khek hō͘ Leopold Auer thiaⁿ. Auer put-chí-á o-ló, tō an-pâi i toà Sèng Pí-tek-siâⁿ Im-ga̍k-īⁿ (Saint Petersburg Conservatory) chìn-siu.

1903 nî khai-sí tiàm chàn-chō͘ gē-su̍t ê hó-gia̍h-lâng chhù--ni̍h piáu-ián, keh-tńg-nî tī Berlin thâu-koè chiūⁿ-tâi, ín-khí chin jia̍t ê hoán-èng. 1905 nîLondon thâu-pái chiūⁿ-tâi, 1908 nîNew York Carnegie Hall hit pái hō͘ Bí-kok thiaⁿ-chiòng chhim ê ìn-siōng.

Elman kap i ê ka-têng āu--lâi î-bîn Bí-kok; i tī 1923 nî chiâⁿ chò kong-bîn. I ū-sî 1 tang lāi ián-chhut 29 lé-pài, siōng chē bat chông 107 tiûⁿ.