N̂g Chheng-tiâⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
N̂g Chheng-tiâⁿ ka-tī oē ka-tī

N̂g Chheng-tiâⁿ (黃清埕) sī Tâi-oân ū-miâ ê gē-su̍t-ka, choan-koàn tiau-sok kap iû-oē, 1912 nîPhîⁿ-ô͘ Sai-sū chhut-sì, 1943 nî chē ê chûn hō͘ Bí-kok tiàm-bī-chûn ê hî-lûi khian--tio̍h, nî-hoè chiah 31 soah lâi koè-sin.

Seng-pêng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

1912 nî N̂g Chheng-tiâⁿ tī Phîⁿ-ô͘ Sai-sū Tî-tang-chhoan chhut-sì, tha̍k kong-ha̍k-haū ê sî tō khai-sí toè Laû Chheng-êng (劉清榮) o̍h oē-tô͘, chin ū bí-su̍t ê thian-hūn. 1925 nî khó tiâu Ko-hiông Tiong-ha̍k, m̄-koh i lóng kò͘ oē-tô͘, boé--á ha̍k-gia̍p pha-hng, soà lâi thoè-ha̍k. 1933 nî laū-pē sàng i khì Tang-kiaⁿ chún-pī khó i-kho, m̄-koh 1936 nî i chaú khì khó Tang-kiaⁿ Bí-su̍t Ha̍k-haū, khó tiaû tiau-sok-kho. I kap Tân Tek-ōng (陳德旺), Nâ Ūn-teng (藍運登) chò-hoé soè 1 keng oē-sek, kui-sim oē-tô͘ kap tiau-sok. 1939 nî kap Tân Hā-ú (陳夏雨) chò-hoé ji̍p-soán Tè-tián. 1940 nî ji̍p-soán Ji̍t-pún Tiau-khek-ka Hia̍p-hoē ê nî-tián, 1941 nî tit tio̍h Tiau-khek-ka Hia̍p-hoē-siúⁿ.

Hio̍h-joa̍h ê sî, i lóng ē tńg Tâi-oân, tiāⁿ-tiāⁿ chioh toà Chiā Kok-iong (謝國鏞) chhù--nih. 1941 nîTâi-lâm Kong-hoē-tn̂g kí-hêng tē 1 pái ê kò-tián. I mā ū chham-ú MOUVE Chō-hêng Bí-su̍t Hia̍p-hoē ê liân-tián.

N̂g Chheng-tiâⁿ mā bat ēng N̂g Chheng-têng (黃清呈, 黃清庭) ê miâ-jī lâi hoat-piáu chok-phín.

Tha̍k-chheh kî-kan, N̂g Chheng-tiâⁿ chú-iàu khó hiaⁿ-ko N̂g Chheng-sùn (黃清舜) leh kā chi-chhî, i mā bat thè lâng chò-saⁿ lâi thàn só͘-hùi.

1943 nî 31 hoè, chhut-gia̍p liáu-aū chiap-siū Pak-pêng Gē-choan ê phèng-su. M̄-koh tī tńg Tâi-oân ê lō͘-thaû, chē ê chûn Takatiho-maru (高千穗丸) hō͘ Bí-kok khian tîm--khì, kap ài-jîn Lí Kùi-hiong chò-hoé koè-sin.

Bí-su̍t Sêng-chiū[siu-kái | kái goân-sú-bé]

O͘-saⁿ cha-bó͘

N̂g Chheng-tiâⁿ siōng ū-miâ ê chok-phín sī i ê 1 pak iû-oē O͘-saⁿ Cha-bó͘, mā ū lâng kā kiò chò Tâi-oân ê Mona Lisa.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]