N̂g Hōng-chu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ng Hongchu.jpg

N̂g Hōng-chu (黃鳳姿, 1928 nî 5 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì), mā ū kì N̂g--sī Hōng-chu (黃氏鳳姿/黄氏鳳姿, Kô-si Hôsi),[1][2] ang-sèⁿ Ikeda (池田), Báng-kah chhut-sin, sī Ji̍t-pún sî-tāi ê Tâi-oân chok-ka. I ê tì-chok Tâi-oân ê Siàu-lú (臺灣の少女) tī 1943 nî ùi Ji̍t-pún chhut-pán. Kî-tha ê chá-kî chok-phín koh ū Chhit-niû-má Seⁿ (七娘媽生), Chhit-iâ Peh-iâ (七爺八爺) téng-téng. I chú-iàu ēng Ji̍t-gí leh chok-bûn.

Lâi-le̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

N̂g Hōng-chu tī 1928 nî 5 goe̍h chhe 5 ùi Tâi-pak chhut-sì, sī chhù-lāi ê tōa-hàn cha-bó͘-kiáⁿ, ka-têng sī Báng-kah ê bêng-bûn, lāu-pē N̂g Têng-hù (黃廷富)[3]Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k chut-gia̍p. In-ūi sè-hàn sî lāu-pē tī Ji̍t-pún kà-chheh, N̂g Hōng-chu sī lāu-bú Kia̍t Soat-sian (揭雪仙)[3] kap a-chó͘ N̂g Chiong-tiân (黃章田) chhoā toā-hàn. Kia̍t--sī sī ko-téng lú-ha̍k-hāu chut-gia̍p; a-chó͘ sī hèng-chhù bîn-sio̍k kap le̍k-sú ê iûⁿ-khîm-ka,[3] sī āu-lâi i chò bîn-sio̍k chhái-chi̍p ê chú-iàu lâi-goân.

1935 nî 4 goe̍h, N̂g Hōng-chu ji̍p Liông-san Kong-ha̍k-hāu tha̍k-chheh. 1938 nî ê sî-chūn, N̂g Hōng-chu in-ūi chok-gia̍p Thng-îⁿ (湯圓) hō͘ i kong-ha̍k-hāu 2-nî ê sian-siⁿ Ikeda Tosio hoat-kiàn bûn-châi.

Báng-kah ê siàu-lú hē-lia̍t bûn-chiong (pō͘-hūn).

N̂g Hōng-chu tī 1940 nî tiō tī Tâi-oân chhut-pán Chhit-niû-má Seⁿ kap Chhit-iâ Peh-iâ. I mā tī hit-chūn ê sin-bûn-choá Tâi-oân Ji̍t-ji̍t Sin-pò (臺灣日日新報) kiam cha̍p-chì Bîn-sio̍k Tâi-oân (民俗臺灣), Tâi-oân gē-su̍t (臺灣藝術), kap Bûn-gē Tâi-oân (文藝臺灣) hoat-piáu bûn-chiong.

1940 nî 4 goe̍h, N̂g Hōng-chu chham-ka kong-ha̍k-hāu ê chut-gia̍p lú-hêng, khí kàu Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ téng só͘-chāi, hit-chūn i siá liáu chi̍t koá phoe-sìn kià tńg hō͘ Tâi-oân ê sī-toā-lâng kap sió-moē, chia phoe-sìn oan-ná hoat-piáu tī Chhit-iâ Peh-iâ, koh ū cha̍p-chì Tâi-ji̍t (台日), Bûn-gē Tâi-oân lāi-bīn.

1941 nî 3 goe̍h, N̂g Hōng-chu kong-ha̍k-hāu chut-gia̍p, 4 goe̍h jip Tâi-pak-chiu-li̍p Tē-saⁿ Ko-téng Lú-ha̍k-hāu tha̍k-chheh.

1943 nî 8 goe̍h N̂g Hōng-chu ê Tâi-oân ê Siàu-lú tī Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ chhut-pán, hit-chūn i 15-hoè, hō͘ Ji̍t-pún-lâng chheng chò sī "Tâi-oân ê Toyoda Masako" (豊田正子, in chāi-tē ê siàu-lú chok-ka). 1941 nî 3 goe̍h, Bûn-gē Tâi-oân khan-hêng N̂g Hōng-chu kap Toyoda Masako chi kan ê phoe-sìn. In ê chok-phín lóng ū seng-oa̍h chok-bûn ê hêng-sek, chóng-sì N̂g Hōng-chu koh ū siá bîn-sio̍k kì-lio̍k.

N̂g Hōng-chu tī 1947 nî 1 goe̍h kap i chìn-chêng ê sian-siⁿ Ikeda Tosio kiat-hun. Chiàm-niá Tâi-oân ê Tiong-hoâ Bîn-kok228 Sū-kiāⁿ hoat-seng liáu-āu hoat-pò͘ kā Ji̍t-pún-lâng sàng cháu ê bēng-lēng, āu-boé tī 5 goe̍h âng-á-bó͘ chò-hoè kòe Ji̍t-pún Simane-koān.

Tì-chok lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-oân Kong-lūn (臺灣公論) téng-bīn ê N̂g Hōng-chu tì-chok kóng-kò.

Chheh[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Chhit-niû-má Seⁿ (七娘媽生), 1940 nî 2 goe̍h 22 ji̍t, Ji̍t-hàu San-pâng (日孝山房) chhut-pán.
 • Chhit-iâ Peh-iâ (七爺八爺) , 1940 nî 11 goe̍h 15 ji̍t, Tang-to͘ Su-che̍k Tâi-pak chi-tiàm(東都書籍台北支店) chhut-pán.
 • Tâi-oân ê Siàu-lú (臺灣の少女), 1943 nî 8 goe̍h 10 ji̍t, Tang-to͘ Su-che̍k (東都書籍) chhut-pán.

Cha̍p-chì bûn-chiong[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Siá Chhit-niû-má Seⁿ ê Sî-chūn (七娘媽生を書いた頃), Tâi-oân Gē-su̍t, 1 kńg 5 hō, 1940 nî 7 goe̍h 9 ji̍t.
 • Lia̍h Kâu (掠猴), Bîn-sio̍k Tâi-oân, 2 kńg 2 hō, 1942 nî 2 goe̍h.
 • Chhân-tiān ê Tau (田佃の家), Bîn-sio̍k Tâi-oân, 3 kńg 5 hō, 1943 nî 5 goe̍h.
 • Pún-tó Hū-jîn ê Ho̍k-sek (本島婦人の服飾), Bîn-sio̍k Tâi-oân, 3 kńg 10 hō, 1943 nî 10 goe̍h.
 • Gín-á ê Kàu-ióng Hong-hoat' (子供の躾け方), Bîn-sio̍k Tâi-oân, 4 kńg 2 hō, 1944 nî 2 goe̍h.

Phoe-sìn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Khí loē-tē lú-hêng ê thong-phoe, 1940 nî, mā tī Tâi-oân ê Siàu-lú, Tâi-ji̍t, Bûn-gē Tâi-oân khan-hêng.
 • N̂g Hōng-chu kap Toyoda Masako ê thong-phoe, 1941 nî, mā tī Bûn-gē Tâi-oân khan-hêng.

Chham-chiàu kap chu-kha[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • 游珮芸 (2007). 日治時期台灣的兒童文化. 玉山社. ISBN 9789867375919. 
 1. Pún sèⁿ sī "N̂g", "N̂g-sī" sī hit tong-sî chèng-sek bûn-su ê koàn-sì.
 2. 鍾肇政 (1994-04-27). "台灣(日文"的")少女黃鳳姿--記日治時台灣女作家". 
 3. 3.0 3.1 3.2 "人物介紹 黃鳳姿". 民俗台灣. 國立政治大學圖書館. 

Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]