Nn̄g-pe̍h-chit

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Myoglobin ê 3D kiat-kò· bô·-hêng, chhái-sek ê pō·-hūn piáu-sī alpha helix. Che sī tē-1-ê chai-iáⁿ kiat-kò· ê nn̄g-pe̍h-chit (1958), iōng X-kng crystallography ê ki-su̍t.

Nn̄g-pe̍h-chit (卵白質), tān-pe̍k-chi[1], sī 1 khoán ho̍k-cha̍p, koân hun-chú-tāng ê iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t. I ê sêng-hūn chú-iàu sī an-ki-sng. Só·-ū ê sè-pau hām (kòe-lū-sèng) pēⁿ-to̍k lóng i-lāi nn̄g-pe̍h-chit kò·-sêng in ê kiat-kò·, î-chhî in ê kong-lêng. Chin chē nn̄g-pe̍h-chit sī kàⁿ-sò· a̍h sī in ê tan-ūi. Mā ū nn̄g-pe̍h-chit ū su-sàng, lia̍p-chek goân-sò·, hun-chú ê hoat-tō·.

Êng-ióng-ha̍k hong-bīn lâi kóng, nn̄g-pe̍h-chit sī 1 khoán thê-kiong an-ki-sng ê châi-liāu, tùi bô châi-tiāu seng-sán chi̍t-kóa-á an-ki-sng ê seng-bu̍t lâi kóng, sī pit-iàu ê ióng-hun.

  1. 小川尚義 (pian.). "tān-pe̍k-chit" [Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián]. 臺日大辭典. Hoan-e̍k sī 林俊育.