O͘-ta̍t-á

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

O˙-ta̍t-á (hàn-jī: 烏笛仔) sī 1 chióng se-iûⁿ ga̍k-khì, sio̍k-î bo̍k-kńg lūi, 1690 nî chiaⁿ-go̍eh 14 tī Tek-kok Nuremberg hoat-bêng.

Bb o͘-ta̍t-á (Boehm hē-thóng)

Choan-gia̍p-te̍k ê o·-ta̍t-á khak sī "tēng-chhâ" (hardwood) chò--ê, te̍k-pia̍t sī Hui-chiu ê grenadilla a̍h-sī Honduras ê rosewood. Sai-á ga̍k-khì it-poaⁿ sī sok-ka--ê (thong-siông sī ebonite). O·-ta̍t-á sī tan-hông (single reed), chàu-ga̍k-chiá kā reed kâm tī chhùi-lāi, pûn hong hō· reed ē tín-tāng tō ē chhut siaⁿ.

O·-ta̍t-á chit-ê bêng-sû biô-siá ga̍k-khì ê sek-tì (it-poaⁿ seⁿ-sêng o·-sek) kap i ê hêng (sêng ta̍t-á), só·-í mā kiò chò o·-kńg. Bîn-kan ū-sî ē chheng-ho· i sī 1-chióng "kó·-chhoe".

Tâi-oân chhut-miâ ê o·-ta̍t-á ga̍k-ka pau-koat Ông Kiat-soan (jazz, liû-hêng-koa).

Sòaⁿ-téng chu-gôan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Clarinets