Pâng Su-kî ê Chho͘-loân Lo̍k-hn̂g

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Pâng Su-kî ê Chho͘-loân Lo̍k-hn̂g (房思琪的初戀樂園) sī Tâi-oân chok-ka Lîm E̍k-hâm ûi-it--ê chi̍t phō Hoâ-gí sió-soat, iû Iû-kek Bûn-hoà (游擊文化) tī 2017 nî chhut-pán. Pun-chò "Lo̍k-hn̂g", "Si̍t-lo̍k-hn̂g" (失-) kap "Ho̍k-lo̍k-hn̂g" (復-) 3 chiuⁿ. Lōe-iông kóng-tio̍h pó͘-si̍p-pan kàu-sū Ko Kok-hoâ (高國華) kā iah-bōe sêng-liân--ê siáu-lú Pâng Su-kî sèng-chhim-hāi--ê hoān-chōe hêng-ûi.

In-ūi lōe-iông kái tùi chok-chiá ka-tī--ê siū-hāi keng-le̍k, i tī 2017 nî 4 goe̍h chū-sat í-āu, bat kà chok-chiá kah hőng hoâi-gî siong-hāi i--ê pó͘-si̍p-bān--ê kàu-su Tân Kok-heng (陳國興), siū-tio̍h bu̍t-gī (物議), mā ín-khí û-lūn (輿論) thó-lūn Tâi-oân sèng-kàu-io̍k (性教育)--ê būn-tê, kap pó͘-si̍p-ban kàu-su iōng ké-miâ téng-téng--ê hiān-siōng.