Pêng-thâm Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Pêng-thâm Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu Thâm-siâⁿ-tìn

Hok-kiàn-séng Pêng-thâm Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu (福建省平潭綜合實驗區), kán-chheng Pêng-thâm Si̍t-giām-khu, sī Hok-kiàn-séng hā-sio̍k ê chi̍t ê chong-ha̍p si̍t-giām-khu, ūi-tī Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī Pêng-thâm-koān.

2009 nî 7 goe̍h, Hok-chiu-chhī Jîn-bîn Chèng-hú tī Pêng-thâm-koān siat-li̍p Pêng-thâm Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu. 2012 nî, kái-miâ chò Hok-kiàn-séng Pêng-thâm Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu. 2013 nî 7 goe̍h, Pêng-thâm Si̍t-giām-khu chhú-tit hêng-sú siat-khu-chhī ê koán-lí koân-hān, put-chài sī Hok-chiu-chhī Chèng-hú ê hā-sio̍k ki-kò͘, kái iû Hok-kiàn-séng Chèng-hú ti̍t-sio̍k.

Pêng-thâm sī iû 126 ê tó-sū cho͘-sêng ê, chú-tó Hái-tân-tó ê bīn-chek ū 271 pêng-hong kong-lí, sī choân-kok tē-gō͘ toā tó-sū, mā sī kī-lī Tâi-oân siōng-kīn ê lio̍k-tē. 2009 nî 5 goe̍h 14 hō, Kok-bū-īⁿ chèng-sek hā-hoat Koan-î Chi-chhî Hok-kiàn-séng Ka-khoài Kiàn-siat Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu tek Jio̍k-kan Ì-kiàn, Hái-se Keng-chè Te̍k-khu kiàn-siat ùi khu-he̍k chiàn-lio̍k chiūⁿ-seng chiâⁿ-chò kok-ka chiàn-lio̍k. Kāng-nî 7 goe̍h té chiau-khai ê Hok-kiàn Séng-úi Pat-kài Lio̍k-chhù Choân-hōe téng chèng-sek chò-chhut siat-li̍p Hok-chiu (Pêng-thâm) Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu ê koat-tēng, kiàn-li̍p lióng-hoāⁿ kēng-ka kín-bi̍t ha̍p-chok kau-liû ê khu-he̍k pêng-tâi, koat-gī kā Pêng-thâm kaìn-siat chiâⁿ-chò thàm-soh Lióng-hoāⁿ ha̍p-chok sin bô͘-sek ê sī-hoān-khu.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2009 nî , Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-bū-īⁿ hoat-piáu liáu Koan-î Chi-chhî Hok-kiàn-séng Ka-khoài Kiàn-siat Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu tek Jio̍k-kan Ì-kiàn, sûi-āu tī Hok-kiàn Séng-úi八Pat-kài Lio̍k-chhù-hōe soan-pò͘ Pêng-thâm Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu chèng-sek sêng-li̍p. Kok-bū-īⁿ chóng-lí Un Ka-pó tī Cha̍p-it-kài Choân-kok Jîn-tāi Ngó͘-chhù Hōe-gī téng chò chèng-hú kang-chok pò-kò sî chí-chhut, ài choân-bīn chhim-hoà keng-chè kim-iông ha̍p-chok, thui-tōng Lióng-hoāⁿ keng-chè ha̍p-chok kheng-kè hia̍p-gī āu-sio̍k siong-tâm chhú-tit sin chìn-tián; ka-khoài Hái-se Keng-chè-khu kiàn-siat; chek-ke̍k khok-tāi kok-kài óng-lâi, khai-tián bûn-hoà, kàu-io̍k ê kau-liû. Lo̍h-bóe Hok-kiàn tùi Pêng-thâm tâu-chu ta̍k-nî cheng-tióng, iû 2010 nî ê 100-ek îⁿ Jîn-bîn-pè kàu 2011 nî ê 303-ek îⁿ, Si̍p-jī-ngó͘ kui-ōe kî-kan koh ta̍t-tiò 2500-ek îⁿ ê kui-bô͘.