Pì-sù

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chin pì-sù ê cha-bó͘ gín-á

Pì-sù (Eng-bûn: shyness) sī teh kīn-oá pa̍t-lâng ê sî-chūn só͘ kám-kak tio̍h ê kiaⁿ-hiâⁿ, bô-sóng-khoài, gāi-gio̍h ê chêng-hêng; chit khoán chêng-hêng it-poaⁿ hoat-seng tī chiap-chhiok tio̍h sin-ê khoân-kéng ia̍h-sī chheⁿ-hūn-lâng ê sî-chūn. Pì-sù ê tián-hiān khó-lêng sī chū-chun-sim khah-kē ê jîn-keh te̍k-chit. Pì-sù ê chêng-hêng nā-sī hui-siông ê bêng-hián jî-chhiáⁿ kiông-lia̍t, it-poaⁿ chiū ē hō-chò siā-kau put-an chiòng-gāi.

Pì-sù ê chú-iāu te̍k-teng sī ē kòa-sim, ū-sî sīm-chì sī khióng-kiaⁿ, pa̍t-lâng àn-chóaⁿ lâi khòaⁿ-thāi ka-kī. Pì-sù ê kiat-kó khó-lêng ē piàn-sêng khióng-kiaⁿ siā-kau siōng ê hū-biān hāu-èng, chhin-chhiūⁿ thí-chhiò, bú-jio̍k, phoe-phêng kap kī-choa̍t téng-téng; chō-sêng hòng-khì goân-pún siūⁿ-beh chò ê tāi-chì, m̄ káⁿ khì kóng goân-lâi beh kóng ê ōe. Pì-sù ê lâng lo̍h-bóe ū khó-lêng ē ti̍t-chiap hôe-pī siā-kau ê tiûⁿ-bīn, ke-kiám lóng ē khì éng-hióng tio̍h kò-thé tī siā-hōe siōng ê jîn-chè koan-hē.