Pak Bí-chiu Indian-jîn chhiú-chheh

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lâi-tsū "Pak-Bí-tsiu Indian-jîn tshiú-tsheh" ê Idaho tsiu tang-lâm-pōo Bí-tsiu guân-tsū-bîn ê siōng-phín [en].

Pak Bí-tsiu Indian-jîn tshiú-tsheh (ing-gú: Handbook of North American Indians) sī tsit-ê hē-lia̍t king-kuè pian-tsi̍p ê Bí-tsiu guân tsū-bîn ha̍k-su̍t gián-kiù [en] ê tsham-khó tshiú-tsheh, iû Smithson ha̍k-huē [en] tī 1978-nî khai-sí tshut-pán. Tsit hē-lia̍t ê tshiú-tsheh tī 1960 nî-tāi āu-kî khai-sí kui-uē, pīng tī 1971-nî Bí-kok kok-huē tsâi-tsìng ti̍k-pia̍t puah-khuán liáu-āu khé-tāng.[1] Tsîng-kàu-tann uî-tsí, í-king tshut-pán 15 kuàn.Ta̍k kuàn khan-kha̍p Bí-kok gián-kiù ê tsit-ê tsí-tsú-tê, pīng pau-hâm kai-líng-i̍k ê kò-pia̍t tsuan-ka pian-tsi̍p tsiânn-tsē bûn-tsiunn hi̍k-tsiá tsiong-tsiat, koh-lâi iû kuàn pian-tsi̍p hia̍p-tiāu hām tsíng-ha̍p tsia--ê kò-pia̍t líng-i̍k ê bûn-tsiunn. Kui-ê hē-lia̍t lóng-tsóng ū 20 kuàn, koh-iû it-puann hi̍k-tsiá hē-lia̍t pian-tsi̍p lâi kè-uē hām hia̍p-tiau. It-ti̍t kàu hē-lia̍t hông, tsú-iàu sī tsu-kim khiàm-khueh, hē-lia̍t pian-tsi̍p sī William C. Sturtevant [en], William i tī 2007-nî kuè-sin.[2]

Tshiú-tsheh tsit-hāng kang-tsok kì-lio̍k-tio̍h iú-kuan Mexico pak-pōo sóo-iú thóo-senn-á lâng ê sìn-sit, pau-kuat tsia--ê lâng ê bûn-huà hām jîn-tsióng hong-bīn, gú-hē, li̍k-sú hām sè-kài-kuan tíng-tíng ê sìn-sit. Pún indian tshiú-tsheh hē-lia̍t sī ē-tàng tsò li̍k-sú ha̍k-ka, jîn-luī ha̍k-ka, kî-thann ha̍k-tsiá kah phóo-thong to̍k-tsiá ê tsham-khó tshiú-tsheh. Tsit-ê tshiú-tsheh hē-lia̍t tuì ta̍k ê tsú-tê lóng sú-iōng ū-miâ ê kuân-ui lâi-guân. Koh-lâi, tsit-ê tshiú-tsheh hē-lia̍t ū tshah-tôo, sik-ín; lî-tshiánn koh-ū tāi-liōng ê tsham-khó bûn-hiàn. Iú-kuan tshiú-tsheh ê kòo-bé, ta̍k kuàn lóng ē-tàng tan-to̍k siū-tshut.

Bûn-hiàn tsu-sìn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Handbook of North American Indians / William C. Sturtevant, General Editor. Washington, DC : Smithsonian Institution: For sale by the U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents., 1978–.

Tē-2 kuàn: Tong-tāi siā-huē ê Indian jîn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bailey, Garrick A. (2008), Indians In Contemporary Society, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 577, ISBN 978-0160803888

 • Introduction. Garrick A. Bailey. Pages 1–9.

Bí-kok ê gī-tê

 • Indians in the Military. Pamela Bennett and Thom Holm. Pages 10–18.
 • Termination and Relocation. Larry W. Burt. Pages 19–27.
 • Indian Land Claims. Judith Royster. Pages 28–37.
 • Activism, 1950-1980. Vine Deloria, Jr. Pages 38–44.
 • Activism Since 1980. Robert Warrior. Pages 45–54.
 • The Federal-Tribe Relationship. Alex Tallchief Skibine. Pages 55–65.
 • The State-Tribe Relationship. Carole Goldberg. Pages 66–75.
 • Tribal Government in the United States. Sharon O'Brien. Pages 76–85.
 • The Bureau of Indian Affairs and Reservations. Angelique EagleWoman (Wambdi A. WasteWin). Pages 86–96.
 • Health and Health Issues in the United States. Jennie R. Joe. Pages 97–105.
 • Restoration of Terminated Tribes. George Roth. Pages 106-112.
 • Recognition. George Roth. Pages 113-128.
 • Tribal Sovereignty and Economic Development. Taylor Keen and Angelique EagleWoman (Wambdi A. WasteWin). Pages 129-139.
 • Alaska Native Corporations. Rosita Worl. Pages 140-147.
 • Gaming. Jessica R. Cattelino. Pages 148-156.

Canada ê gī-tê

 • Native Rights and the Constitution in Canada. John J. Borrows. Pages 157-165.
 • Native Rights Case Law. Kent McNeil. Pages 166-176.
 • Aboriginal Land Claims. Shin Imai. Pages 177-184.
 • Native Governments and Organizations. Yale D. Belanger. Pages 185-196.
 • The Evolution of Native Reserves. Yale D. Belanger, David R. Newhouse, and Heather Y. Shpuniarsky. Pages 197-207.
 • The Department of Indian Affairs and Northern Development. John F. Leslie. Pages 208-221.
 • Health and Health Care in Canada. James B. Waldram. Pages 222-230.
 • Aboriginal Economic Development. Carl Beal. Pages 231-245.
 • Nunavut. Kirt Ejesiak. Pages 246-251.
 • James Bay Cree. Colin H. Scott. Pages 252-260.
 • Nisga'a. Margaret Seguin Anderson. Pages 261-268.

Jîn-kháu hām tsíng-tso̍k ê gī-tê

 • United States Native Population. Russell Thornton. Pages 269-274.
 • The Freedmen. Circe Sturm and Kristy J. Feldhousen-Giles. Pages 275-284.
 • Native Populations of Canada. C. Vivian O'Donnell. Pages 285-293.
 • Métis. Joe Sawchuk. Pages 294-301.
 • Native American Identity in Law. Eva Marie Garroutte. Pages 302-307.

Siā-huē hām bûn-huà ê tsín-hing

 • Urban Communities. Joan Weibel-Orlando. Pages 308-316.
 • The Native American Church. Daniel C. Swan. Pages 317-326.
 • Powwows. Thomas W. Kavanagh. Pages 327-337.
 • Native Museums and Cultural Centers. Lisa J. Watt and Brian L. Laurie-Beaumont. Pages 338-350.
 • Languages and Language Programs. Leanne Hinton. Pages 351-364.
 • News Media. Dan Agent. Pages 365-372.
 • Theater. Hanay Geiogamah. Pages 373-380.
 • Film. Mark Anthony Rolo. Pages 381-391.
 • Literature. Kathryn W. Shanley. Pages 392-401.
 • Tribal Colleges and Universities. Wayne J. Stein. Pages 402-411.
 • Native American Studies Programs. Clara Sue Kidwell. Pages 412-420.
 • Lawyers and Law Programs. Rennard Strickland & M. Sharon Blackwell. Pages 421-426.
 • Repatriation. C. Timothy McKeown. Pages 427-437.
 • The Global Indigenous Movement. Ronald Niezen. Pages 438-445.

Tē-3 kuàn: Khuân-kíng, Khí-guân, hām Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ubelaker, Douglas H. (2006), Environment, Origins, and Population, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, pp. 1,146, ISBN 978-0160775116 

 • Introduction. Douglas H. Ubelaker. Pages 1–3.
 • Native Views of Origins. JoAllyn Archambault. Pages 4–15.

Kóo-Indian-jîn

 • Paleo-Indian: Introduction. Dennis Stanford. Pages 16–22.
 • Geoarcheology of the Plains, Southwest, and Great Lakes. Vance T. Holliday & Rolfe D. Mandel. Pages 23–46.
 • Geological Framework and Glaciation of the Western Area. Christopher L. Hill. Pages 47–60.
 • Climate and Biota of Western North America. Russell Wiliam Graham. Pages 61–66.
 • Geological Framework and Glaciation of the Central Area. Christopher L. Hill. Pages 67–80.
 • Geological Framework and Glaciation of the Eastern Area. Christopher L. Hill. Pages 81–98.
 • Climate and Biota of Eastern North America. Herbert E. Wright, Jr. Pages 99–109.
 • History of Research on the Paleo-Indian. David J. Meltzer. Pages 110-128.
 • Paleo-Indian: Far Northwest. E. James Dixon. Pages 129-147.
 • Paleo-Indian: Plains and Southwest. Bruce B. Huckell & W. James Judge. Pages 148-170.
 • Paleo-Indian: East. Bradley T. Lepper & Robert E. Funk. Pages 171-193.
 • Paleo-Indian: West. C. Melvin Aikens. Pages 194-207.
 • Late Pleistocene Faunal Extinctions. Donald K. Grayson. Pages 208-218.

Si̍t-bu̍t hām tōng-bu̍t tsu-guân1

 • Plant and Animal Resources: Introduction. Bruce D. Smith. Pages 219-221.
 • Arctic and Subarctic Plants. Alestine Andre, Amanda Karst, & Nancy J. Turner. Pages 222-235.
 • Arctic and Subarctic Animals. Christyann M. Darwent & Laura L. Smith. Pages 236-250.
 • Northwest Coast and Plateau Plants. Nancy J. Turner & Fiona Hamersley-Chambers. Pages 251-262.
 • Northwest Coast and Plateau Animals. Virginia L. Butler & Sarah K. Campbell. Pages 263-273.
 • California Plants. Robert L. Bettinger & Eric Wohlgemuth. Pages 274-283.
 • California Animals. William R. Hildebrandt & Kimberly Carpenter. Pages 284-291.
 • Southwest Plants. Karen R. Adams & Suzanne K. Fish. Pages 292-312.
 • Southwest Animals. Steven R. James. Pages 313-330.
 • Great Basin Plants. Catherine S. Fowler & David E. Rhode. Pages 331-350.
 • Great Basin Animals. Joel C. Janetski. Pages 351-364.
 • Plains Plants. Mary J. Adair. Pages 365-374.
 • Plains Animals. John R. Bozell, Carl R. Falk, & Eileen Johnson. Pages 375-387.
 • Southeast Plants. Kristen J. Gremillion. Pages 388-395.
 • Southeast Animals. Heather A. Lapham. Pages 396-404.
 • Northeast Plants. Gary W. Crawford. Pages 405-411.
 • Northeast Animals. Bonnie W. Styles. Pages 412-427.
 • Domestication of Plants in the East. C. Margaret Scarry & Richard A. Yarnell. Pages 428-436.
 • Introduction and Diffusion of Crops from Mexico. Gayle J. Fritz. Pages 437-446.
 • Tobacco. Volney H. Jones & Sandra L. Dunavan. Pages 447-451.
 • Dog. Lynn M. Snyder & Jennifer A. Leonard. Pages 452-462.
 • The Role of the Turkey in the Southwest. Natalie D. Munro. Pages 463-470.
 • Introduction and Adoption of Crops from Europe. Lee A. Newsom & Deborah Ann Trieu. Pages 471-484.
 • Introduction and Adoption of Animals from Europe. Barnet Pavao-Zuckerman & Elizabeth J. Reitz. Pages 485-491.

Kut-keh sing-bu̍t-ha̍k hām tsióng-kûn kui-bôo

 • Skeletal Biology and Population Size: Introduction. Douglas H. Ubelaker. Pages 492-496.
 • History of Craniometric Studies, The View in 1975. W.W. Howells. Pages 497-503.
 • History of Research in Skeletal Biology. Jane Buikstra. Pages 504-523.
 • Skeletal Biology: Arctic and Subarctic. Anne Keenleyside. Pages 524-531.
 • Skeletal Biology: Northwest Coast and Plateau. Jerome S. Cybulski. Pages 532-547.
 • Skeletal Biology: California. Phillip L. Walker. Pages 548-556.
 • Skeletal Biology: Southwest. Ann L.W. Stodder. Pages 557-580.
 • Skeletal Biology: Great Basin. Clark Spencer Larsen & Brian E. Hemphill. Pages 581-589.
 • Skeletal Biology: Northern Mexico and Texas. Lee Meadows Jantz, Nicholas P. Herrmann, Richard L. Jantz, & Douglas H. Ubelaker. Pages 590-594.
 • Skeletal Biology: Plains. Laura L. Scheiber. Pages 595-609.
 • Skeletal Biology: Southeast. Clark Spencer Larsen. Pages 610-621.
 • Skeletal Biology: Great Lakes Area. M. Anne Katzenberg. Pages 622-629.
 • Skeletal Biology: Northeast. George R. Milner & Jane Buikstra. Pages 630-639.
 • Population Inferences from Bone Chemistry. Margaret J. Schoeninger. Pages 640-644.
 • Dentition. G. Richard Scott & Christy G. Turner. Pages 645-660.
 • Paleopathology. Donald J. Ortner & Mary Lucas Powell. Pages 661-678.
 • Craniometric Affinities and Early Skeletal Evidence for Origins. Russell Nelson, Noriko Seguchi, & C. Loring Brace. Pages 679-684.
 • Environmental Influences on Skeletal Morphology. Christopher Ruff. Pages 685-693.
 • Population Size, Contact to Nadir. Douglas H. Ubelaker. Pages 694-701.
 • Population Size, Nadir to 2000. C. Matthew Snipp. Pages 702-710.

Jîn-luī sing-bu̍t-ha̍k

 • Human Biology: Introduction. Emőke J.E. Szathmáry. Pages 711-726.
 • Growth and Development. Lawrence M. Schell, Mia V. Gallo, & Francis E. Johnston. Pages 727-739.
 • Acclimatization and Adaptation: Responses to Cold. Michael A. Little and A.T. Steegman Jr. Pages 740-747.
 • Acclimatization and Adaptation: Responses to Heat. Joel M. Hanna and Donald M. Austin. Pages 748-753.
 • Albinism. Charles M. Woolf. Pages 754-761.
 • Blood Groups, Immunoglobulins, and Genetic Variation. Dennis H. O'Rourke. Pages 762-776.
 • Anthropometry. Richard L. Jantz. Pages 777-788.
 • Health and Disease. Kue Young. Pages 789-798.
 • Admixture. Jeffrey C. Long. Pages 799-807.
 • Dermatoglyphics. Robert J. Meier. Pages 808-816.
 • Mitochondrial DNA. D. Andrew Merriwether. Pages 817-830.
 • Y Chromosomes. Tatiana M. Karafet, Stephen L. Zegura, & Michael F. Hammer. Pages 831-839.
 • Ancient DNA. Anne C. Stone. Pages 840-847.

Tē-4 kuàn: Indian-jîn - Pe̍h-jîn kuan-hē ê Li̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Washburn, Wilcomb E. (1988), History of Indian-White Relations, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 852, ISBN 978-0160045837 

 • Introduction. Wilcomb E. Washburn. Pages 1–4.

Kok-ka tsìng-tshik

 • British Indian Policies to 1783. Wilbur R. Jacobs. Pages 5–12.
 • Dutch and Swedish Indian Policies. Francis Jennings. Pages 13–19.
 • French Indian Policies. Mason Wade. Pages 20–28.
 • United States Indian Policies, 1776-1815. Reginald Horsman. Pages 29–39.
 • United States Indian Policies, 1815-1860. Francis Paul Prucha. Pages 40–50.
 • United States Indian Policies, 1860-1900. William T. Hagan. Pages 51–65.
 • United States Indian Policies, 1900-1980. Lawrence C. Kelly. Pages 66–80.
 • Canadian Indian Policies. Robert J. Surtees. Pages 81–95.
 • Spanish Indian Policies. Charles Gibson. Pages 96–102.
 • Mexican Indian Policies. Edward H. Spicer. Pages 103-109.
 • Danish Greenland Policies. Finn Gad. Pages 110-118.
 • Russian and Soviet Eskimo Indian Policies. Richard A. Pierce. Pages 119-127.

Kun-sū tsîng-hóng

 • Colonial Indian Wars. Douglas E. Leach. Pages 128-143.
 • Indian-United States Military Situation, 1775-1848. John K. Mahon. Pages 144-162.
 • Indian-United States Military Situation, 1848-1891. Robert M. Utley. Pages 163-184.

Tsìng-tī kuan-hē

 • British Colonial Indian Treaties. Dorothy V. Jones. Pages 185-194.
 • United States Indian Treaties and Agreements. Robert M. Kvasnicka. Pages 195-201.
 • Canadian Indian Treaties. Robert J. Surtees. Pages 202-210.
 • Indian Land Transfers. Arrell M. Gibson. Pages 211-229.
 • The Legal Status of American Indians. Lawrence R. Baca. Pages 230-237.
 • Presents and Delegations. Francis Paul Prucha. Pages 238-244.
 • Colonial Government Agencies. Yasuhide Kawashima. Pages 245-254.
 • Nineteenth-Century United States Government Agencies. Donald J. Berthrong. Pages 255-263.
 • Twentieth-century United States Government Agencies. Philleo Nash. Pages 264-275.
 • Government Indian Agencies in Canada. Douglas Sanders. Pages 276-283.
 • American Indian Education. Margaret Connell Szasz & Carmelita S. Ryan. Pages 284-300.
 • Indian Rights Movement Until 1887. Robert W. Mardock. Pages 301-304.
 • Indian Rights Movement, 1887-1973. Hazel Whitman Hertzberg. Pages 305-323.

King-tsè kuan-hē

 • The Fur Trade in the Colonial Northeast. William J. Eccles. Pages 324-334.
 • The Hudson's Bay Company and Native People. Arthur J. Ray. Pages 335-350.
 • Indian Trade in the Trans-Mississippi West to 1870. William R. Swagerty. Pages 351-374.
 • The Maritime Trade of the North Pacific Coast. James R. Gibson. Pages 375-390.
 • Economic Relations in the Southeast Until 1783. Daniel H. Usner, Jr. Pages 391-395.
 • Trade Goods. E.S. Lohse. Pages 396-403.
 • Indian Servitude in the Northeast. Yasuhide Kawashima. Pages 404-406.
 • Indian Servitude in the Southeast. Peter H. Wood. Pages 407-409.
 • Indian Servitude in the Southwest. Albert H Schroeder & Omer C. Stewart. Pages 410-413.
 • Indian Servitude in California. Robert F. Heizer. Pages 414-416.
 • Ecological Change and Indian-White Relations. William Cronon & Richard White. Pages 417-429.

Tsong-kàu kuan-hē

 • Protestant Churches and the Indians. R. Pierce Beaver. Pages 430-458.
 • Mormon Missions to the Indians. John A. Price. Pages 459-463.
 • Roman Catholic Missions in New France. Lucien Campeau. Pages 464-471.
 • Roman Catholic Missions in California and the Southwest. Sherburne F. Cook & Cesare R. Marino. Pages 472-480.
 • Roman Catholic Missions in the Southeast and the Northeast. Clifford M. Lewis. Pages 481-493.
 • Roman Catholic Missions in the Northwest. Robert I. Burns. Pages 494-500.
 • Roman Catholic Missions in the Arctic. Louis-Jacques Dorais & Bernard Saladin d'Anglure. Pages 501-505.
 • The Russian Orthodox Church in Alaska. Sergei Kan. Pages 506-521.

Kài-liām kuan-hē

 • White Conceptions of Indians. Robert F. Berkhofer, Jr. Pages 522-547.
 • Relations Between Indians and Anthropologists. Nancy O. Lurie. Pages 548-556.
 • The Indian Hobbyist Movement in North America. William K. Powers. Pages 557-561.
 • The Indian Hobbyist Movement in Europe. Colin F. Taylor. Pages 562-569.
 • Indians and the Counterculture, 1960s–1970s. Stewart Brand. Pages 570-572.
 • The Indian in Literature in English. Leslie A. Fiedler. Pages 573-581.
 • The Indian in Non-English Literature. Christian F. Feest. Pages 582-586.
 • The Indian in Popular American Culture. Rayna D. Green. Pages 587-606.
 • The Indian in the Movies. Michael T. Marsden and Jack G. Nachbar. Pages 607-616.

Tē-5 kuàn: Pak-ki̍k tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Damas, David (1984), Arctic, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 845, ISBN 978-0160045806 

 • Introduction. David Damas. Pages 1–7.
 • History of Research Before 1945. Henry B. Collins. Pages 8–16.
 • History of Archeology After 1945. Elmer Harp, Jr. Pages 17–22.
 • History of Ethnology After 1945. Charles C. Hughes. Pages 23–26.
 • Physical Environment. John K. Stager & Robert J. McSkimming. Pages 27–35.
 • Arctic Ecosystems. Milton M.R. Freeman. Pages 36–48.
 • Eskimo and Aleut Languages. Anthony C. Woodbury. Pages 49–63.
 • Human Biology of the Arctic. Emőke J.E. Szathmary. Pages 64–71.
 • Prehistory: Summary. Don E. Dumond. Pages 72–79.

Se pak-ki̍k tē-khu

 • Prehistory of North Alaska. Douglas D. Anderson. Pages 80–93.
 • Prehistory of the Bering Sea Region. Don E. Dumond. Pages 94–105.
 • Prehistory of the Asian Eskimo Zone. Robert E. Ackerman. Pages 106-118.
 • Prehistory of the Aleutian Region. Allen P. McCartney. Pages 119-135.
 • Prehistory of the Pacific Eskimo Region. Donald W. Clark. Pages 136-148.
 • Exploration and Contact History of Western Alaska. James W. VanStone. Pages 149-160.
 • Aleut. Margaret Lantis. Pages 161-184.
 • Pacific Eskimo: Historical Ethnography. Donald W. Clark. Pages 185-197.
 • Contemporary Pacific Eskimo. Nancy Yaw Davis. Pages 198-204.
 • Southwest Alaska Eskimo: Introduction. James W. VanStone. Pages 205-208.
 • Nunivak Eskimo. Margaret Lantis. Pages 209-223.
 • Mainland Southwest Alaska Eskimo. James W. VanStone. Pages 224-242.
 • Asiatic Eskimo: Introduction. Charles C. Hughes. Pages 243-246.
 • Siberian Eskimo. Charles C. Hughes. Pages 247-261.
 • Saint Lawrence Island Eskimo. Charles C. Hughes. Pages 262-277.
 • North Alaska Eskimo: Introduction. Robert F. Spencer. Pages 278-284.
 • Bering Strait Eskimo. Dorothy Jean Ray. Pages 285-302.
 • Kotzebue Sound Eskimo. Ernest S. Burch, Jr. Pages 303-319.
 • North Alaska Coast Eskimo. Robert F. Spencer. Pages 320-337.
 • Interior North Alaska Eskimo. Edwin S. Hall. Pages 338-346.
 • Mackenzie Delta Eskimo. Derek G. Smith. Pages 347-358.

Canada pak-ki̍k tē-khu

 • Pre-Dorset and Dorset Prehistory of Canada. Moreau S. Maxwell. Pages 359-368.
 • Thule Prehistory of Canada. Robert McGhee. Pages 369-376.
 • Exploration and History of the Canadian Arctic. L.H. Neatby. Pages 377-390.
 • Central Eskimo: Introduction. David Damas. Pages 391-396.
 • Copper Eskimo. David Damas. Pages 397-414.
 • Netsilik. Asen Balikci. Pages 415-430.
 • Iglulik. Guy Mary-Rousselière. Pages 431-446.
 • Caribou Eskimo. Eugene Y. Arima. Pages 447-462.
 • Baffinland Eskimo. William B. Kemp. Pages 463-475.
 • Inuit of Quebec. Bernard Saladin d'Anglure. Pages 476-507.
 • Historical Ethnography of the Labrador Coast. J. Garth Taylor. Pages 508-521.

Greenland tē-khu

 • Greenland Eskimo: Introduction. Helge Kleivan. Pages 522-527.
 • Paleo-Eskimo Cultures of Greenland. William W. Fitzhugh. Pages 528-539.
 • Neo-Eskimo Prehistory of Greenland. Richard H. Jordan. Pages 540-548.
 • History of Norse Greenland. Inge Kleivan. Pages 549-555.
 • History of Colonial Greenland. Finn Gad. Pages 556-576.
 • Polar Eskimo. Rolf Gilberg. Pages 577-594.
 • West Greenland Before 1950. Inge Kleivan. Pages 595-621.
 • East Greenland Before 1950. Robert Petersen. Pages 622-639.
 • Greenlandic Written Literature. Robert Petersen. Pages 640-645.

Tī 1950-1980 kî-kan

 • Alaska Eskimo Modernization. Norman A. Chance. Pages 646-656.
 • The Land Claims Era in Alaska. Ernest S. Burch. Jr. Pages 657-661.
 • Contemporary Canadian Inuit. Frank G. Vallee, Derek G. Smith, & Joseph D. Cooper. Pages 662-675.
 • The Grise Fiord Project. Milton M.R. Freeman. Pages 676-682.
 • Contemporary Inuit of Quebec. Bernard Saladin d'Anglure. Pages 683-688.
 • Coastal Northern Labrador After 1950. Anne Brantenberg & Terje Brantenberg. Pages 689-699.
 • Contemporary Greenlanders. Helge Kleivan. Pages 700-717.
 • East Greenland After 1950. Robert Petersen. Pages 718-723.
 • The Pan-Eskimo Movement. Robert Petersen. Pages 724-728.

Tē-6 kuàn: A-pak-ki̍k tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Helm, June (1981), Subarctic, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 853, ISBN 978-0160045783 

 • Introduction. June Helm. Pages 1–4.
 • General Environment. James S. Gardner. Pages 5–14.
 • Major Fauna in the Traditional Economy. Beryl C. Gillespie. Pages 15–18.
 • History of Ethnological Research in the Subarctic Shield and Mackenzie Borderlands. Edward S. Rogers. Pages 19–29.
 • History of Archeological Research in the Subarctic Shield and Mackenzie Valley. Jacques Cinq-Mars & Charles A. Martijn. Pages 30–34.
 • History of Research in the Subarctic Cordillera. Catharine McClellan. Pages 35–42.
 • History of Research in Subarctic Alaska. Nancy Yaw Davis. Pages 43–48.
 • Museum and Archival Resources for Subarctic Alaska. James W. VanStone. Pages 49–51.
 • Subarctic Algonquian Languages. Richard A. Rhodes & Evelyn M. Todd. Pages 52–66.
 • Northern Athapaskan Languages. Michael E. Krauss & Victor K. Golla. Pages 67–85.
 • Prehistory of the Canadian Shield. James V. Wright. Pages 86–96.
 • Prehistory of the Great Slave Lake and Great Bear Lake Region. William C. Noble. Pages 97–106.
 • Prehistory of the Western Subarctic. Donald W. Clark. Pages 107-129.

A-pak-ki̍k tē-tun hām Mackenzie bô-tsú-tē

 • Environment and Culture in the Shield and Mackenzie Borderlands. Edward S. Rogers & James G.E. Smith. Pages 130-146.
 • Intercultural Relations and Cultural Change in the Shield and Mackenzie Borderlands. June Helm, Edward S. Rogers, & James G.E. Smith. Pages 146-157.
 • Territorial Groups Before 1821: Cree and Ojibwa. Charles A. Bishop. Pages 158-160.
 • Territorial Groups Before 1821: Athapaskans of the Shield and the Mackenzie Drainage. Beryl C. Gillespie. Pages 161-168.
 • Montagnais-Naskapi. Edward S. Rogers & Eleanor Leacock. Pages 169-189.
 • Seventeenth-Century Montagnais Social Relations and Values. Eleanor Leacock. Pages 190-195.
 • East Main Cree. Richard J. Preston. Pages 196-207.
 • Attikamek (Tête de Boule). Gérard E. McNulty & Louis Gilbert. Pages 208-216.
 • West Main Cree. John J. Honigmann. Pages 217-230.
 • Northern Ojibwa. Edward S. Rogers & J. Garth Taylor. Pages 231-243.
 • Saulteaux of Lake Winnipeg. Jack H. Steinbring. Pages 244-255.
 • Western Woods Cree. James G.E. Smith. Pages 256-270.
 • Chipewyan. James G.E. Smith. Pages 271-284.
 • Yellowknife. Beryl C. Gillespie. Pages 285-290.
 • Dogrib. June Helm. Pages 291-309.
 • Bearlake Indians. Beryl C. Gillespie. Pages 310-313.
 • Hare. Joel S. Savishinsky & Hiroko Sue Hara. Pages 314-325.
 • Mountain Indians. Beryl C. Gillespie. Pages 326-337.
 • Slavey. Michael I. Asch. Pages 338-349.
 • Beaver. Robin Ridington. Pages 350-360.
 • Subarctic Métis. Richard Slobodin. Pages 361-371.

A-pak-ki̍k suann-be̍h

 • Environment and Culture in the Cordillera. Catharine McClellan & Glenda Denniston. Pages 372-386.
 • Intercultural Relations and Cultural Change in the Cordillera. Catharine McClellan. Pages 387-401.
 • Chilcotin. Robert B. Lane. Pages 402-412.
 • Carrier. Margaret L. Tobey. Pages 413-432.
 • Sekani. Glenda Denniston. Pages 433-441.
 • Kaska. John J. Honigmann. Pages 442-450.
 • Nahani. Beryl C. Gillespie. Pages 451-453.
 • Tsetsaut. Wilson Duff. Pages 454-457.
 • Tahltan. Bruce B. MacLachlan. Pages 458-468.
 • Inland Tlingit. Catharine McClellan. Pages 469-480.
 • Tagish. Catharine McClellan. Pages 481-492.
 • Tutchone. Catharine McClellan. Pages 493-505.
 • Han. John R. Crow & Philip R. Obley. Pages 506-513.
 • Kutchin. Richard Slobodin. Pages 514-532.

Alaska kuân-phiânn

 • Environment and Culture in the Alaska Plateau. Edward H. Hosley. Pages 533-545.
 • Intercultural Relations and Cultural Change in the Alaska Plateau. Edward H. Hosley. Pages 546-555.
 • Territorial Groups of West-Central Alaska Before 1898. James W. VanStone and Ives Goddard. Pages 556-561.
 • Tanana. Robert A. McKennan. Pages 562-576.
 • Upper Tanana River Potlatch. Marie-Françoise Guédon. Pages 577-581.
 • Koyukon. A. McFadyen Clark. Pages 582-601.
 • Ingalik. Jeanne H. Snow. Pages 602-617.
 • Kolchan. Edward H. Hosley. Pages 618-622.

Alaska suann-be̍h ê lâm-pîng

 • Tanaina. Joan B. Townsend. Pages 623-640.
 • Ahtna. Frederica de Laguna & Catharine McClellan. Pages 641-663.

Thóo-senn-á tīng-ku-t

 • Native Settlements: Introduction. June Helm. Pages 664-665.
 • Davis Inlet, Labrador. Georg Henriksen. Pages 666-672.
 • Great Whale River, Quebec. W.K. Barger. Pages 673-682.
 • Fort Resolution, Northwest Territories. David M. Smith. Pages 683-693.
 • Old Crow, Yukon Territory. Ann Welsh Acheson. Pages 694-703.
 • Minto, Alaska. Wallace M. Olson. Pages 704-711.

Tsuan-tê

 • Modern Subarctic Indians and Métis. John J. Honigmann. Pages 712-717.
 • Expressive Aspects of Subarctic Indian Culture. John J. Honigmann. Pages 718-738.

Tē-7 kuàn: Sai-pak hái-huānn tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Suttles, Wayne (1990), Northwest Coast, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 793, ISBN 978-0160203909 

 • Introduction. Wayne Suttles. Pages 1–15.
 • Environment. Wayne Suttles. Pages 16–29.
 • Languages. Laurence C. Thompson & M. Dale Kinkade. Pages 30–51.
 • Human Biology. Jerome S. Cybulski. Pages 52–59.
 • Cultural Antecedents. Roy L. Carlson. Pages 60–69.

Gián-kiú ê li̍k-sú

 • History of Research: Early Sources. Wayne Suttles. Pages 70–72.
 • History of Research in Ethnology. Wayne Suttles & Aldona C. Jonaitis. Pages 73–87.
 • History of Research: Museum Collections. E.S. Lohse & Frances Sundt. Pages 88–97.
 • History of Research in Linguistics. M. Dale Kinkade. Pages 98–106.
 • History of Research in Archeology. Roy L. Carlson. Pages 107-115.
 • History of Research in Physical Anthropology. Jerome S. Cybulski. Pages 116-118.

Tsiap-sio̍k ê li̍k-sú

 • History of the Early Period. Douglas Cole & David Darling. Pages 119-134.
 • Demographic History, 1774-1874. Robert T. Boyd. Pages 135-148.
 • History of Southeastern Alaska Since 1867. Rosita Worl. Pages 149-158.
 • History of Coastal British Columbia Since 1849. J.E. Michael Kew. Pages 159-168.
 • History of Western Washington Since 1846. Cesare Marino. Pages 169-179.
 • History of Western Oregon Since 1846. Stephen Dow Beckham. Pages 180-188.

Jîn-bîn

 • Eyak. Frederica De Laguna. Pages 189-196.
 • Prehistory of Southeastern Alaska. Stanley D. Davis. Pages 197-202.
 • Tlingit. Frederica De Laguna. Pages 203-228.
 • Prehistory of the Northern Coast of British Columbia. Knut R. Fladmark, Kenneth M. Ames, & Patricia D. Sutherland. Pages 229-239.
 • Haida: Traditional Culture. Margaret B. Blackman. Pages 240-260.
 • Haida Since 1960. Mary Lee Stearns. Pages 261-266.
 • Tsimshian Peoples: Southern Tsimshian, Coast Tsimshian, Nishga, and Gitksan. Marjorie M. Halpin & Margaret Seguin. Pages 267-284.
 • Tsimshian of British Columbia Since 1900. Gordon B. Inglis, Douglas R. Hudson, Barbara K. Rigsby, & Bruce Rigsby. Pages 285-293.
 • Tsimshian of Metlakatla, Alaska. John A. Dunn & Arnold Booth. Pages 294-297.
 • Prehistory of the Central Coast of British Columbia. Philip M. Hobler. Pages 298-305.
 • Haisla. Charles Hamori-Torok. Pages 306-311.
 • Haihais, Bella Bella, and Oowekeeno. Susanne F. Hilton. Pages 312-322.
 • Bella Coola. Dorothy I.D. Kennedy & Randall T. Bouchard. Pages 323-339.
 • Prehistory of the Coasts of Southern British Columbia and Northern Washington. Donald Mitchell. Pages 340-358.
 • Kwakiutl: Traditional Culture. Helen Codere. Pages 359-377.
 • Kwakiutl: Winter Ceremonies. Bill Holm. Pages 378-386.
 • Kwakiutl Since 1980. Gloria Cranmer Webster. Pages 387-390.
 • Nootkans of Vancouver Island. Eugene Arima & John Dewhirst. Pages 391-411.
 • Prehistory of the Ocean Coast of Washington. Gary Wessen. Pages 412-421.
 • Makah. Ann M. Renker & Erna Gunther. Pages 422-430.
 • Quileute. James V. Powell. Pages 431-437.
 • Chemakum. William W. Elmendorf. Pages 438-440.
 • Northern Coast Salish. Dorothy I.D. Kennedy & Randall T. Bouchard. Pages 441-452.
 • Central Coast Salish. Wayne Suttles. Pages 453-475.
 • Central and Southern Coast Salish Ceremonies Since 1900. J.E. Michael Kew. Pages 476-480.
 • Prehistory of the Puget Sound Region. Charles M. Nelson. Pages 481-484.
 • Southern Coast Salish. Wayne Suttles & Barbara Lane. Pages 485-502.
 • Southwestern Coast Salish. Yvonne Hajda. Pages 503-517.
 • Prehistory of the Lower Columbia and Willamette Valley. Richard M. Pettigrew. Pages 518-529.
 • Kwalhioqua and Clatskanie. Michael E. Krauss. Pages 530-532.
 • Chinookans of the Lower Columbia. Michael Silverstein. Pages 533-546.
 • Kalapuyans. Henry B. Zenk. Pages 547-553.
 • Prehistory of the Oregon Coast. Richard E. Ross. Pages 554-559.
 • Tillamook. William R. Seaburg & Jay Miller. Pages 560-567.
 • Alseans. Henry B. Zenk. Pages 568-571.
 • Siuslawans and Coosans. Henry B. Zenk. Pages 572-579.
 • Athapaskans of Southwestern Oregon. Jay Miller & William R. Seaburg. Pages 580-588.
 • Takelma. Daythal L. Kendall. Pages 589-592.

Tsuan-tê

 • Mythology. Dell Hymes. Pages 593-601.
 • Art. Bill Holm. Pages 602-632.
 • The Indian Shaker Church. Pamela T. Amoss. Pages 633-639.

Tē-8 kuàn: California tsiu tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Heizer, Robert F. (1978), California, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 816, ISBN 978-0160045745 

 • Introduction. Rebert F. Heizer. Pages 1–5.
 • History of Research. Robert F. Heizer. Pages 6–15.
 • Environmental Background. Martin A Baumhoff. Pages 16–24.
 • Post-Pleistocene Archeology, 9000 to 2000 B.C. William J. Wallace. Pages 25–36.
 • Development of Regional Prehistoric Cultures. Albert B. Elsasser. Pages 37–57.
 • Protohistoric and Historic Archeology. Chester King. Pages 58–68.
 • Indian-Euro-American Interaction: Archeological Evidence from non-Indian Sites. Robert L. Schuyler. Pages 69–79.
 • Native Languages of California. William F. Shipley. Pages 80–90.
 • Historical Demography. Sherburne F. Cook. Pages 91–98.
 • The Impact of Euro-American Exploration and Settlement. Edward D. Castillo. Pages 99–127.
 • Tolowa. Richard A. Gould. Pages 128-136.
 • Yurok. Arnold R. Pilling. Pages 137-154.
 • Wiyot. Albert B. Elsasser. Pages 155-163.
 • Hupa, Chilula, and Whilkut. William J. Wallace. Pages 164-179.
 • Karok. William Bright. Pages 180-189.
 • Mattole, Nongatl, Sinkyone, Lassik, and Wailaki. Albert B. Elsasser. Pages 190-204.
 • Chimariko. Shirley Silver. Pages 205-210.
 • Shastan Peoples. Shirley Silver. Pages 211-224.
 • Achumawi. D.L. Olmsted & Omer C. Stewart. Pages 225-235.
 • Atsugewi. T.R. Garth. Pages 236-243.
 • Cahto. James E. Myers. Pages 244-248.
 • Yuki, Huchnom, and Coast Yuki. Virginia P. Miller. Pages 249-255.
 • Wappo. Jesse O. Sawyer. Pages 256-263.
 • Lake Miwok. Catherine A. Callaghan. Pages 264-273.
 • Pomo: Introduction. Sally McLendon & Robert L. Oswalt. Pages 274-288.
 • Western Pomo and Northeastern Pomo. Lowell John Bean & Dorothea Theodoratus. Pages 289-305.
 • Eastern Pomo and Southeastern Pomo. Sally McLendon & Michael J. Lowy. Pages 306-323.
 • Wintu. Frank R. LaPena. Pages 324-340.
 • Nomlaki. Walter Goldschmidt. Pages 341-349.
 • Patwin. Patti J. Johnson. Pages 350-360.
 • Yana. Jerald Jay Johnson. Pages 361-369.
 • Maidu and Konkow. Francis A. Riddell. Pages 370-386.
 • Nisenan. Norman L. Wilson & Arlean H. Towne. Pages 387-397.
 • Eastern Miwok. Richard Levy. Pages 398-413.
 • Coast Miwok. Isabel Kelly. Pages 414-425.
 • Monache. Robert F.G. Spier. Pages 426-436.
 • Tubatulabal. Charles R. Smith. Pages 437-445.
 • Yokuts: Introduction. Michael Silverstein. Pages 446-447.
 • Southern Valley Yokuts. William J. Wallace. Pages 448-461.
 • Northern Valley Yokuts. William J. Wallace. Pages 462-470.
 • Foothill Yokuts. Robert F.G. Spier. Pages 471-484.
 • Costanoan. Richard Levy. Pages 485-495.
 • Esselen. Thomas Roy Hester. Pages 496-499.
 • Salinan. Thomas Roy Hester. Pages 500-504.
 • Chumash: Introduction. Campbell Grant. Pages 505-508.
 • Eastern Coastal Chumash. Campbell Grant. Pages 509-519.
 • Obispeño and Purisimeño Chumash. Roberts S. Greenwood. Pages 520-523.
 • Island Chumash. Campbell Grant. Pages 524-529.
 • Interior Chumash. Campbell Grant. Pages 530-534.
 • Tataviam. Chester King & Thomas C. Blackburn. Pages 535-537.
 • Gabrielino. Lowell John Bean & Charles R. Smith. Pages 538-549.
 • Luiseño. Lowell John Bean & Florence C. Shipek. Pages 550-563.
 • Kitanemuk. Thomas C. Blackburn & Lowell John Bean. Pages 564-569.
 • Serrano. Lowell John Bean & Charles R. Smith. Pages 570-574.
 • Cahuilla. Lowell John Bean. Pages 575-587.
 • Cupeño. Lowell John Bean & Charles R. Smith. Pages 588-591.
 • Tipai and Ipai. Katharine Luomala. Pages 592-609.
 • History of Southern California Mission Indians. Florence C. Shipek. Pages 610-618.
 • Prehistoric Rock Art. C. William Clewlow, Jr. Pages 619-625.
 • Basketry. Albert B. Elsasser. Pages 626-641.
 • Music and Musical Instruments. William J. Wallace. Pages 642-648.
 • Natural Forces and Native World View. Robert F. Heizer. Pages 649-653.
 • Mythology: Regional Patterns and History of Research. Robert F. Heizer. Pages 654-657.
 • Comparative Literature. William J. Wallace. Pages 658-661.
 • Cults and Their Transformations. Lowell John Bean & Sylvia Brakke Vane. Pages 662-672.
 • Social Organization. Lowell John Bean. Pages 673-682.
 • Sexual Status and Role Differences. Edith Wallace. Pages 683-689.
 • Trade and Trails. Robert F. Heizer. Pages 690-693.
 • Intergroup Conflict. Thomas McCorkle. Pages 694-700.
 • Treaties. Robert F. Heizer. Pages 701-704.
 • Litigation and its Effects. Omer C. Stewart. Pages 705-712.
 • Twentieth-Century Secular Movements. Edward D. Castillo. Pages 713-718.

Tē-9 kuàn: Se-lâm tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ortiz, Alfonso (1979), Southwest, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 701, ISBN 978-0160045776, OCLC 26140053 

Tē-9 kuàn hâm-kái se-lâm tē-khu ê Pueblo pōo-lo̍k. Tē-10 kuàn hâm-kài se-lâm tē-khu ê hui-Pueblo pōo-lo̍k.

 • Introduction. Alfonso Ortiz. Pages 1–4.
 • History of Archeological Research. Albert H. Schroeder. Pages 5–13.
 • History of Ethnological Research. Keith H. Basso. Pages 14–21.
 • Prehistory: Introduction. Richard B. Woodbury. Pages 22–30.
 • Post-Pleistocene Archeology, 7000-2000 B.C. Cynthis Irwin-Williams Pages 31–42.
 • Agricultural Beginnings, 2000 B.C.-A.D. 500. Richard B. Woodbury & Ezra B.W. Zubrow. Pages 43–60.
 • Prehistory: Mogollon. Paul S. Martin. Pages 61–74.
 • Prehistory: Hohokam. George J. Gumerman & Emil W. Haury. Pages 75–90.
 • Prehistory: O'otam. Charles C. Di Peso. Pages 91–99.
 • Prehistory: Hakataya. Albert H. Schroeder. Pages 100-107.
 • Prehistory: Western Anasazi. Fred Plog. Pages 108-130.
 • Prehistory: Eastern Anasazi. Linda S. Cordell. Pages 131-151.
 • Prehistory: Souther Periphery. Charles C. Di Peso. Pages 152-161.
 • Southern Athapaskan Archeology. Joseph H. Gunnerson. Pages 162-169.
 • Historical Linguistics and Archeology. Kenneth Hale & David Harris. Pages 170-177.
 • History of Pueblo-Spanish Relations to 1821. Marc Simmons. Pages 178-193.
 • The Pueblo Revolt. Joe S. Sando. Pages 194-197.
 • Genizaros. Fray Angelico Chavez. Pages 198-200.
 • Relations of the Southwest with the Plains and Great Basin. Charles H. Lange. Pages 201-205.
 • History of the Pueblos Since 1821. Marc Simmons. Pages 206-223.
 • Pueblos: Introduction. Fred Eggan. Pages 224-235.
 • Pueblos Abandoned in Historic Times. Albert H. Schroeder. Pages 236-254.
 • Taos Pueblo. John J. Bodine. Pages 255-267.
 • Picuris Pueblo. Donald N. Brown. Pages 268-277.
 • San Juan Pueblo. Alfonso Ortiz. Pages 278-295.
 • Santa Clara Pueblo. Nancy S. Arnon & W.W. Hill. Pages 296-307.
 • San Ildefonso Pueblo. Sandra A. Edelman. Pages 308-316.
 • Nambe Pueblo. Randall H. Speirs. Pages 317-323.
 • Pojoaque Pueblo. Marjorie F. Lambert. Pages 324-329.
 • Tesuque Pueblo. Sandra A. Edelman & Alfonso Ortiz. Pages 330-335.
 • Tigua Pueblo. Nicholas P. Houser. Pages 336-342.
 • Sandia Pueblo. Elizabeth A. Brandt. Pages 343-350.
 • Isleta Pueblo. Florence Hawley Ellis. Pages 351-365.
 • Cochiti Pueblo. Charles H. Lange. Pages 366-378.
 • Santo Domingo Pueblo. Charles H. Lange. Pages 379-389.
 • San Felipe Pueblo. Pauline Turner Strong. Pages 390-397.
 • Santa Ana Pueblo. Pauline Turner Strong. Pages 398-406.
 • Zia Pueblo. E. Adamson Hoebel. Pages 407-417.
 • Jemez Pueblo. Joe S. Sando. Pages 418-429.
 • Pecos Pueblo. Albert H. Schroeder. Pages 430-437.
 • Laguna Pueblo. Florence Hawley Ellis. Pages 438-449.
 • Acoma Pueblo. Velma Garcia-Mason. Pages 450-466.
 • Zuni Prehistory and History to 1850. Richard B. Woodbury. Pages 467-473.
 • Zuni HIstory, 1850-1970. Fred Eggan & T.N. Pandey. Pages 474-481.
 • Zuni Social and Political Organization. Edmund J. Ladd. Pages 482-491.
 • Zuni Economy. Edmund J. Ladd. Pages 492-498.
 • Zuni Religion and World View. Dennis Tedlock. Pages 499-508.
 • Zuni Semantic Categories. Willard Walker. Pages 509-513.
 • Hopi Prehistory and History to 1850. J.O. Brew. Pages 514-523.
 • Hopi History, 1850-1940. Frederick J. Dockstader. Pages 524-532.
 • Hopi History, 1940-1970. Richard O. Clemmer. Pages 533-538.
 • Hopi Social Organization. John C. Connelly. Pages 539-553.
 • Hopi Economy and Subsistence. Edward A. Kennard. Pages 554-563.
 • Hopi Ceremonial Organization. Ariette Frigout. Pages 564-576.
 • Hopi World View. Louis A. Hieb. Pages 577-580.
 • Hopi Semantics. C.F. Voegelin, F.H. Voegelin, LaVerne Masayesva Jeanne. Pages 581-586.
 • Hopi-Tewa. Michael B. Stanislawski. Pages 587-602.
 • Pueblo Fine Arts. J.J. Brody. Pages 603-608.
 • The Pueblo Mythological Triangle: Poseyemu, Montezuma, and Jesus in the Pueblos. Richard J. Parmentier. Pages 609-622.

Tē-10 kuàn: Se-lâm tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ortiz, Alfonso (1983), Southwest, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 884, ISBN 978-0160045790 

Tē-10 kuàn hâm-kài se-lâm tē-khu ê hui-Pueblo pōo-lo̍k. Tē-9 kuàn hâm-kái se-lâm tē-khu ê Pueblo pōo-lo̍k.

 • Yuman: Introduction. Kenneth M. Stewart. Pages 1–4.
 • Yuman Languages. Martha B. Kendall. Pages 4–12.
 • Havasupai. Douglas W. Schwartz. Pages 13–24.
 • Walapai. Thomas R. McGuire. Pages 25–37.
 • Yavapai. Sigrid Khera & Patricia S. Mariella. Pages 38–54.
 • Mohave. Kenneth M. Stewart. Pages 55–70.
 • Maricopa. Henry O. Harwell & Marsha C.S. Kelly. Pages 71–85.
 • Quechan. Robert L. Bee. Pages 86–98.
 • Cocopa. Anita Alvarez de Williams. Pages 99–112.
 • Uto-Aztecan Languages. Wick R. Miller. Pages 113-124.
 • Pima and Papago: Introduction. Bernard L. Fontana. Pages 125-136.
 • History of the Papago. Bernard L. Fontana. Pages 137-148.
 • History of the Pima. Paul H. Ezell. Pages 149-160.
 • Pima and Papago Ecological Adaptations. Robert A. Hackenberg. Pages 161-177.
 • Pima and Papago Social Organization. Donald M. Bahr. Pages 178-192.
 • Pima and Papago Medicine and Philosophy. Donal M. Bahr. Pages 193-200.
 • Papago Semantics. Madeleine Mathiot. Pages 201-211.
 • Contemporary Pima. Sally Giff Pablo. Pages 212-216.
 • Lower Pima. Timothy Dunnigan. Pages 217-229.
 • Seri. Thomas Bowen. Pages 230-249.
 • Yaqui. Edward H. Spicer. Pages 250-263.
 • Mayo. N. Ross Crumrine. Pages 264-275.
 • Tarahumara. Campbell W. Pennington. Pages 276-289.
 • Tarahumara Social Organization, Political Organization, and Religion. William L. Merrill. Pages 290-305.
 • Northern Tepehuan. Campbell W. Pennington. Pages 306-314.
 • Southern Periphery: West. Thomas Hinton. Pages 315-328.
 • Southern Periphery: East. William B. Griffen. Pages 329-342.
 • Coahuiltecans and Their Neighbors. T.N. Campbell. Pages 343-358.
 • Karankawa. William W. Newcomb, Jr. Pages 359-367.
 • The Apachean Culture Pattern and Its Origins. Morris E. Opler. Pages 368-392.
 • Apachean Languages. Robert W. Young. Pages 393-400.
 • Chiricahua Apache. Morris E. Opler. Pages 401-418.
 • Mescalero Apache. Morris E. Opler. Pages 419-439.
 • Jicarilla Apache. Veronica E. Tiller. Pages 440-461.
 • Western Apache. Keith H. Basso. Pages 462-488.
 • Navajo Prehistory and History to 1850. David M. Brugge. Pages 489-501.
 • Navajo Views of Their Origin. Sam D. Gill. Pages 502-505.
 • Navajo History, 1850-1923. Robert Roessel. Pages 506-523.
 • Navajo Social Organization. Gary Witherspoon. Pages 524-535.
 • Navajo Ceremonial System. Leland C. Wyman. Pages 536-557.
 • Peyote Religion Among the Navajo. David F. Aberle. Pages 558-569.
 • Language and Reality in Navajo World View. Gary Witherspon. Pages 570-578.
 • A Taxonomic View of the Traditional Navajo Universe. Oswald Werner, Allen Manning, and Kenneth Yazzie Begishe. Pages 579-591.
 • Navajo Arts and Crafts. Ruth Roessel. Pages 592-604.
 • Navajo Music. David P. McAllester & Douglas F. Mitchell. Pages 605-623.
 • Development of Navajo Tribal Government. Mary Shepardson. Pages 624-635.
 • The Emerging Navajo Nation. Peter Iverson. Pages 636-640.
 • Navajo Economic Development. David F. Aberle. Pages 641-658.
 • Navajo Education. Gloria J. Emerson. Pages 659-671.
 • Navajo Health Services and Projects. Robert L. Bergman. Pages 672-678.
 • The Navajo Nation Today. Marshall Tome. Pages 679-683.
 • Comparative Traditional Economics and Ecological Adaptations. Joseph G. Jorgensen. Pages 684-710.
 • Inter-Indian Exchange in the Southwest. Richard I. Ford. Pages 711-722.
 • Comparative Social Organization. Fred Eggan. Pages 723-742.
 • Southwestern Ceremonialism. Louise Lamphere. Pages 743-763.
 • Kachinas and Masking. James Seavey Griffith. Pages 764-777.

Tē-11 kuàn: Tuā Phûn-tē[siu-kái | kái goân-sí-bé]

d'Azevedo, Warren L. (1986), Great Basin, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 868, ISBN 978-0160045813 

 • Introduction. Warren L. d'Azevedo. Pages 1–14.
 • History of Research. Don D. Fowler. Pages 15–30.
 • Prehistoric Environments. Peter J. Mehringer, Jr. Pages 31–50.
 • Historical Environments. Kimball T. Harper. Pages 51–63.
 • Subsistence. Catherine S. Fowler. Pages 64–97.
 • Numic Languages. Wick R. Miller. Pages 98–106.
 • Washoe Language. William H. Jacobsen, Jr. Pages 107-112.

Sú-tsîng

 • Prehistory: Introduction. Jesse D. Jennings. Pages 113-119.
 • Prehistory of the Northern Area. Luther S. Cressman. Pages 120-126.
 • Prehistory of the Snake and Salmon River Area. B. Robert Butler. Pages 127-134.
 • Prehistory of the Western Area. Robert G. Elston. Pages 135-148.
 • Prehistory of the Eastern Area. C. Melvin Aikens & David B. Madsen. Pages 149-160.
 • Fremont Cultures. John P. Marwitt. Pages 161-172.
 • Prehistory of the Southeastern Area. Don D. Fowler & David B. Madsen. Pages 173-182.
 • Prehistory of the Southwestern Area. Claude N. Warren & Robert H. Crabtree. Pages 183-193.
 • Prehistoric Basketry. J.M. Adovasio. Pages 194-205.
 • Prehistoric Ceramics. David B. Madsen. Pages 206-214.
 • Rock Art. Polly Schaafsma. Pages 215-226.
 • Portable Art Objects. Donald R. Tuohy. Pages 227-237.
 • Early Trade. Richard E. Hughes & James A. Bennyhoff. Pages 238-255.
 • Contract Anthropology. Donald L. Hardesty, Thomas J. Green, & La Mar W. Lindsay. Pages 256-261.

Bîn-tso̍k-ha̍k

 • Western Shoshone. David H. Thomas, Lorann S.A. Pendleton, & Stephen C. Cappannari. Pages 262-283.
 • Northern Shoshone and Bannock. Robert F. Murphy & Yolanda Murphy. Pages 284-307.
 • Eastern Shoshone. Demitri B. Shimkin. Pages 308-335.
 • Ute. Donald G. Callaway, Joel C. Janetski, & Omer C. Stewart. Pages 336-367.
 • Southern Paiute. Isabel T. Kelly & Catherine S. Fowler. Pages 368-397.
 • Kawaiisu. Maurice Zigmond. Pages 398-411.
 • Owens Valley Paiute. Sven Liljeblad & Catherine S. Fowler. Pages 412-434.
 • Northern Paiute. Catherine S. Fowler & Sven Liljeblad. Pages 435-465.
 • Washoe. Warren L. d'Azevedo. Pages 466-498.

Li̍k-sú

 • Euro-American Impact Before 1870. Carling I. Malouf & John Findlay. Pages 499-516.
 • Introduction of the Horse. Demitri B. Shimkin. Pages 517-524.
 • Treaties, Reservations, and Claims. Richard O. Clemmer & Omer C. Stewart. Pages 525-557.
 • Tribal Politics. Elmer R. Rusco & Mary K. Rusco. Pages 558-572.
 • Indian Economies, 1950-1980. Martha C. Knack. Pages 573-591.
 • Issues: The Indian Perspective. Edward C. Johnson. Pages 592-600.
 • Tribal Historical Projects. John R. Alley, Jr. Pages 601-607.

Tsuan-tê

 • Population. Joy Leland. Pages 608-619.
 • Kinship. Judith R. Shapiro. Pages 620-629.
 • Mythology and Religious Concepts. Åke Hultkrantz. Pages 630-640.
 • Oral Tradition: Content and Style of Verbal Arts. Sven Liljeblad. Pages 641-659.
 • Ghost Dance, Bear Dance, and Sun Dance. Joseph G. Jorgensen. Pages 660-672.
 • The Peyote Religion. Omer C. Stewart. Pages 673-681.
 • Music. Thomas Vennum, Jr. Pages 682-704.
 • Ethnographic Basketry. Catherine S. Fowler & Lawrence E. Dawson. Pages 705-737.

Tē-12 kuàn: Kuán-phiânn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Walker, Deward E., Jr. (1998), Plateau, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 807, ISBN 978-0160495144 

 • Introduction. Deward E. Walker, Jr. Pages 1–7.
 • History of Research. E.S. Lohse & Roderick Sprague. Pages 8–28.
 • Environment. James C. Chatters. Pages 29–48.
 • Languages. M. Dale Kinkade, William W. Elmendorf, Bruce Rigsby, & Haruo Aoki. Pages 49–72.

Sú-tsîng

 • Prehistory: Introduction. James C. Chatters & David L. Pokotylo. Pages 73–80.
 • Prehistory of the Northern Plateau. David L. Pokotylo & Donald Mitchell. Pages 81–102.
 • Prehistory of the Southern Plateau. Kenneth M. Ames, Don E. Dumond, Jerry R. Galm, and Rick Minor. Pages 103-119.
 • Prehistory of the Eastern Plateau. Tom E. Roll & Steven Hackenberger. Pages 120-137.

Li̍k-sú

 • History Until 1846. Deward E. Walker, Jr. & Roderick Sprague. Pages 138-148.
 • History Since 1846. Stephen Dow Beckham. Pages 149-173.

Jîn-bîn

 • Lillooet. Dorothy I.D. Kennedy & Randall T. Bouchard. Pages 174-190.
 • Thompson. David Wyatt. Pages 191-202.
 • Shuswap. Marianne Boelscher Ignace. Pages 203-219.
 • Nicola. David Wyatt. Pages 220-222.
 • Kootenai. Bill B. Brunton. Pages 223-237.
 • Northern Okanagan, Lakes, and Colville. Dorothy I.D. Kennedy & Randall T. Bouchard. Pages 238-252.
 • Middle Columbia River Salishans. Jay Miller. Pages 253-270.
 • Spokane. John Alan Ross. Pages 271-282.
 • Kalispel. Sylvester L. Lahren, Jr. Pages 283-296.
 • Flathead and Pend d'Oreille. Carling I. Malouf. Pages 297-312.
 • Coeur d'Alene. Gary B. Palmer. Pages 313-326.
 • Yakima and Neighboring Groups. Helen H. Schuster. Pages 327-351.
 • Palouse. Roderick Sprague. Pages 352-359.
 • Wasco, Wishram, and Cascades. David H. French & Kathrine S. French. Pages 360-377.
 • Western Columbia River Sahaptins. Eugene S. Hunn & David H. French. Pages 378-394.
 • Cayuse, Umatilla, and Walla Walla. Theodore Stern. Pages 395-419.
 • Nez Perce. Deward E. Walker, Jr. Pages 420-438.
 • Molala. Henry B. Zenk & Bruce Rigsby. Pages 439-445.
 • Klamath and Modoc. Theodore Stern. Pages 446-466.

Tsuan-tê

 • Demographic History Until 1990. Robert T. Boyd. Pages 467-483.
 • Reservations and Reserves. Sylvester L. Lahren, Jr. Pages 484-498.
 • Religious Movements. Deward E. Walker, Jr. & Helen H. Schuster. Pages 499-514.
 • Kinship, Family, and Gender Roles. Lillian A. Ackerman. Pages 515-524.
 • Ethnobiology and Subsistence. Eugene S. Hunn, Nancy J. Turner, & David H. French. Pages 525-545.
 • Music and Dance. Loran Olsen. Pages 546-572.
 • The Stick Game. Bill B. Brunton. Pages 573-583.
 • Mythology. Rodney Frey & Dell Hymes. Pages 584-599.
 • Basketry. Richard G. Conn & Mary Dodds Schlick. Pages 600-610.
 • Rock Art. Keo Boreson. Pages 611-619.
 • Fishing. Gordon W. Hewes. Pages 620-640.
 • Columbia River Trade Network. Theodore Stern. Pages 641-652.

Tē-13 kuàn: Pênn-poo[siu-kái | kái goân-sí-bé]

DeMallie, Raymond J. (2001), Plains, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 1376, ISBN 978-0874741933 

Volume 13 is physically bound in two volumes (Part 1 and Part 2), but page numbering is continuous between the two parts. Part 1 ends at "Plains Métis", page 676.

 • Introduction. Raymond J. DeMallie. Pages 1–13.
 • History of Archeological Research. Waldo R. Wedel & Richard A. Krause. Pages 14–22.
 • History of Ethnological and Ethnohistorical Research. Raymond J. DeMallie & John C. Ewers. Pages 23–43.
 • Environment and Subsistence. Waldo R. Wedel & Gorge C. Frison. Pages 44–60.
 • The Languages of the Plains: Introduction. Ives Goddard. Pages 61–70.
 • The Algonquian Languages of the Plains. Ives Goddard. Pages 71–79.
 • Caddoan Languages. Douglas R. Parks. Pages 80–93.
 • Siouan Languages. Douglas R. Parks & Robert L. Rankin. Pages 94–114.

Sú-tsîng

 • Hunting and Gathering Tradition: Canadian Plains. Ian Dyck & Richard E. Morlan. Pages 115-130.
 • Hunting and Gathering Tradition: Northwestern and Central Plains. George C. Frison. Pages 131-145.
 • Hunting and Gathering Tradition: Southern Plains. Susan C. Vehik. Pages 146-158.
 • Plains Woodland Tradition. Alfred E. Johnson. Pages 159-172.
 • Plains Village Tradition: Central. Waldo R. Wedel. Pages 173-185.
 • Plains Village Tradition: Middle Missouri. W. Raymond Wood. Pages 186-195.
 • Plains Village Tradition: Coalescent. Richard A. Krause. Pages 196-206.
 • Plains Village Tradition: Southern. Robert E. Bell & Robert L. Brooks. Pages 207-221.
 • Plains Village Tradition: Eastern Periphery and Oneota Tradition. Dale R. Henning. Pages 222-233.
 • Plains Village Tradition: Western Periphery. James H. Gunnerson. Pages 234-244.
 • Plains Village Tradition: Postcontact. Donald J. Lehmer. Pages 245-255.

Li̍k-sú

 • History of the United States Plains Until 1850. William R. Swagerty. Pages 256-279.
 • History of the United States Plains Since 1850. Loretta Fowler. Pages 280-299.
 • History of the Canadian Plains Until 1870. Jennifer S.H. Brown. Pages 300-312.
 • History of the Canadian Plains Since 1870. David McCrady. Pages 313-328.

Tsháu-pênn peepoo

 • Hidatsa. Frank Henderson Stewart. Pages 329-348.
 • Mandan. W. Raymond Wood & Lee Irwin. Pages 349-364.
 • Arikara. Douglas R. Parks. Pages 365-390.
 • Three Affiliated Tribes. Mary Jane Schneider. Pages 391-398.
 • Omaha. Margot P. Liberty, W. Raymond Wood, & Lee Irwin. Pages 399-415.
 • Ponca. Donald N. Brown & Lee Irwin. Pages 416-431.
 • Iowa. Mildred Mott Wedel. Pages 432-446.
 • Otoe and Missouria. Marjorie M. Schweitzer. Pages 447-461.
 • Kansa. Garric, A. Bailey & Gloria A. Young. Pages 462-475.
 • Osage. Garrick A. Bailey. Pages 476-496.
 • Quapaw. Gloria A. Young & Michael P. Hoffman. Pages 497-514.
 • Pawnee. Douglas R. Parks. Pages 515-547.
 • Wichita. William W. Newcomb, Jr. Pages 548-566.
 • Kitsai. Douglas R. Parks. Pages 567-571.

Ko-guân [en]

 • Assiniboine. Raymond J. DeMallie & David Reed Miller. Pages 572-595.
 • Stoney. Ian A.L. Getty & Erik D. Gooding. Pages 596-603.
 • Blackfoot. Hugh A. Dempsey. Pages 604-628.
 • Sarcee. Hugh A. Dempsey. Pages 629-637.
 • Plains Cree. Regna Darnell. Pages 638-651.
 • Plains Ojibwa. Patricia C. Albers. Pages 652-660.
 • Plains Métis. Diane Paulette Payment. Pages 661-676.
 • Gros Ventre. Loretta Fowler & Regina Flannery. Pages 677-694.
 • Crow. Fred W. Voget. Pages 695-717.
 • Sioux Until 1850. Raymond J. DeMallie. Pages 718-760.
 • Santee. Patricia C. Albers. Pages 761-776.
 • Yankton and Yanktonai. Raymond J. DeMallie. Pages 777-793.
 • Teton. Raymond J. DeMallie. Pages 794-820.
 • Sioux, 1930-2000. Dennis M. Christafferson. Pages 821-839.
 • Arapaho. Loretta Fowler. Pages 840-862.
 • Cheyenne. John H. Moore, Margot P. Liberty, & A. Terry Straus. Pages 863-885
 • Comanche. Thomas W. Kavanagh. Pages 886-906.
 • Kiowa. Jerrold E. Levy. Pages 907-925.
 • Plains Apache. Morris W. Foster & Martha McCollough. Pages 926-940.
 • Lipan Apache. Morris E. Opler. Pages 941-952.
 • Tonkawa. William W. Newcomb, Jr. & Thomas N. Campbell. Pages 953-964.

Tsuan-tê

 • Enigmatic Groups. Douglas R. Praks. Pages 965-973.
 • Kinship and Social Organization. Fred Eggan & Joseph A. Maxwell. Pages 974-982.
 • Sun Dance. JoAllyn Archambault. Pages 983-995.
 • Intertribal Religious Movements. Gloria A. Young. Pages 996-1010.
 • Celebrations and Giveaways. Gloria A. Young & Erik D. Gooding. Pages 1011-1025.
 • Music. Gloria A. Young. Pages 1026-1038.
 • Art Until 1900. Candace S. Greene. Pages 1039-1054.
 • Art Since 1900. JoAllyn Archambault. Pages 1055-1061.
 • Tribal Traditions and Records. Raymond J. DeMallie & Douglas R. Parks. Pages 1062-1073.

Tē-14 kuàn: Tang-lâm tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Fogelson, Raymond D. (2004), Southeast, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 1058, ISBN 978-0160723001 

 • Introduction. Jason Baird Jackson & Raymond D. Fogelson. Pages 1–13.
 • History of Archeological Research. James B. Stoltman. Pages 14–30.
 • History of Ethnological and Linguistic Research. Jason Baird Jackson, Raymond D. Fogelson, & William C. Sturtevant. Pages 31–47.
 • Demographic History. Russell Thornton. Pages 48–52.
 • Environment. Kristen J. Gremillion. Pages 53–67.
 • Languages. Jack B. Martin. Pages 68–86.

Tē-khu ê sú-tsîng

 • Early and Middle Holocene Periods, 9500 to 3750 B.C. David G. Anderson & Kenneth E. Sassaman. Pages 87–100.
 • Late Holocene Period, 3750 to 650 B.C. Kenneth E. Sassaman & David G. Anderson. Pages 101-114.
 • Regional Cultures, 700 B.C.-A.D. 1000. Richard W. Jefferies. Pages 115-127.

Li̍k-sú

 • History Until 1776. Claudio Saunt. Pages 128-138.
 • The American Revolution to the Mid-Nineteenth Century. Gregory Evans Dowd. Pages 139-151.
 • History of the Old South Since Removal. John R. Finger & Theda Perdue. Pages 152-161.
 • History of the Western Southeast Since Removal. Donal L. Fixico. Pages 162-173.
 • Small Tribes of the Western Southeast. Ives Goddard, Patricia Galloway, Marvin D. Jeter, Gregory A. Waskelkov, & John E. Worth. Pages 174-190.

Florida tsiu tē-khu

 • Prehistory of Florida After 500 B.C. Jerald T. Milanich. Pages 191-203.
 • Calusa. William H. Marquardt. Pages 204-212.
 • Early Groups of Central and South Florida. Jerald T. Milanich. Pages 213-218.
 • Timucua. JErald T. Milanich. Pages 219-228.

Tāi-se-iûnn iân-huānn pênn-poo [en]

 • Prehistory of the Lower Atlantic Coast After 500 B.C. Jerald T. Milanich. Pages 229-237.
 • Guale. John E. Worth. Pages 238-244.
 • Yamasee. John E. Worth. Pages 245-253.
 • Cusabo. Gene Waddell. Pages 254-264.

Tang-lâm lāi-lio̍k tē-khu

 • Prehistory of the Eastern Interior After 500 B.C. David J. Hally & Robert C. Mainfort, Jr. Pages 265-285.
 • Tutelo and Neighboring Groups. Raymond J. DeMallie. Pages 286-300.
 • Catawba and Neighboring Groups. Blair A. Rudes, Thomas J. Blumer, & J. Alan May. Pages 301-318.
 • Lumbee. Karen I. Blu. Pages 319-327.
 • Indians of the Carolinas Since 1900. Patricia B. Lerch. Pages 328-336.
 • Cherokee in the East. Raymond D. Fogelson. Pages 337-353.
 • Cherokee in the West: History Since 1776. Duane H. King. Pages 354-372.
 • Creek Confederacy Before Removal. Willard B. Walker. Pages 373-392.
 • Creek in the West. Pamela Innes. Pages 393-403.
 • Creek in the East Since Removal. Anthony J. Paredes. Pages 404-406.
 • Alabama and Koasati. Stephanie A. May. Pages 407-414.
 • Yuchi. Jason Baird Jackson. Pages 415-428.
 • Florida Seminole and Miccosukee. William C. Sturtevant & Jessica R. Cattelino. Pages 429-449.
 • Seminole in the West. Richard A. Sattler. Pages 450-464.
 • Seminole Maroons. Kevin Mulroy. Pages 465-477.
 • Chickasaw. Robert A. Brightman & Pamela S. Wallace. Pages 478-495.
 • Chakchiuma. Patricia Galloway. Pages 496-498.
 • Choctaw in the East. Patricia Galloway & Clara Sue Kidwell. Pages 499-519.
 • Choctaw in the West. Clara Sue Kidwell. Pages 520-530.
 • Choctaw at Ardmore, Oklahoma. Victoria Lindsay Levine. Pages 531-533.

Mississippi hô-kok hām Mexico-uan iân-huānn pênn-poo [en]

 • Prehistory of the Central Mississippi Valley and Ozarks After 500 B.C. Martha Ann Rolingson. Pages 534-544.
 • Prehistory of the Lower Mississippi Valley After 800 B.C. Tristram R. Kidder. Pages 545-559.
 • Prehistory of the Western Interior After 500 B.C. Ann M. Early. Pages 560-573.
 • Prehistory of the Gulf Coastal Plain After 500 B.C. Ian W. Brown. Pages 574-585.
 • Tunica, Biloxi, and Ofo. Jeffrey P. Brain, George Roth, & Willem J. de Reuse. Pages 586-597.
 • Natchez and Neighboring Groups. Patricia Galloway & Jason Baird Jackson. Pages 598-615.
 • Caddo. J. Daniel Rogers & George Sabo, III. Pages 616-631.
 • Houma. Jack Campisi. Pages 632-641.
 • Chitimacha. Robert A. Brightman. Pages 642-652.
 • Survival and Maintenance Among Louisiana Tribes. Hiram F. Gregory, Jr. Pages 653-658.
 • Atakapans and Neighboring Groups. William W. Newcomb, Jr. Pages 659-663.
 • Chacato, Pensacola, Tahomé, Naniaba, and Mobila. George E. Lankford. Pages 664-668.
 • Apalachee and Neighboring Groups. Bonnie G. McEwan. Pages 669-676.

Tsuan-tê

 • Exchange and Interaction Until 1500. James A. Brown. Pages 677-685.
 • Exchange and Interaction Since 1500. Gregory A. Waselkov. Pages 686-696.
 • Social Organization. Greg Urban & Jason Baird Jackson. Pages 697-706.
 • Mythology and Folklore. Greg Urban & Jason Baird Jackson. Pages 707-719.
 • Music. Victoria Lindsay Levine. Pages 720-733.
 • Ceremonialism Until 1500. Vernon James Knight. Pages 734-741.
 • Native Christianity Since 1800. C. Blue Clark. Pages 742-752.
 • African-Americans in Indian Societies. Tiya Miles & Celia E. Naylor-Ojurongbe. Pages 753-759.
 • Resurgence and Recognition. Jack Campisi. Pages 760-768.

Tē-15 kuàn: Tang-pak tē-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Trigger, Bruce G. (1978), Northeast, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 924, ISBN 978-0160045752 

 • Introduction. Bruce G. Trigger. Pages 1–3.
 • History of Research. Elisabeth Tooker. Pages 4–13.

It-puann sú-tsîng

 • Prehistory: Introduction. JAmes E. Fitting. Pages 14–15.
 • Post-Pleistocene Adaptations. Robert E. Funk. Pages 16–27.
 • Regional Cultural Development, 3000 to 300 B.C. James A. Tuck. Pages 28–43.
 • Regional Cultural Development, 300 B.C. to A.D. 1000. James E. Fitting. Pages 44–57.

Ên-hái tē-khu

 • Late Prehistory of the East coast. Dean R. Snow. Pages 58–69.
 • Eastern Algonquian Languages. Ives Goddard. Pages 70–77.
 • Early Indian-European Contacts. T.J. Brasser. Pages 78–88.
 • Seventeenth-Century Indian Wars. Wilcomb E. Washburn. Pages 89–100.
 • Beothuk. Barrie Reynolds. Pages 101-108.
 • Micmac. Philip K. Bock. Pages 109-122.
 • Maliseet-Passamaquoddy. Vincent O. Erikson. Pages 123-136.
 • Eastern Abenaki. Dean R. Snow. Pages 137-147.
 • Western Abenaki. Gordon M. Day. Pages 148-159.
 • Indians of Southern New England and Long Island: Early Period. Bert Salwen. Pages 160-176.
 • Indians of Southern New England and Long Island: Late Period. Laura E. Conkey, Ethel Boissevain, & Ives Goddard. Pages 177-189.
 • Narragansett. William S. Simmons. Pages 190-197.
 • Mahican. T.J. Brasser. Pages 198-212.
 • Delaware. Ives Goddard. Pages 213-239.
 • Nanticoke and Neighboring Tribes. Christian F. Feest. Pages 240-252.
 • Virginia Algonquians. Christian F. Feest. Pages 253-270.
 • North Carolina Algonquians. Christian F. Feest. Pages 271-281.
 • Iroquoian Tribes of the Virginia-North Carolina Coastal Plain. Douglas W. Boyce. Pages 282-289,
 • Marginal Groups. Brewton Berry. Pages 290-295.

Saint Lawrence kē-tē tē-khu [en]

 • Northern Iroquoian Culture Patterns. William N. Fenton. Pages 296-321.
 • Northern Iroquoian Prehistory. James A. Tuck. Pages 322-333.
 • Iroquoian Languages. Floyd G. Lounsbury. Pages 334-343.
 • Early Iroquoian Contacts with Europeans. Bruce G. Trigger. Pages 344-356.
 • Saint Lawrence Iroquoians. Bruce G. Trigger & James F. Pendergast. Pages 357-361.
 • Susquehannock. Francis Jennings. Pages 362-367.
 • Huron. Conrad E. Heidenreich. Pages 368-388.
 • Huron of Lorette. Christian Morissonneau. Pages 389-393.
 • Khionontateronon (Petun). Charles Garrad & Conrad E. Heidenreich. Pages 394-397.
 • Wyandot. Elisabeth Tooker. Pages 398-406.
 • Neutral and Wenro. Marian E. White. Pages 407-411.
 • Erie. Marian E. White. Pages 412-417.
 • The League of the Iroquois: Its History, Politics, and Ritual. Elisabeth Tooker. Pages 418-441.
 • Origins of the Longhouse Religion. Anthony F.C. Wallace. Pages 441-448.
 • Iroquois Since 1820. Elisabeth Tooker. Pages 449-465.
 • Mohawk. William N. Fenton & Elisabeth Tooker. Pages 466-480.
 • Oneida. Jack Campisi. Pages 481-490.
 • Onondaga. Harold Blau, Jack Campisi, & Elisabeth Tooker. Pages 491-499.
 • Cayuga. Marian E. White, William E. Engelbrecht, & Elisabeth Tooker. Pages 500-504.
 • Seneca. Thomas S. Abler & Elisabeth Tooker. Pages 505-517.
 • Tuscarora Among the Iroquois. David Landy. Pages 518-524.
 • Six Nations of the Grand River, Ontario. Sally M. Weaver. Pages 525-536.
 • Oklahoma Seneca-Cayuga. William C. Sturtevant. Pages 537-543.
 • Iroquois in the West. Jack A. Frisch. Pages 544-546.

Gōo tuā-ê ôo - Hô-pin tē-khu

 • Late Prehistory of the Ohio Valley. James B. Griffin. Pages 547-559.
 • Late Prehistory of the Illinois Area. Melvin L. Fowler & Robert L. Hall. Pages 560-568.
 • Late Prehistory of the Upper Great Lakes Area. David S. Brose. Pages 569-582.
 • Central Algonquian Languages. Ives Goddard. Pages 583-593.
 • History of the Ohio Valley. William A. Hunter. Pages 588-593.
 • History of the Illinois Area. J. Joseph Bauxar. Pages 594-601.
 • History of the Upper Great Lakes Area. Lyle M. Stone & Donald Chaput. Pages 602-609.
 • Great Lakes-Riverine Sociopolitical Organization. Charles Callender. Pages 610-621.
 • Shawnee. Charles Callender. Pages 622-635.
 • Fox. Charles Callender. Pages 636-647.
 • Sauk. Charles Callender. Pages 648-655.
 • Kickapoo. Charles Callender, Richard K. Pope, & Susan M. Pope. Pages 656-667.
 • Mascouten. Ives Goddard. Pages 668-672.
 • Illinois. Charles Callender. Pages 673-680.
 • Miami. Charles Callender. Pages 681-689.
 • Winnebago. Nancy Oestreich Lurie. Pages 690-707.
 • Menominee. Louise S. Spindler. Pages 708-724.
 • Potawatomi. James A. Clifton. Pages 725-742.
 • Southwestern Chippewa. Robert E. Ritzenthaler. Pages 743-759.
 • Southeastern Ojibwa. E.S. Rogers. Pages 760-771.
 • Ottawa. Johanna E. Feest & Christian F. Feest. Pages 772-786.
 • Nipissing. Gordon M. Day. Pages 787-791.
 • Algonquin. Gordon M. Day & Bruce G. Trigger. Pages 792-797.
 • Cultural Unity and Diversity. Bruce G. Trigger. Pages 798-804.

Tē-17 kuàn: Gú-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Goddard, Ives (1996), Languages, Washington, D.C.: Smithsonian Institution, p. 958, ISBN 978-0874741971 

Ives Goddard pian-tsip ê "Pak-bí pún-thóo gú-giân hm̄ gú-giân ka-tso̍k" (Native Languages and Language Families of North America) tē-tôo hām John Wesley Powell ê 1891-nî tē-tôo "Miexico pak-pōo bí-tsiu indian-jîn ê gú-giân tsióng-kûn" (Linguistic Stocks of American Indians North of Mexico) ê sió-hîng liap-iánn ho̍k-tsè-phín tâng-tsê kńg-ji̍p lāi-hong-bīn ê tsi̍t-ê kháu-tē-á lāi-té. Tsiân-tsiá ê siu-tsông tshùn-tshioh pán-pún ē-tàng tan-to̍k kòo-bé (ISBN 978-0803292697).

 • Introduction. Ives Goddard. Pages 1–16.
 • The Description of the Native Languages of North America Before Boas. Ives Goddard. Pages 17–42.
 • The Description of the Native Languages of North America: Boas and After. Marianne Mithun. Pages 43–63.
 • Language and the Culture History of North America. Michael K. Foster. Pages 64–110.
 • Borrowing. Catherine A. Callaghan & Geoffrey Gamble. Pages 111-116.
 • Dynamics of Linguistic Contact. Michael Silverstein. Pages 117-136.
 • Overview of General Characteristics. Marianne Mithun. Pages 137-157.
 • Native Writing Systems. Willard B. Walker. Pages 158-184.
 • Place-Names. Patricia O. Afable & Madison S. Beeler. Pages 185-199.
 • Personal Names. David H. French & Kathrine S. French. Pages 200-221.
 • The Ethnography of Speaking. Wick R. Miller. Pages 222-243.
 • Discourse. M. Dale Kinkade & Anthony Mattina. Pages 244-274.
 • Nonspeech Communication Systems. Allan R. Taylor. Pages 275-289.
 • The Classification of the Native Languages of North America. Ives Goddard. Pages 290-324.

Gú-huat tshián-su̍t

 • Sketch of Central Alaskan Yupik, an Eskimoan Language. Osahito Miyaoka. Pages 325-363.
 • Sketch of Hupa, an Athapaskan Language. Victor Golla. Pages 364-389.
 • Sketch of Cree, an Algonquian Language. H.C. Wolfart. Pages 390-439.
 • Sketch of Lakhota, A Siouan Language. David S. Rood & Allan R. Taylor. Pages 440-482.
 • Sketch of the Zuni Language. Stanley Newman. Pages 483-506.
 • Sketch of Eastern Pomo, a Pomoan Language. Sally McLendon. Pages 507-550.
 • Sketch of Seneca, an Iroquoian Language. Wallace L. Chafe. Pages 551-579.
 • Sketch of Wichita, a Caddoan Language. David S. Rood. Pages 580-608.
 • Sketch of Thompson, A Salishan Language. Laurence C. Thompson, M. Terry Thompson, & Steven M. Egesdal. Pages 609-643.
 • Sketch of Coahuilteco, a Language Isolate of Texas. Rudolph C. Troike. Pages 644-665.
 • Sketch of Sahaptin, a Sahaptian Language. Bruce Rigsby & Noel Rude. Pages 666-692.
 • Sketch of Shoshone, a Uto-Aztecan Language. Wick R. Miller. Pages 693-720.
 • Sources. Herbert J. Landar. Pages 721-761.

Kè-uē, m̄-kù Iah-bē tshut-pán ê Kok-kuàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tuè-tio̍h tshut-pán ê tsiām-thîng, í-hā kok-kuàn iû-guân iah-bē tshut-pán.

 • Tē-1 kuàn, Ín-giân
 • Tē-16 kuàn, Ki-su̍t hām Sī-kak Gē-su̍t
 • Tē-18 kuàn, Tsham-khó sû-tián
 • Tē-19 kuàn, Tsham-khó sû-tián
 • Tē-20 kuàn, Sik-ín

Notes[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Sturtevant, William C. (1971). "Smithsonian Plans New Native American Handbook". The Indian Historian. 4 (4): 5–8. 
 2. "Handbook of the North American Indians". National Museum of Natural History. Smithsonian Institution. 2017. goân-loē-iông tī 13 December 2017 hőng khó͘-pih. 

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Übersicht: Handbook of North American Indians. National Museum of Natural History[1], Smithson ha̍k-huē [en], retrieved 26. Sept 2022. (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Handbook of Middle American Indians
 • Handbook of South American Indians
 • National Museum of the American Indian

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]