Pang-bô͘:Chhiū-á-kha

Permanently protected template
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


Tó-chi̍t châng chhiū-á-kha?


Chèng-chhek
khòaⁿ
Thó-lūn bo̍k-chiân chûn-chāi ia̍h-sī beh chè-tēng ê chèng-chhek


Ki-su̍t
khòaⁿ
Thó-lūn ki-su̍t gī-tê. Chiam-tùi wiki nńg-thé chhò-ngō͘ pò-kò, chhiáⁿ ēng Phabricator


Thê-àn
khòaⁿ
Thó-lūn chham chèng-chhek bô-koan-hē ê sin thê-àn. Chhiáⁿ chham-khó: tn̂g-kî thê-àn.


Siūⁿ-hoat
khòaⁿ
Hiòng siā-lí thê-chhut thê-àn chìn-chêng, tāi-seng tī chia thó-lūn khòaⁿ-māi


Kî-thaⁿ
khòaⁿ
Hoat-piáu kî-thaⁿ siau-sit

Khòaⁿ só͘-ū chhiū-á-kha ê le̍k-sú siau-sit

Kî-thaⁿ pang-chān kap thó-lūn ê só͘-chāi
Góa siūⁿ-beh... Tó-ūi khì
...chi̍t-kóa pang-chān Pang-chān
...phêng-lūn bó͘-chi̍t phiⁿ bûn-chiuⁿ Bûn-chiuⁿ ê thó-lūn ia̍h
...khòaⁿ kî-thaⁿ Wikimedia ê kang-sū Wikimedia Meta-Wiki
...mn̄g būn-tê ia̍h-sī thê-chhut phêng-lūn Būn-tê
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhòng-kiàn]