Pang-bô͘:Convinfobox

Permanently protected template
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]
 • {{convinfobox|100|m2||sqft}} → 100 m2 (1,100 sq ft)
 • {{convinfobox||m2|100|sqft}} → 100 sq ft (9.3 m2)
 • {{convinfobox|375|ml||impoz||USoz}} → 375 ml (13.2 imp fl oz; 12.7 US fl oz)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz}} → 40 imp fl oz (1,100 ml; 38 US fl oz)
 • {{convinfobox||ml||impoz|32|USoz}} → 32 US fl oz (950 ml; 33 imp fl oz)
 • {{convinfobox|180|cm||ft||in}} → 180 cm (5 ft 11 in)
 • {{convinfobox||cm|5|ft||in}} → 5 ft (150 cm)
 • {{convinfobox||cm||ft|120|in}} → 120 in (300 cm)
 • {{convinfobox||cm|5|ft|6|in}} → 5 ft 6 in (168 cm)
 • {{convinfobox||ft||in|180|cm}} → 180 cm (5 ft 11 in)
 • {{convinfobox|5|ft||in||cm}} → 5 ft 0 in (152 cm)
 • {{convinfobox||ft|120|in||cm}} → 120 in (300 cm)
 • {{convinfobox|5|ft|6|in||cm}} → 5 ft 6 in (168 cm)
 • {{convinfobox|8.5|kg||lb||oz}} → 8.5 kg (18 lb 12 oz)
 • {{convinfobox||kg|4|lb|3|oz}} → 4 lb 3 oz (1.9 kg)
 • {{convinfobox|65|kg||st||lb}} → 65 kg (143 lb; 10 st 3 lb)
 • {{convinfobox||kg|10|st||lb}} → 10 st 0 lb (64 kg; 140 lb)
 • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb}} → 10 st 7 lb (67 kg; 147 lb)
 • {{convinfobox||kg||st|145|lb}} → 145 lb (66 kg; 10 st 5 lb)
 • {{convinfobox|100|m2|100|sqft}} → 100 m2 (1,100 sq ft)
 • {{convinfobox|375|ml|40|impoz||USoz}} → 375 ml (13.2 imp fl oz; 12.7 US fl oz)
 • {{convinfobox|375|ml||impoz|32|USoz}} → 375 ml (13.2 imp fl oz; 12.7 US fl oz)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz|32|USoz}} → 40 imp fl oz (1,100 ml; 38 US fl oz)
 • {{convinfobox|100|m2||sqft|4}} → 100 m2 (1,076.3910 sq ft)
 • {{convinfobox|100|m2||sqft|sigfig=4}} → 100 m2 (1,076 sq ft)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz|2}} → 40 imp fl oz (1,136.52 ml; 38.43 US fl oz)
 • {{convinfobox||ml|40|impoz||USoz|sigfig=3}} → 40 imp fl oz (1,140 ml; 38.4 US fl oz)
 • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb|3}} → 10 st 7 lb (66.678 kg; 147.000 lb)
 • {{convinfobox||kg|10|st|7|lb|sigfig=5}} → 10 st 7 lb (66.678 kg; 147.00 lb)
 • {{convinfobox||m2||sqft}} →
 • {{convinfobox||ml||impoz||USoz}} →

See also

Supporting templates