Template:Infobox animanga

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

This template is maintained by Wikipedia:WikiProject Anime and manga. It is designed to handle anime, manga, their associated films, OVAs, and other related media, in a single modular infobox.

Usage[kái goân-sí-bé]

This infobox is constructed by sandwiching one or more components between a header and footer. For consistency, it is recommended that components be sorted by release date.

Unless otherwise noted, fields should reflect original Japanese dates and editions, as multiple countries/languages lead to clutter.

For consistency, the infobox should remain within the scope of its host article. If, for example, separate pages exist for an anime and its associated film, the film component should not appear on the anime page, and vice versa. The "Other" component may be used to provide links to such closely related works. Similarly, if an article's primary topic is not an anime or manga series, and such series do not receive more than an incidental mention, the article should use the infobox designed for the media type of its focus (e.g. articles on novels and novel series should use {{Infobox Book}}, articles on films should use {{Infobox film}}, etc.).

The title parameter in each component is optional, and should be used when the title of the specific anime/manga/etc. differs from the name parameter in the header or (if none is given) the article's title.

Other parameters are documented in the following sections.

Header[kái goân-sí-bé]

{{{name}}}

This is an example image
{{{ja_kanji}}}
({{{ja_romaji}}})
Genre {{{genre}}}
{{Infobox animanga/Header
| name      = 
| image      = 
| caption     = 
| ja_kanji    = 
| ja_romaji    = 
| genre      = <!-- Note: Use and cite reliable sources to identify genre/s, not personal interpretation. Please don't include more than three genres (per [[MOS:A&M]]). -->
| creator     = 
}}
Parameter Description
name Full common name of the anime, manga, light novel, or etc. Defaults to article name.
image A relevant image for the work, which should be a movie poster, a DVD/VHS cover, screenshot, or another related image. Be sure to include a valid fair use rationale for the image if you upload one. Include just the filename without the "File:" prefix.
caption Image caption, which should describe the type of image used.
ja_kanji The title as written in Japan (any mix of kanji, kana, or the Latin alphabet).
ja_romaji The Hepburn romanization of the Japanese language title. Leave this blank if it would be the same as the name parameter.
genre The genre or genres to which the work belongs. List more specific genres over general genres (ex. Mecha is a subgenre of Science fiction, therefore only Mecha should be listed instead of both). Genres should be based on what reliable sources list them and not on personal interpretations. If a genre cannot be cited to a reliable source, then it should not be listed.
creator The creator or creators of the anime, manga, light novel, or etc. In the case of adaptations or derivative works, this may include creators who were not directly involved but are credited for their indirect contribution by virtue of having created the original work upon which the series may be based.
TemplateData

Header template for Template:Infobox animanga

模板參數[編輯模板資料]

此模板以參數區塊格式為優先。

參數描述類型狀態
namename

Full common name of the anime, manga, light novel, or etc. Defaults to article name.

建議
imageimage

A relevant image for the work, which should be a movie poster, a DVD/VHS cover, screenshot, or another related image. Include just the filename without the "File:" prefix.

檔案建議
captioncaption

Image caption, which should describe the type of image used.

建議
imagesizeimagesize image_size

沒有描述

不明選填
altalt

沒有描述

選填
ja_kanjija_kanji

The title as written in Japan (any mix of kanji, kana, or the Latin alphabet).

建議
ja_romajija_romaji

The Hepburn romanization of the Japanese language title. Leave this blank if it would be the same as the name parameter.

建議
genregenre

The genre or genres to which the work belongs. List more specific genres over general genres (ex. Mecha is a subgenre of Science fiction, therefore only Mecha should be listed instead of both). Genres should be based on what reliable sources list them and not on personal interpretations. If a genre cannot be cited to a reliable source, then it should not be listed.

建議
creatorcreator

The creator or creators of the anime, manga, light novel, or etc.

建議
italic titleitalic title

沒有描述

不明選填
childchild

沒有描述

不明選填

Tracking categories[kái goân-sí-bé]

Footer[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Infobox animanga/Footer/doc

Print[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Infobox animanga/Print/doc

Video[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Infobox animanga/Video/doc

Audio drama[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Infobox animanga/Audio/doc

Game[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Infobox animanga/Game/doc

Other[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Infobox animanga/Other/doc

Examples[kái goân-sí-bé]

Note: These examples might not contain accurate information.

An invented example[kái goân-sí-bé]

Pang-bô͘:Infobox animanga/Print
Go Go! Encyclopedia Girls

Wikipe-tan and her sisters
いけいけ! 百科事典娘
(Ike Ike! Hakkajiten Musume)
Genre Action, Romance
{{Infobox animanga/Header
| name      = Go Go! Encyclopedia Girls
| image      = [[File:Wikipe-tan manga page1.jpg|260px]]
| caption     = Wikipe-tan and her sisters
| ja_kanji    = いけいけ!百科事典娘
| ja_romaji    = Ike Ike! Hakkajiten Musume
| genre      = [[Action (fiction)|Action]], [[Romance novel|Romance]]
}}
{{Infobox animanga/Print
| type      = manga
| author     = [[Jimbo Wales]] and [[Special:ListUsers|{{NUMBEROFUSERS}} others]]
| illustrator   = [[User:Kasuga]]
| publisher    = [[Wikimedia Foundation]]
| magazine    = [[Wikipedia]]
| first      = January 15, 2001
| last      = 
| volumes     = {{NUMBEROFARTICLES}} articles
}}
{{Infobox animanga/Footer}}

See also[kái goân-sí-bé]


Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]

Pang-bô͘ ê kò͘-sêng[kái goân-sí-bé]

Header kap Footer

Pang-bô͘ ê khui-thâu kap chòe-āu it-tēng ài sú-iōng.

Name e̍k-miâ (譯名) gôan-kiāⁿ

m̄-sī pit-iàu ê gôan-kiāⁿ. The̍h-lâi chéng-ha̍p piáu-sī hoan-e̍k miâ-chheng.

Kok-chióng mûi-thé ê kò͘-sêng gôan-kiāⁿ (ē-sái sóan-te̍k chhiau-kòe 1-ê)

Nā-sī chok-phín keng-kòe chōe-chōe pái kái-pian, chō-sêng tōaⁿ-lo̍h siuⁿ-kòe tn̂g, ē-sái sú-iōng ē-té chit-ê pang-bô͘ lâi chéng-ha̍p.

Sú-iōng hong-hoat[kái goân-sí-bé]

Header[kái goân-sí-bé]

Chhiáⁿ it-tēng ài khǹg tī-leh Infobox ê khui-thâu.

{{Infobox animanga/Headerofja
|title= 
|image= 
|size= 
|caption= 
|japanese= 
|english= 
|kana= 
|romaji= 
|genre= 
}}

Piau-tê
Tô͘-siōng
Chhùn-chhioh
Soat-bêng
Ji̍t-bûn miâ
Eng-bûn miâ
Kana
Lô-má-jī
Lūi-hêng


xxx.yyy
kiàn-gī siat-tēng chāi 200px chì 300px chi-kan

chok-phín kò͘-sū ê tê-châi

Footer[kái goân-sí-bé]

Chhiáⁿ it-tēng ài khǹg tī-leh Infobox ê siōng ē-té.

{{Infobox animanga/Footerofja}}

Hoan-e̍k[kái goân-sí-bé]

kiàn-gī thóng-chi̍t iōng-î Headerofja ah-sī Header2 té-hā. 詳見底下範例

{{Infobox animanga/name
|original= 
|official= 
|formal= 
|common= 
}}

Chok phín goân-miâ 
Koaⁿ-hong e̍k-miâ 
Chèng-sek e̍k-miâ 
Siông iōng e̍k-miâ

Sái-iōng oân-chéng goân-bûn miâ, thang-siông tī Header chhú siá chek-khó,
tio̍h-chok-koân chhî-ū-chiá tèng-tēng ah-sī jīn-khó ê Tiong-bûn miâ-chheng,
he̍k-tit siū-koân chhut-pán, pò͘-hòng ah-sī hoat-hêng ê chok-phín hoan-e̍k miâ-chheng, 
chiūⁿ-su̍t í-gōa lâi-gôan ê siông-iōng e̍k-miâ.

Chiòng {{Infobox animanga/name}} khok-tiuⁿ āu tùi-èng pún hē lia̍t pang-bô͘ hêng-sek, kah {{Infobox animanga/NameList}} kang-lêng siòng-kīn tān-sī bē-tàng to̍k-li̍p sái-iōng.

電視動畫[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/TVAnime
|title= 
|image= 
|gôan-àn= 
|gôan-tio̍h= 
|kàm-tok= 
|劇本統籌= 
|編劇= 
|人物原案=
|人物設定= 
|機械設定= 
|音樂= 
|音樂製作= 
|動畫製作= 
|製作= 
|代理發行= 
|其他代理發行= 
|Hòng-sàng Tiān-sī-tâi= (必須輸入)
|其他電視台= 
|播放開始= (必須輸入)
|播放結束= 
|網路= (網路首播時填入)
|話數= 
|其他= 
|版權= 
}}

電視動畫專有標題
圖片的檔名xxx.yyy
原案
原作所有者
總導演
動畫導演
系列構成
劇本、腳本
#キャラクター原案
キャラクターデザイン
#メカニックデザイン
#
音樂製作公司
動畫公司、工作室
作品製作者
代理發行商
他國代理發行商
電視台
記載多國電視台時使用
首映開始日期
首映結束日期,空白時顯示「播放中」
#
播放總集數
備註
版權資訊

請在動畫製作欄填入動畫製作公司。請在製作欄填入作品的製作委員會等。

請在播放開始播放結束欄填入主要播放電視台(日本稱為キー局核心局)的播出日程表。如果キー局不存在的話,請填入最先開始播出此作品之電視台的播出日程表。

和譯名有直接關係的電視台請放在播放電視台欄位。

OVA[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/OVA
|ONA= 
|標題= 
|原案= 
|原作= 
|總導演= 
|導演= 
|系列構成= 
|劇本= 
|人物原案= 
|人物設定= 
|機械設定= 
|音樂= 
|音樂製作= 
|動畫製作= 
|製作= 
|書籍= 
|出版商= 
|代理發行= 
|其他代理發行=
|網路= (網路首播時填入)
|發售日= 
|開始= 
|結束= 
|話數= 
|其他= 
|版權= 
}}

設定為原創網絡動畫
OVA專有標題
原案
#原作所有者
總監督
動畫監督
シリーズ構成
#編劇
#キャラクター原案
キャラクターデザイン
メカニックデザイン
#
#音樂製作公司
動畫公司、工作室
作品製作者


代理發行商
他國代理發行商

OVA發售日
首卷發行日期
終卷發行日期
作品總話數
備註
版權資訊

漫畫[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/Manga
|標題= 
|作者= (必須輸入)
|作畫= 
|出版社= (必須輸入)
|其他出版社= 
|連載雜誌= 
|label= 
|網路= (網路連載時填入)
|發售日= 
|開始= 
|結束= 
|冊數= 
|話數= 
|其他= 
|版權=
}}

漫畫專有標題
漫畫創作者(或原作者)
有原作者時的漫畫家
原文及中文的單行本出版商
記載其他國家出版社時使用
作品刊載雜誌名稱
 
 

(連載)開始日期
(連載)結束日期,空白時顯示「連載中」
單行本數量
總回數
備註
版權資訊

連載雜誌是漫畫被刊載的雜誌名稱。當作品在雜誌以外的媒體上連載時,也可以用「連載於」參數替代。開始結束分別填寫連載開始、結束的日期。發行日主要是構想於全1卷的作品,必要時可以和開始、結束來分開使用。

若是故事與作畫由不同人負責,可以利用作畫參數。這時候作者參數則填寫原作者(負責故事的人)。填寫到作畫欄位的話,作者參數的表示會變成「原作」。故事與作畫為同一個人時,請不要在作畫欄位填入任何資料。

另外,原作與作畫欄位包括不下、需要記載複數人物時,使用以下的改行標籤。

|作者=山田太郎(人物原案)<br />鈴木花子(漫畫)

電子遊戲[kái goân-sí-bé]

只有街機的遊戲可以考慮使用{{Infobox VG}}

{{Infobox animanga/Game
|標題=
|類型=
|使用平台=
|遊戲引擎=
|開發團隊=
|代理商=
|製作人=
|監製=
|腳本=
|人物設定=
|音樂=
|媒體=
|遊戲人數=
|發售日=
|啟用時期=
|對象年齡=
|周邊界面=
|內容圖片=
|名字變更=
|結局數=
|記錄檔數=
|記錄檔容量=
|快速記錄=
|快速讀取=
|繼續遊戲=
|畫面尺寸=
|全螢幕表示模式=
|音樂形式=
|角色配音=
|訊息回顧=
|CG模式=
|音樂模式=
|回憶模式=
|訊息略過=
|自動模式=
|其他=
|版權=
}}

遊戲標題
動作、冒險、模擬 等…
遊戲主機名稱 或 Windows 等平台
電腦遊戲用
遊戲製作廠商(開發元)
代理發行廠商(發賣元)
producer*
director*
# 編劇
キャラクターデザイン*
音樂製作者
CD-ROM、DVD-ROM等
 
遊戲發售日期
街機用
CERO12歲以上、十八禁 等…
對應其他裝置
家用主機:戀愛 等小圖示
主角名字設定
總結局數
 
 *
quickly save*
quickly load*
continue*
視窗模式下的畫面大小
Full Screen*
CD-DA、WAVE、OGG 等…
 
back log*
看圖模式
播放音樂
特定劇情回顧
message skip
auto mode
備註
版權資訊

最低配備修正檔電腦遊戲用的。啟用時期街機用的,其他的遊戲平台使用發售日名字變更自動模式主要是用於美少女遊戲,不過其他類型的遊戲也可以使用。記錄檔數是指能夠製作多少個記錄檔案,記錄檔容量是1個記錄檔需要使用記憶卡或HDD中多少容量而論。

小說[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/Novel
|輕小說= 
|標題= 
|原作=
|作者= (必須輸入)
|插圖= 
|出版社= (必須輸入)
|其他出版社= 
|連載雜誌= 
|label= 
|網路= (網路連載時填入)
|發售日= 
|開始= 
|結束= 
|冊數= 
|話數= 
|其他= 
|版權=
}}

見下
小說標題

著作者
插畫畫家
原文及中文的小說出版商
記載其他國家出版社時使用
作品刊載雜誌名稱
作品刊載文庫名稱

見下
(連載)開始日期
(連載)結束日期,空白時顯示「連載中」
單行本數量
總回數
備註
版權資訊

如果作品屬於輕小說,請在輕小說欄位裡填入「是」即可。該欄位可刪除。

發售日主要針對全1卷的作品。依需要可以跟開始・結束分開運用。

廣播劇[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/RadioDrama
|媒體= 
|標題= 
|製作= 
|腳本= 
|演出= 
|廣播電台= 
|節目名稱= 
|書籍= 
|出版商= 
|代理商= 
|label= 
|發售日= 
|開始= 
|結束= 
|售價= 
|銷售數量= 
|收聽率= 
|收錄時間= 
|話數= 
|枚數= 
|其他= 
|版權=
}}

 
廣播劇標題
製作者
劇本
 
播放電台頻道
 
 
出版廠商
代理廠商
廣播劇CD的發行唱片公司/品牌
 
首卷發行日期
末卷發行日期
銷售定價
銷售量記錄
 
 
 
CD張數
備註
版權資訊

媒體是在更改標題的媒體表示部分時使用,如廣播劇CD之類等。省略時會顯示「廣播劇」。書籍用於如果是雜誌附附錄之類的廣播劇的情況,記載該書籍名稱。

電視劇[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/TVDrama
|標題= 
|導演= (必須輸入)
|製作= (必須輸入)
|代理發行= 
|其他代理發行=
|播放電視台= (必須輸入)
|播放開始= (必須輸入)
|播放結束= 
|話數= 
|其他= 
|版權=
}}

電視劇標題

製作單位(公司)
代理發行商 
他國代理發行商

首映開始日期
首映結束日期
播放總回數
備註
版權資訊

廣播[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/Radio
|標題=
|暱稱=
|主持人=
|DJ=
|助手=
|節目文案=
|導播=
|製作人=
|混音師=
|腳本=
|演出=
|其他製作人員=
|播放開始=(必須輸入)
|播放結束=
|廣播電台=(必須輸入)
|播放時間=
|播放次數=
|播放形式=
|工作室=
|網路電台=(網路電台)
|廣播聯播網=
|贊助=
|其他=
|版權=
|網路=(僅網路廣播需要填入)
}}

廣播節目名稱
節目暱稱
節目主持人
節目DJ
節目助手
策劃節目構成編劇


首播日期
結束日期
播放電台
播出日期、時段

收錄後播放、串流...等
錄音製作公司


節目提供商
備註
版權資訊


請在播放開始播放結束欄填入節目首播、結束日期。超過深夜24時的節目播放請記載前一天的日期。

(例)若於A月1日26時(A月2日2時)播放,則寫為「A月1日」。

廣播聯播網利用方式如「JFN38局」。不用於獨立電台。

網路僅使用於網路廣播。當此欄位填有參數時,各欄位的「播放」將改變為「配信」。基本上以「網路=1」的方式填寫即可。

當節目為網路廣播時需注意:

 • 播放開始播放結束分別填寫第1次的配信開始日、最終回的配信開始日。播放結束不寫配信的最終日期。
 • 廣播電台填寫節目的配信網站。若節目不在專門的網路廣播配信網站播放,而是在獨自簽約的伺服器上配信,可以記載「官方網頁」或「節目網頁」。
 • 播放時間填寫節目的配信日(例:毎週日、毎月25日 等)。
 • 播放形式填寫節目的播放形式。主要有 收錄後播放、串流、隨選、P2P、下載 等,詳細參見ja:インターネットラジオ#放送方式

某些節目會並行地面廣播和網路配信,基本上以最早的播放電台來決定。

電影[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/Movie
|標題= 
|總導演= 
|導演= (必須輸入)
|原案=
|原作=
|腳本=
|人物設定=
|機械設定= 
|音樂=
|音樂製作=
|動畫製作= 
|製作= (必須輸入)
|代理發行= 
|其他代理發行=
|影片發行= 
|其他影片發行=
|上映日= (必須輸入)
|片長= (必須輸入)
|其他= 
|版權= 
}}

電影標題

電影導演 
原案
原作所有者
編劇
キャラクターデザイン
メカニックデザイン

音樂製作公司

工作室、製作委員會
代理發行商
他國代理發行商
電影上映通路商
他國電影上映通路商
首次上映日期
影片播放時間
備註
版權資訊

沒有原作或以電影為重的條目可以考慮使用{{Infobox Film}},例如:红猪格得战记

和譯名有直接關係的電影上映通路商請放在「影片發行」欄位。「其他影片發行」用於歐美等國家。

卡司(飾演)[kái goân-sí-bé]

以下為役名及演出者有4人的情況為例。

{{Infobox animanga/Cast
|人物= 1<br/>2<br/>3<br/>4
|演員= 一<br/>二<br/>三<br/>四
}}

主要登場人物
飾演的演員

動畫或遊戲作品可用下列參數。

{{Infobox animanga/Cast
|角色= 1<br/>2<br/>3<br/>4
|聲優= 一<br/>二<br/>三<br/>四
}}

作品主要角色
配音的聲優

其他[kái goân-sí-bé]

{{Infobox animanga/Other
|標題= (必須輸入)
|內容= (必須輸入)
}}

在此構成元件使用wiki型式的條列寫法時,必須從內容的下一行開始。例如以下範例。

{{Infobox animanga/Other
|標題= 
|內容= 
* [[記述內容1]]
* [[記述內容2]]
}}

其他2[kái goân-sí-bé]

如果不希望使用条列写法,可以使用更宽松的列项表格写法。

{{Infobox animanga/Other2
|标题= 
|key1= <标签名1>
|value1= <标签值1>
.
.
.
|key<n> =
|value<n> =
}}

延伸作品[kái goân-sí-bé]

若作品多次跨媒體製作但沒有獨立條目以至於模板過長,可以考慮將其他媒體的延伸作品包覆於本折疊模組內。

如需將其他媒體作品的模組收合在一個折疊模組內,可使用以下模組:

{{Infobox animanga/MediaMix}}
這裡放其他媒體作品的模組
|}

如需將其他媒體作品的模組按作品種類分別收合在多個折疊模組內,可使用以下模組:

{{Infobox animanga/MediaMix|作品種類}}
這裡放其他媒體作品的模組
|}

本模組應該置於Header、name模組、以及原作媒體模組的下方,Footer模組之上。效果參見魔法禁書目錄(整組包覆)、初音島II(個別分組)。

記載例與表示例[kái goân-sí-bé]

</noinclude>注意:記載內容可能與實際上有出入。這單純只是個範例。

Pang-bô͘:Infobox animanga/CastPang-bô͘:Infobox animanga/OVAPang-bô͘:Infobox animanga/MoviePang-bô͘:Infobox animanga/CastPang-bô͘:Infobox animanga/GamePang-bô͘:Infobox animanga/Other
維基百科大冒險!
主角 - 維基娘
ウィキペディアの大冒険!
The Adventures of Wikipedia!
Lūi-hêng 動作
Bàng-gah
Tiān-sī tōng-ōe
Kàm-tok 吉米·威爾士
Kio̍k-pún Thóng-tiû 吉米·威爾士
Jîn-bu̍t Siat-tēng ja:利用者:Kasuga
Ki-hâi Siat-tēng ja:利用者:Kasuga
Tōng-oē Chè-chok Wikipedia
Chè-chok Wikipedia
Hòng-sàng Tiān-sī-tâi 维基媒体电视台
Hòng-sàng Sî-kan 2001年4月15日2001年10月7日
Chi̍p-sò͘ 全26話
Pán-khoân ©2001 Jimmy Production/
Wikipedia·wiki Entertainment
Khin-sió-soat
Pang-bô͘ soat-bêng
{{Infobox animanga/Headerofja
|title= =[[Wikipedia:維基娘|維基百科大冒險!]]
|image= Wikipe-tan full length.png
|size= 200px
|caption= 主角 - 維基娘
|japanese= ウィキペディアの大冒険!
|english= The Adventures of Wikipedia!
|kana= 
|romaji= 
|genre= [[動作]]
}}
{{Infobox animanga/Manga
|標題= 維基百科大冒險! THE COMIC
|作者= [[吉米·威爾士]]
|作畫= [[:ja:利用者:Kasuga]]
|出版社= [[维基媒体基金会]]
|連載雜誌= [[Wikipedia]]
|label= [[Wikipedia]]
|發售日= [[2001年]][[1月15日]]
|開始= [[2001年]][[1月15日]]
|結束= 連載中
|冊數= {{NUMBEROFFILES}}卷
|話數= {{NUMBEROFARTICLES}}話
|其他= 
}}
{{Infobox animanga/TVAnime
|標題= 自由百科 維基百科大冒險!
|導演= [[吉米·威爾士]]
|系列構成= [[吉米·威爾士]]
|人物設定= [[:ja:利用者:Kasuga]]
|機械設定= [[:ja:利用者:Kasuga]]
|動畫製作= [[Wikipedia]]
|製作= [[Wikipedia]]
|播放電視台= [[维基媒体]]电视台
|播放開始= [[2001年]][[4月15日]]
|播放結束= [[2001年]][[10月7日]]
|話數= 全26話
|其他= 
|版權= 2001 Jimmy Production/<br>Wikipedia·wiki Entertainment
}}
{{Infobox animanga/Cast
|角色= 維基娘<br>勇者
|聲優= [[平野綾]]<br>[[森久保祥太郎]]
}}
{{Infobox animanga/OVA
|標題= 新·自由百科 維基百科大冒險!
|導演= [[吉米·威爾士]]
|系列構成= [[吉米·威爾士]]
|人物設定= =[[:ja:利用者:Kasuga]]
|機械設定= =[[:ja:利用者:Kasuga]]
|動畫製作= [[Wikipedia]]
|製作= [[Wikipedia]]
|發售日= 
|開始= [[2002年]][[7月15日]]
|結束= [[2003年]][[7月15日]]
|話數= [[2003年]][[7月15日]]
|其他= 
}}
{{Infobox animanga/Novel
|標題= 維基百科大冒險! The Side Story
|作者= [[吉米·威爾士]]
|插圖= [[:ja:利用者:Kasuga]]
|出版社= [[维基媒体基金会]]
|連載雜誌= [[Wikipedia]]
|label= [[Wikipedia]]
|發售日= [[2001年]][[8月15日]]
|開始= [[2001年]][[8月15日]]
|結束= 繼續中
|冊數= 目前24卷
|話數= {{NUMBEROFARTICLES}}話
|其他= 
}}
{{Infobox animanga/Movie
|標題= 維基百科大冒險! The Movie
|導演= [[吉米·威爾士]]
|制作= [[Wikipedia]]
|製作= wiki製作委員会
|上映日= [[2002年]][[11月15日]]
|片長= 123分
|其他= 
|Copyright= Jimmy Movie Production/<br>Wikipedia·wiki製作委員会
}}
{{Infobox animanga/Cast
|人物= 維基娘<br>勇者
|演員= [[平野綾]]<br>[[森久保祥太郎]]
}}
{{Infobox animanga/Game
|標題=維基百科大冒險! ONLINE
|類型=[[線上遊戲]]
|使用平台=[[MediaWiki]]
|最低配備=[[MediaWiki]] 1.0以上
|推薦配備=[[MediaWiki]] 1.8以上
|遊戲引擎=[[MediaWiki]]
|修正檔=無
|最新版本=
|開發團隊=[[Wikimedia]]
|代理商=[[Wikimedia]]
|製作人=[[吉米·威爾士]]
|監製=[[吉米·威爾士]]
|人物設定=[[:ja:利用者:Kasuga]]
|媒體=[[MediaWiki]]
|遊戲人數={{NUMBEROFUSERS}}人
|發售日=[[2002年]][[6月15日]]
|售價=免費
|銷售數量={{REVISIONID}}套
|對象年齡=全年齡
|周邊界面=[[MediaWiki]]
|內容圖片=無指定
|名字變更=可以設定用戶名稱
|結局數=1
|記錄檔數={{NUMBEROFARTICLES}}
|記錄檔容量=1000TB
|畫面尺寸=視用戶環境而定
|全螢幕表示模式=視用戶環境而定
|音樂形式=[[Ogg Vorbis]]
|角色配音=[[Wikipedia:專題/有聲維基百科|部分]]
|訊息回顧=有
|CG模式=無
|音樂模式=無
|回憶模式=[[Help:页面历史|有]]
|訊息略過=無
|自動模式=無
|其他=有保護、半保護功能
}}
{{Infobox animanga/Other
|標題= 關連作品
|內容= 
* 元維基大冒險!
* 維基新聞大冒險!
}}
{{Infobox animanga/Footerofja}}

Pang-bô͘:Infobox animanga/name
Infobox animanga
Pang-bô͘ soat-bêng
{{Infobox animanga/Headerofja
|標題=光速蒙面俠21
|日文名稱=アイシールド21
|英文名稱=Eyeshield 21
|類型=[[體育漫畫]]
}}
{{Infobox animanga/name
|formal={{flagicon|Taiwan}} 光速蒙面俠21([[東立出版社]]) <br/> {{flagicon|Hong Kong}} 高速達陣([[文化傳信]]) <br/>
 {{flagicon|United States}} Eyeshield 21([[:en:VIZ Media|VIZ Media]])
}}
{{Infobox animanga/Footerofja}}