Pang-bô͘:Infobox military conflict

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]

Lī-ēng[kái goân-sí-bé]

Lützen Chiànt-tò͘
Saⁿ-cha̍p-nî Chiàn-cheng ê chi̍t pō͘-hūn
Carl Whalbom ê Lutzen Chiàn-tò͘ chok-phín, kì-su̍t Kok-ông Gustavus Aolphus siū tāng-siong tùi bé-á siak--lo̍h-lâi.
Lützen Chiàn-tò͘ , chok-chiá Carl Wahlbom, piáu-hiān Kok-ông Gustavus Adolphus ti 1632 nî 11 goe̍h 16 chiàn-sí.
Sî-kan11 goe̍h 6 ji̍t (Kū-le̍k) ia̍h 11 goe̍h 16 ji̍t (Sin-le̍k), 1632 nî
Tē-tiám
Óa-kīn Lützen, Leipzig ê sai-lâm-pêng
(kin-sè Tek-kok)

51°15′N 12°08′E / 51.250°N 12.133°E / 51.250; 12.133
Kiat-kó Sin-kàu-tô͘ sèng-lī
(khòaⁿ Éng-hióng toān-lo̍h)
Kau-chiàn-hong
Sūi-tián Sūi-tián
Sin-kàu Tông-bêng

 Holy Roman Empire

Chí-hui-koaⁿ kap léng-tō-chiá

Sūi-tián Gustavus Adolphus 

Electorate of Saxony Bernhard of Saxe-Weimar

Sūi-tián Robert Munro, Tē-18 Foulis ê Baron

Holy Roman Empire Albrecht von Wallenstein

Holy Roman Empire Count Gottfried zu Pappenheim (DOW)
Peng-le̍k
12,800 pō͘-peng
6,200 bé-peng
60 ki phàu
10,000 pō͘-peng
7,000 bé-peng, kiam beh-kàu ê 3,000 pō͘-peng kap 2,000 bé-peng
24 ki phàu
Sí-siong
3,400 sí-bông kap 1,600 siū-siong ia̍h sit-chong Khó-lêng kap Sūi-tián hong chha-put-to[1]

Kun-sū chhiong-tu̍t infobox thang ēng phiau-chún ê hong-sek chò te̍k-pia̍t bó͘ chi̍t kái kun-sū chhiong-tu̍t (chiàn-tò͘, chiàn-e̍k, chiàn-cheng, ia̍h chi̍t cho͘ koan-liân ê chiàn-cheng) ê tek-iāu.

Infobox tang-tiong tek-iāu ê chu-sìn èng-tong chiàu it-poaⁿ siá thâu tōaⁿ ê chí-sī kiâⁿ. In bô èng-tong ke-kóng bûn-chiuⁿ lāi-té bô siá-tio̍h ê mi̍h.

{{Infobox military conflict
| conflict  = 
| width    = 
| partof   = 
| image    = 
| image_size =
| alt     =
| caption   = 
| date    = 
| place    = 
| coordinates = <!--Ēng {{coord}} pang-bô͘ -->
| map_type  = 
| map_relief = 
| map_size  = 
| map_marksize = 
| map_caption = 
| map_label  = 
| territory  = 
| result   = 
| status   = 
| combatants_header = 
| combatant1 = 
| combatant2 = 
| combatant3 = 
| commander1 = 
| commander2 = 
| commander3 = 
| units1   = 
| units2   = 
| units3   = 
| strength1  = 
| strength2  = 
| strength3  = 
| casualties1 = 
| casualties2 = 
| casualties3 = 
| notes    = 
| campaignbox = 
}}

TemplateData[kái goân-sí-bé]

Biâu-su̍t kun-sū chhiong-tu̍t ê bô͘-pán (描述軍事衝突个模板)

模板參數[編輯模板資料]

此模板以參數行內格式為優先。

參數描述類型狀態
conflictconflict chhiong-tu̍t miâ, 衝突名

thê-kiong kun-sū chhiong-tu̍t ê miâ-jī (提供軍事衝突个名字)

範例
Jia̍t-lân-jia Siâⁿ Pau-ûi Chiàn (熱蘭遮城包圍戰)
字串必填
widthwidth khoah-tō͘, 闊度

chit-ê pang-bô͘ ū lōa khoah (這个梆模有偌闊)

範例
400px
自動值
315px
不明建議
partofpartof só͘-sio̍k chiàn-cheng/chiàn-e̍k (所屬戰爭/戰役)

chit-tiûⁿ chhiong-tu̍t só͘-sio̍k ê chiàn-cheng a̍h-sī chiàn-e̍k (這場衝突所屬个戰爭抑是戰役)

範例
Bêng Hô Chhiong-tu̍t
字串建議
imageimage Tô͘, 圖

koan-û chit-tiûⁿ chhiong-tu̍t ê tô͘ (關於這場衝突个圖)

範例
Fort Zealandia Taiwan.jpg
檔案建議
captioncaption tô͘ ê kài-siāu, 圖个介紹

tô͘ ê kài-siāu (圖个介紹)

自動值
不明建議
datedate ji̍t-kî, 日期

chhiong-tu̍t ê ji̍t-kî (衝突个日期)

不明必填
placeplace

沒有描述

不明選填
coordinatescoordinates

沒有描述

不明選填
map_typemap_type

沒有描述

不明選填
map_reliefmap_relief

沒有描述

不明選填
latitudelatitude

沒有描述

不明選填
longitudelongitude

沒有描述

不明選填
map_sizemap_size

沒有描述

不明選填
map_markmap_mark

沒有描述

不明選填
map_marksizemap_marksize

沒有描述

不明選填
map_captionmap_caption

沒有描述

不明選填
map_label map_label

沒有描述

不明選填
territoryterritory

沒有描述

不明選填
actionaction

沒有描述

不明選填
resultresult

沒有描述

不明選填
statusstatus

沒有描述

不明選填
combatants_headercombatants_header

沒有描述

不明選填
combatant1combatant1

沒有描述

不明選填
combatant2combatant2

沒有描述

不明選填
combatant3combatant3

沒有描述

不明選填
commander1commander1

沒有描述

不明選填
commander2commander2

沒有描述

不明選填
commander3commander3

沒有描述

不明選填
units1units1

沒有描述

不明選填
units2units2

沒有描述

不明選填
units3units3

沒有描述

不明選填
strength1strength1

沒有描述

不明選填
strength2strength2

沒有描述

不明選填
strength3strength3

沒有描述

不明選填
casualties1casualties1

沒有描述

不明選填
casualties2casualties2

沒有描述

不明選填
casualties3casualties3

沒有描述

不明選填
notesnotes

沒有描述

不明選填
campaignboxcampaignbox

沒有描述

不明選填