Permanently protected template

Pang-bô͘:Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]
Lō͘-soàⁿ Pian-bé Sek-chhái Hián-sī
Taipei Metro Line BR.svg Bûn-ô͘ Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|chang}} #9e652e  
Taipei Metro Line R.svg Tām-chúi Sìn-gī Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|âng}} #cb2c30  
Taipei Metro Line G.svg Siông-san Sin-tiàm Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|le̍k}} #007749  
Taipei Metro Line O.svg Tiong-hô Sin-lô͘ Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|kiat}} #ffa300  
Taipei Metro Line BL.svg Lâm-káng Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|lâm}} #005eb8  
Taipei Metro Line Xinbeitou Branch.svg Sin-pak-tâu Chi-soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|âng-chi}} #f890a5  
Taipei Metro Line Xiaobitan Branch.svg Sió-phek-thâm Chi-soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|le̍k-chi}} #cedc00  
Maokong Gondola.svg Niau-khang Lám-chhia {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|niau}} #78be20  
Khoân-chōng Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|n̂g}} #fedb00  
Bān-tāi Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|bān}} #a1d884  
以下為規劃中,標準顏色不明的路線:
Sam-eng Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|sam}} #79bce8  
Bîn-seng Se̍k-chí Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|bîn}} #25aae1  
Tang-ô͘ Chi-soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|bîn-chi}} #283991  
Siā-chí Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|siā}} #f00ff0  
Gō͘-kó͘ Thài-san Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|gō͘}} #a9a9a9  
Chhim-kheⁿ Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|chhim}} #c38c31  
An-kheⁿ Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|an}} #e0f000  
Tām-hái Khin-khúi Lâm-hái Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|tām-lâm}} #72aad8  
Tām-hái Khin-khúi Le̍k-san Soàⁿ {{Tâi-pak Chia̍t-ūn sek-chhái|tām-le̍k}} #6bc06e