Pang-chān thó-lūn:如何讀

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Góa kā language tag the̍h-tiāu, in-ūi nā khoàⁿ bô hit ê gí-giân/bûn-jī, ū tag mā bô-hāu. A-giâu 09:44, 19 Jul 2004 (UTC)


Koan-hē "更新Uniscribe,增強型Firefox/IE" chit-tiâu, kám ē-tàng chiáⁿ A-giâu hiaⁿ, Pektiong hiaⁿ, a̍h-sī kî-thaⁿ ū liáu-kái ê pêng-iú pó·-chhiong kóng khah bêng--ê. Pháiⁿ-sè lah, "[súi-tang-tang blog]" hit-tah ê siāu-kài góa soah khòaⁿ bô siáⁿ ē-hiáu--eh. Ah bô...án-ne lah, chit-chūn lín siáⁿ-lâng chhiú-thâu ū "USP10.DLL" chit-ê tong-tong, koh lâi kòng-hiàn--chi̍t-ē kám hó? Sit-lé lah...--Limkianhui 14:03, 4 4g 2005 (UTC)

Che góa iá-koh teh chhì-giām, taⁿ bô oân-chôan sūn-lī, só·-í kò-jîn khah m̄-káⁿ o·-pe̍h kiò lâng liâu--lo̍h-khì. Lí nā chng Word/Office 2003 (thiaⁿ-kóng) èng-kai tō ē ke chit-ê súi-khùi ê châi-tiāu. Siāng hó koh kā hē-thóng keng-sin kàu SP2 siāng sin pán. A-giâu 14:16, 4 4g 2005 (UTC)

Mā sī hó lah, taⁿ kòe--chi̍t-pòaⁿ-ji̍t-á góa kai-tong àn lí kóng--ê lâi-khì chhì-khòaⁿ-māi.--221.12.2.76 14:28, 4 4g 2005 (UTC)