Pang-chān thó-lūn:如何輸入白話字

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

"Âng-á-phiau" Hôa-gí án-choáⁿ kóng? Góa kan-na chai-iáⁿ Eng-gí kiò "icon". A-giâu 00:38, 3 2g 2005 (UTC)

圖標 ? 圖示?Pektiong 01:51, 3 2g 2005 (UTC)

Khì Google chhâ, hoat-kak Hôa-gí iá-bô phiau-chún kóng-hoat. A-giâu 04:46, 3 2g 2005 (UTC)


http://wiki.holopedia.org/download/pojV0.6_package.exe chit-e link be-iong-chit. A-giâu 17:00, 12 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

參看 Proposal to add COMBINING RIGHT DOT ABOVE as required by Taiwanese Holo language Romanization to ISO/IEC 10646,加入o· 點的文件