Parkinson ê pēⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Parkinson's disease
Other names Parkinson disease, idiopathic or primary parkinsonism, hypokinetic rigid syndrome, paralysis agitans, shaking palsy
Two sketches (one from the front and one from the right side) of a man, with an expressionless face. He is stooped forward and is presumably having difficulty walking.
Illustration of (advanced) Parkinson's disease by William Richard Gowers, first published in A Manual of Diseases of the Nervous System (1886), and based on 1879 photographs attributed to Albert Londe[1][2]
Specialty Neurology
Symptoms Tremor, rigidity, slowness of movement, difficulty walking[3]
Complications Dementia, depression, anxiety,[4] eating problems, and sleep problems[5]
Usual onset Age over 60[3][6]
Causes Unknown[7]
Risk factors Pesticide exposure, head injuries[7]
Diagnostic method Based on symptoms[3]
Differential diagnosis Dementia with Lewy bodies, progressive supranuclear palsy, essential tremor, antipsychotic use[8]
Treatment Medications, surgery[3]
Medication L-DOPA, dopamine agonists[4]
Prognosis Life expectancy about 7–15 years[9]
Frequency 6.2 million (2015)[10]
Deaths 117,400 (2015)[11]
Named after James Parkinson

Pa-kin-sng-pēⁿ (Ji̍t-gí:パーキンソンびょう, Eng-gí:Parkinson’s disease) sī chi̍t-chióng bān-sèng náu-kin thè-hoà ê chi̍t-pēⁿ, tiāⁿ-tiāⁿ ē hóng-gāi hoān-chiá ūn-tōng kap kóng-oē ê lêng-le̍k. Tī 1817 nî, Eng-kok ê James Parkinson i-su kā i thê-chhut. Pa-kin-sng-pēⁿpa-kin-sng-chèng (Eng-gí:parkinsonism) kî-tiong siāng-chia̍p khoàiⁿ ê chi̍t-chióng.

Chèng-thâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-ê pēⁿ ê chèng-thâu kah ūn-tōng kong-lêng chiòng-gāi ū-tî-tāi, chú-iàu-ê ū 4 ê:

 1. hoān-chiá tiām-chēng ē sin-thé phî-phî-chhoah (resting tremor),
 2. sin-khu ngē-chiáⁿ (rigidity),
 3. kha-chhiú-bān-tūn (bradykinesia),
 4. kha-pō͘ thām-thē.

Kî-thaⁿ chhù-iàu ê chèng-thâu koh-ū: siá-jī sè-sè-jī-á, piáu-chêng chiâⁿ-chió, chiâⁿ-chió nih-ba̍k-chiu, thun-chia̍h-mi̍h thun-bô-sáⁿ-ē-lo̍h, kóng-oē sè-sè-siaⁿ-á, kiâⁿ-lō͘ sè-kah-pō͘-á, jú-kiâⁿ sī jú-kín, kiâⁿ-lō͘ koh chhiú bē hài-tín-tāng, téng-téng. Chit-ê pēⁿ mā-ū kah chū-chú sîn-keng hē-thóng chiòng-gāi ū-tî-tāi ê chèng-thâu, chhin-chhiūⁿ chu-thài-sèng kē-hiat-ap, piān-pì, kap sēng-kong-lêng chiòng-gāi, téng-téng; mā-ū kah kám-kak kong-lêng koh-iūⁿ ū-tî-tāi ê chèng-thâu, chhiūⁿ-kóng chhiú-kap-kha thàng-thiàⁿ, phái-phīⁿ-chhoē (hiù-kak koh-iūⁿ), chit-koá-á.

In-toaⁿ khí-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-ê pēⁿ ê in-toaⁿ khí-lí ah-bô chiâⁿ hun-bêng, lâng leh kóng sī kah náu-kin ē-té ê basal ganglia kap substantial nigra ê náu-sè-pau khoài-kín thè-hoà, bô-hoat-tō͘ seⁿ-sêng ū-kàu-giah ê sîn-keng ín-chhoā bu̍t-chit, hō-chò tô-phá-mín (Eng-gí:dopamine), a-sit-toh-kho-lín (Eng-gí: acetylcholine) ê chok-iōng cheng-ka ū tî-tāi. Náu-kin lāi-té su-iàu tô-phá-mín lâi chhoā-chhau ki-bah ê oa̍h-tōng, nā tô-phá-mín bô kàu-gia̍h tio̍h-ē sán-seng chē-chē ê oa̍h-tōng chiòng-gāi.

Tī-liâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Náu-chhim-pō͘ chhì-kek-liâu-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Náu-chhim-pō͘ chhì-kek-liâu-hoat (Eng-gí:Deep Brain Stimulation (DBS) ) sī chit cha̍p-kúi-nî lâi tī-liâu Pa-kin-sng-pēⁿ ê sin hoat-tō͘, kah io̍h-bu̍t tī-liâu tâng-chê chò-hoé sú-iōng, ē-sái-tit kái-siān pēⁿ-chêng chiâⁿ-chē.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "Art and Medicine Bibliography, Paul de Saint-Léger". Art and Medicine. 
 2. Lewis PA, Plun-Favreau H, Rowley M, Spillane J (March 2020). "Pierre D. and the First Photographs of Parkinson's Disease". Movement Disorders. 35 (3): 389–391. doi:10.1002/MDS.27965. PMID 31975439. 
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī NIH2016
 4. 4.0 4.1 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Sv2016
 5. "Parkinson's disease – Symptoms and causes". Mayo Clinic. 
 6. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Car2016
 7. 7.0 7.1 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Lancet2015
 8. Ferri FF (2010). "Chapter P". Ferri's differential diagnosis: a practical guide to the differential diagnosis of symptoms, signs, and clinical disorders (2nd pán.). Philadelphia, PA: Elsevier/Mosby. ISBN 978-0323076999. 
 9. Macleod AD, Taylor KS, Counsell CE (November 2014). "Mortality in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis". Movement Disorders. 29 (13): 1615–1622. doi:10.1002/mds.25898. PMID 24821648.  Unknown parameter |doi-access= ignored (help)
 10. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī GBD2015Pre
 11. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī GBD2015De