跳至內容

Pat-pat chúi-chai

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ko-hiông-koān Kah-sian-hiong Sió-nâ-chhun ê ûi-chí
Chúi-chai liáu-āu liân-sio̍k 3 kang í kàng poàⁿ-kî thè lî-lān-chiá tì-ai.

Pat-pat chúi-chai (八八水災) sī 2009 nî 8 goe̍h 6 hō chì 8 goe̍h 10 hō tiong-kan tī Tâi-oân tiong-lâm-pō͘ kap tang-lâm-pō͘ hoat-seng ê giâm-tiōng chúi-chai. Che sī in-ūi Hong-thai Morakot chhim-si̍p Tâi-oân só͘ toà-lâi chhòng kì-lo̍k ê hō͘-sè. Che mā sī Tâi-oân chū 1959 nî Pat-chhit chúi-chai í-lâi siōng-kài giâm-tiōng ê chúi-chai; kî-kan Tâi-oân chē-chē só͘-chāi im-chúi, pang-soaⁿ kap thó͘-chio̍h-liû. Kî-tiong í ūi-tī Ko-hiông-koān Kah-sian-khu Sió-nâ-chhun ê Sió-nâ pō͘-lo̍h bia̍t-chhun sū-kiāⁿ siōng-kài giâm-tiōng, chō-sêng 474 lâng pī oa̍h-tâi.

Kin-kì Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú ê thóng-kè, chit pái toā-chúi lóng-chóng chō-sêng liáu 681 lâng sí-bông, koh ū 18 lâng sit-chong. Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ soan-pò͘ tī 8 goe̍h 22 hō chì 24 hō choân-kok thè lî-lān-chiá kàng poàⁿ-kî tì-ai. Tâi-oân kok-kài hun-hun chí-chek chèng-hú hông-chai kiù-oān put-lī, ín-hoat kóng-hoàn bîn-oàn, tì-sú iû sî-jīm chóng-thóng Má Eng-kiú só͘ léng-tō ê Tiong-kok Kok-bîn Tóng chèng-hú siaⁿ-bōng toā-pak ku̍t-lo̍h. Chòe-āu koh in-ūi tui-kiù chèng-tī chek-jīm ê ho͘-siaⁿ, ti̍t-chiap tì-sú Lâu Tiāu-hiân lōe-koh tī kāng-nî ê 9 goe̍h chhe soan-pò͘ chóng-sû.