Phín-siau

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Phín-siaukoán-ga̍k-khì ê 1 lūi, chit-ê sû sī phín-á kap siau kap--khí-lâi ê chóng-hō-miâ.

Phín-siau kap pa̍k-hāng koán-ga̍k-khì ki-pún-tek ê cheng-chha sī sán-seng siaⁿ-im ê goân-lí, phín-siau bô ēng hông-phìⁿ / keng-á-phìⁿ chùn-tāng hoat-siaⁿ, sī tan-sûn khò khì-liû kap khang ê kîⁿ ia̍h phín-á-mo͘h lâi chhut-siaⁿ. Chóng--sî phó-thong ê gí-giân--ni̍h, í-keng bô hun kah chiah-ni̍h bêng, kāng-lūi ê ga̍k-khì lāi-té, hoat-siaⁿ ê goân-lí koh-iūⁿ, taⁿ tn̂g-koáiⁿ-hêng ê koán-ga̍k-khì (bô pau-koat kó͘-chhoe kap tā-ti téng-téng), lóng ē-sái sǹg tī phín-siau lāi-té.

Thang kui tī phín-siau-lūi ê ga̍k-khì, ū phín-á, ta̍t-á, o͘-ta̍t-á, siau / tōng-siau, seng téng-téng.