Phang-bi̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Phang bi̍t choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋
Phang-bi̍t.

Phang-bi̍t sī 1 khoán e̍k-thé ê chia̍h-mi̍h, sī bi̍t-phang iōng hoe-bi̍t chè-chō--ê. Chò-hó liáu-āu, bi̍t-phang ē kā phang-bi̍t siu-khǹg tī phang-siū--ni̍h. Phang-bi̍t sī tiⁿ--ê, ē-sái ēng lâi tāi-thè thn̂g.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Phang-bi̍t ū hông kì-chài tī Chut Ai-ki̍p Kì lāi-té, tiāⁿ-tiāⁿ kap hō͘ lâng hoaⁿ-hí kap sóng-sîn ê mi̍h-kiāⁿ chò liân-sióng. Tī Sèng-keng lāi-té, Siōng-tè ín hō͘ Í-sek-lia̍t-lâng ê thó͘-tē tō kiò-chò Lâu Leng kap Bi̍t ê Tē. Qur’an lāi-té mā ū kóng-tio̍h bi̍t, mā ēng lâi phì-jū hó mi̍h kap pháiⁿ mi̍h.

Lâi-goân[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Bi̍t tō chhan-chhiūⁿ chiú, ū chē-chē bô-kâng ê chióng-lūi, koh sûi-ê ê chu-bī, sek-chúi kap liāu-sin lóng bô-kâng. Chi̍t-koá khah sù-siông ê chióng-lūi sī bi̍t-phang ēng kim-hoe-chhài ê hoe-hún chò--ê. Chiah-ê bi̍t khah khó koh i ê sek-chúi kap pa̍t-ê pí sǹg tiong-tiong-á, nā chiap-chhiok khong-khì, ē khah gâu gêng chò kò͘-thé.

Siù-kiû-hoe hit lūi--ê mā hō͘ phang the̍h-lâi chò koh 1 khoán tiāⁿ-tiāⁿ khoàiⁿ ê phang-bi̍t. Koh ū chi̍t-koá hoe, pí-lūn moá-soaⁿ-âng kap tō͘-koan-hoe, ē hō͘ chò--chhut-lâi ê bi̍t ū to̍k, lâng chia̍h-liáu ū pāi-hāi, m̄-koh bi̍t-phang tō bô siū éng-hióng. Lâng nā chia̍h-tio̍h chit lūi ê phang-bi̍t, tō ná chia̍h-tio̍h bê-hoàn-che, kiâⁿ-pàng ē bô tiāⁿ-tio̍h koh sit-khì khòng-chè.