Pin-gûi bu̍t-chéng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pin-gûi bu̍t-chéng (瀕危物種), sī chiâⁿ ū khó-lêng bia̍t-choa̍t ê bu̍t-chéng. Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-bêng (IUCN) ê Âng-sek Lia̍t-toaⁿ siu-lio̍k chē-chē pin-gûi bu̍t-chéng, tāi-bé EN (endangered). Chia-ê bu̍t-chéng sī tī IUCN kà-kò͘ hā, iá-seng bu̍t-chéng tiong tē-jī giâm-tiōng ê pó-hō͘ chōng-hóng (siāng giâm-tiōng ê sī ke̍k-gûi bu̍t-chéng). 2012 nî ê IUCN Âng-sek Lia̍t-toaⁿ lāi-té ū 3079 chióng pin-gûi tōng-bu̍t kap 2655 chióng pin-gûi si̍t-bu̍t. Pin-gûi cu̍t-chéng in-ūi kòe-tō͘ phah-la̍h, khoân-kéng phò-hoāi, sò͘-liōng chió, seng-chûn sò͘-chāi e̍h téng-téng goân-in, tì-sú in-ê iá-seng cho̍k-kûn tī bô-kú ê chiong-lâi ē biān-lîm bia̍t-choa̍t ê ki-lu̍t chin koân. Chi̍t ê koan-kiān bu̍t-chéng ê bia̍t-choa̍t khó-lêng ē phò-hoāi tong-tē ê si̍t-bu̍t liân-só, chō-sêng seng-thài-hē ê bô ún-tēng, chòe-āu chō-sêng kui-ê seng-thài-hē ê óa-kái.