Portal:Kho-ha̍k/Selected biography

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sú-iōng[kái goân-sú-bé]

Layout siat-kè: Portal:Kho-ha̍k/Selected biography/Layout.

Tán-thāi ka-thiam[kái goân-sú-bé]

(Nā chhōe tio̍h sek-ha̍p ê bûn-chiuⁿ thang khai-lia̍t tī chia hông lī-ēng, he̍k-chiá ka-tī chiàu keh-sek ka-thiam sin--ê)

Lia̍t-toaⁿ[kái goân-sú-bé]

Portal:Kho-ha̍k/Selected biography/1

Stephen Jay Gould ê chhiam-miâ

Stephen Jay Gould (1941 nî 9 goe̍h 10 ji̍t – 2002 nî 5 goe̍h 20 ji̍t) sī Bí-kok ê kó͘-seng-bu̍t-ha̍k-ka, chìn-hoà seng-bu̍t-ha̍k-ka, kiam kho-ha̍k le̍k-sú-ka. I chāi-seⁿ ê sî, toā-hūn tī Harvard Tāi-ha̍k kà-chheh, mā tī Bí-kok Chū-jiân Le̍k-sú Phok-bu̍t-koán ho̍k-bū. Gould sǐ chhut-miâ ê kho-ha̍k chok-chiá, i chhut chin chē thong-sio̍k kho-ha̍k ê chheh, ū pí-lūn Chìn-hòa Lí-lūn ê Kiat-kò͘ (The Structure of Evolutionary Theory) téng chok-phín.


Portal:Kho-ha̍k/Selected biography/2
Ronald Aylmer Fisher (1890 nî 2 goe̍h 17 ji̍t - 1962 nî 7 goe̍h 29 ji̍t) sī Eng-lân ê thóng-kè-ha̍k-ka kiam seng-bu̍t-ha̍k-ka, i sī hiān-tāi thóng-kè-ha̍k ê chhòng-kiàn-chiá chi it. Fisher ū koân-tō͘ ê kīn-sī, siàu-liân-sî to̍h hoat-tián chhut bô su-iàu chóa-pit lâi kái-koat sò͘-ha̍k būn-tê ê lêng-le̍k. Tha̍k Cambridge Tāi-ha̍k ê sî, i chin siū Charles Darwin ê lí-lūn kap tng hông têng-sin gián-kiù ê Mendel ûi-thoân-ha̍k éng-hióng. Fisher ti 1927 nî ê thóng-kè-ha̍k tì-chok Gián-kiù Kang-chok-chiá ê Thóng-kè Hong-hoat (Statistical Methods for Research Workers) sī kho-ha̍k gián-kiù hong-hoat le̍k-sú tang-tiong tiōng-iàu ê chok-phín.


Portal:Kho-ha̍k/Selected biography/3

Florence Nightingale

Florence Nightingale (1820 nî 5 goe̍h 12 ji̍t - 1910 nî 8 goe̍h 13 ji̍t) sī Italia chhut-sì ê Eng-lân khàn-hō͘-sū, thóng-kè-ha̍k-ka kiam siā-hōe kái-kek-chiá. I tī Krym Chiàn-cheng kî-kan siū Eng-kok chèng-hú chhéng-thok chhōa chi̍t tūi khàn-hō͘ kòe chiàn-tiûⁿ pēⁿ-īⁿ chò khang-khòe. Kòe-têng tiong i kiàn-li̍p khí chiàu-hō͘ ê phiau-chún thêng-sū. Tńg Eng-kok liáu-āu, khai-sí thui-sak khàn-hō͘ sū-kang ê kái-kek, sī hiān-tāi khàn-hō͘-ha̍k ê khí-chō-chiá chi it.